Wijzigingen VGZ Gemeentepakket Compleet

Elk jaar verandert er wel iets in de zorgverzekering. Het is belangrijk dat u dat weet. Op deze pagina vindt u wat er verandert in het VGZ Gemeentepakket Compleet. 

 • Alternatieve zorg 

  • Er is vanaf 1 januari 2020 één budget voor alternatieve zorg. Hierin zit alternatieve beweegzorg en (genees)middelen. Dit waren aparte vergoedingen voor alternatieve beweegzorg en alternatieve zorg en (genees)middelen.
  • Het budget wordt € 300.
  • Voor alternatieve zorg vergoeden wij per dag maximaal € 40 (was € 45).
  • Wij vergoeden counseling, oudergesprekken en ouderbegeleiding niet meer. 
 • Anticonceptie vanaf 21 jaar

  Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij anticonceptiemiddelen (vanaf 21 jaar) alleen als u ze afneemt van een apotheek waarmee wij een contract hebben.
 • Brillen en contactlenzen

  • Vanaf 1 januari 2020 wijzigt het budget voor een bril of lenzen als u naar een opticien zonder contract gaat. Het budget wordt € 100 per 3 kalenderjaren (was € 150).
  • De vergoedingen voor een complete bril of maandlenzen bij een opticien met een contract wijzigen niet.
  • De vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor brillenglazen of filterglazen voor kinderen tot 18 jaar vergoeden wij vanuit het budget hulpmiddelen.
 • Cogmed en Neurofeedback

  Wij vergoeden Cogmed en Neurofeedback voor verzekerden tot 18 jaar niet meer.
 • Diëtetiek

  Voor de vergoeding maakt het niet meer uit of u naar een diëtist met of zonder contract gaat (was 80% bij een diëtist zonder contract).
 • Ergotherapie

  • Het aantal behandelingen ergotherapie dat wij vergoeden verandert. Dit wordt 5 behandeluren (was 7).
  • Het maakt voor de vergoeding niet meer uit of u naar een ergotherapeut met of zonder contract gaat. 
 • Eenvoudige loophulpmiddelen

  • Nieuw is de vergoeding van eenvoudige loophulpmiddelen (krukken, looprek of drie- of vierpootwandelstok).
  • De vergoeding is maximaal € 35 per jaar.
  • Voor een rollator is er een vergoeding van eenmalig maximaal € 100.
 • Eigen bijdrage geneesmiddelen

  Wij vergoeden de wettelijke eigen bijdrage voor geneesmiddelen helemaal. Deze vergoeding is nieuw.
 • Eigen bijdrage Wmo en Wlz

  • Wij vergoeden de eigen bijdrage Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) helemaal (abonnementstarief).
  • Wij vergoeden de eigen bijdrage Wlz (Wet langdurige zorg) niet meer.
  • De vergoeding voor de eigen bijdrage Wmo en Wlz was maximaal € 375.
 • Flapoorcorrectie

  Kinderen kunnen nu tot 18 jaar een vergoeding krijgen voor een flapoorcorrectie. Dit was 12 jaar. Bij een flapoorcorrectie worden de oren rechter gezet. Wij vergoeden volledig als u naar een zorgverlener met contract gaat. Wij vergoeden niets bij een zorgverlener zonder contract (was € 2.300).
 • Fysio-, oefen- en oedeemtherapie 

  • Het aantal behandelingen fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en oedeemtherapie wordt 20 (was 18).
  • De vergoeding voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en oedeemtherapeuten zonder contract wordt lager. De vergoedingen staan in de lijst Maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2020. Deze lijst staat op onze website. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan betaalt u misschien een deel zelf. Zorgverleners met een contract vergoeden wij volledig, Deze vindt u in onze zorgzoeker.
   
 • Gewichtsconsulent

  Nieuw is de vergoeding van € 100 voor een gewichtsconsulent (als u problemen heeft met uw gewicht).
 • Herstellingsoorden en zorghotels

  De vergoeding voor het verblijf in een herstellingsoord of zorghotel wijzigt. De vergoeding wordt € 1.500 (was € 2.000).
 • Hoorhulpmiddelen 

  De vergoedingen voor hoorhulpmiddelen veranderen. U kunt nog steeds kiezen voor een compleet hoorzorgpakket bij Specsavers. 
  • Maakt u hiervan geen gebruik dan wordt de vergoeding maximaal € 250 vanuit het budget hulpmiddelen voor: 
   • Wettelijke eigen bijdrage voor een hoortoestel en tinnitusmaskeerder (was € 300 per hoortoestel)
   • Batterijen voor hoorhulpmiddelen (was 36 batterijen per 12 maanden)
  • Het budget hulpmiddelen is € 250.
 • Huidbehandelingen

  • De vergoedingen voor de behandeling van acne, camouflagetherapie en ontharen zitten vanaf 1 januari 2020 in het budget huidbehandelingen. Dit waren aparte vergoedingen.
  • Het budget huidbehandelingen wordt € 500
  In 2020 heeft u voor camouflagetherapie, acnebehandelingen of ontharen geen verwijzing meer nodig.
  Wij vergoeden de behandeling van psoriasis niet meer. 
   
 • Hulpmiddelen

  • ADL-hulpmiddelen (algemene dagelijkse levensverrichtingen), de eigen bijdrage gezichtshulpmiddelen en een plaswekker zitten nu in het budget hulpmiddelen. ADL-hulpmiddelen zijn hulpmiddelen die dagelijkse activiteiten makkelijker maken. Zoals wassen, aankleden en eten.
  • Het budget hulpmiddelen wordt € 250.
 • Huishoudelijke hulp

  Nieuw is de vergoeding voor huishoudelijke hulp. 
  • U kunt huishoudelijke hulp krijgen als u of uw kind 24 uur of meer in het ziekenhuis heeft gelegen.
  • Vergoeding is maximaal 9 uur per jaar, maximaal € 16 per uur.
  • Wij hebben geen afspraken met organisaties voor huishoudelijke hulp. U kunt zelf huishoudelijke hulp regelen via een thuiszorgorganisatie of een door ons aangewezen organisatie.
 • Kosten tandarts na ongeval

  Wij vergoeden de kosten als u naar de tandarts moet door een ongeval. De vergoeding is maximaal € 10.000 per ongeval. Deze vergoeding is nieuw.
 • Orthodontie 

  • De vergoeding voor orthodontie voor kinderen jonger dan 18 jaar wordt € 2.500 (was € 2.400). U kunt deze vergoeding één keer gebruiken zolang u de verzekering heeft.
  • De vergoeding voor orthodontie voor verzekerden boven de 18 jaar wijzigt. De vergoeding wordt € 500 (was € 350) en wordt 100% in plaats van 80%. U kunt deze vergoeding één keer gebruiken zolang u de verzekering heeft.
 • Kuren in Nederland en kuurreizen naar het buitenland 

  Wij vergoeden kuren in Nederland en kuurreizen naar het buitenland niet meer. 
 • Lidmaatschap patiëntenvereniging

  Er is geen vergoeding meer voor de kosten van lidmaatschap van een patiëntenvereniging.
 • Logeer- of familiehuis

  Als u wilt blijven slapen in een logeer- of familiehuis, kunnen wij dat vergoeden. De vergoeding wordt € 45 per nacht (was € 25).
  U kunt gebruikmaken van een logeer- of familiehuis als uw partner of kind in het ziekenhuis ligt. Eerder moest het ziekenhuis minstens 40 kilometer van uw woning liggen, om de vergoeding te kunnen krijgen. Nu maakt het niet meer uit hoe ver het ziekenhuis van uw woning is. 
 • Mindfulness 

  Er is nu een vergoeding voor mindfulness als u een burn-out heeft. Wij vergoeden maximaal € 350 per jaar.
  Dit bedrag kan worden gebruikt voor een 8-weekse training Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) of Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).
 • Ooglidcorrectie

  Wij vergoeden een ooglidcorrectie helemaal als u naar een zorgverlener met een contract gaat. Wij vergoeden niets als u naar een zorgverlener zonder contract gaat. (was € 1.500)
 • Orthopedisch schoeisel

  De vergoeding confectieschoenen/orthopedische schoenen vervalt. Wel vergoeden wij de eigen bijdrage voor (semi-)orthopedisch en allergeenvrij schoeisel volledig. 
 • Overgang 

  Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de vergoeding voor de zorg voor vrouwen in de overgang. Dit wordt een vergoeding voor Consult, Advies en begeleiding en valt onder het preventiebudget. Budget is maximaal € 400 per jaar. Het consult is er voor vrouwen met gezondheidsproblemen veroorzaakt door hormonen. Dit zijn vaak problemen bij de overgang of menstruatie. 
 • Preventie, huidbehandelingen en hulpmiddelen

  In plaats van losse vergoedingen zijn er nu budgetten. Dit worden het budget huidbehandelingen, budget preventie en budget hulpmiddelen. 
 • Reiskosten bezoek ernstig zieke kinderen 

  Wij vergoeden de reiskosten voor het bezoek aan ernstig zieke kinderen niet meer. 
 • Reisvaccinaties 

  Wij vergoeden preventieve vaccinaties (reisvaccinaties) en geneesmiddelen helemaal. U heeft deze nodig als u naar sommige landen reist. Wij vergoeden alleen als u naar een zorgverlener met een contract gaat. 
 • Steun- en therapiezolen 

  De vergoeding voor steun- en therapiezolen verandert. Deze wordt maximaal € 125 per jaar (was € 80 per 2 jaar).
  Wij vergoeden alleen steunzolen geleverd door podotherapeuten of orthopedische schoenmakerijen of werkplaatsen. De schoenmakerij of werkplaats moet vallen onder de erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH-OSB of SEMH-OIM). Controleer voordat u steunzolen aanschaft of uw leverancier deze kwalificaties heeft. Wij vergoeden geen steunzolen die geleverd zijn door een podopostoraaltherapeut. Meer informatie vindt u op www.semh.info/home/erkende-leveranciers.
 • Tandheelkundige zorg

  De vergoeding voor tandheelkundige zorg verandert:
  • De vergoeding voor tandvleesbehandelingen wordt 80% (was 100%).
  • U kon maximaal 60 minuten gebruikmaken van een gebitsreiniging (de mondhygiënist). Vanaf 1 januari 2020 maakt het niet meer uit hoe lang u gaat.
  • Het budget wijzigt niet (blijft € 500).
 • Valpreventie 

  Wij vergoeden vanaf 1 januari 2020 valpreventie vanuit het budget preventie.
 • Verblijf in gast- of familiehuis 

  Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij blijven slapen in het gast- of familiehuis van het Antoni van Leeuwenhoek of Daniël den Hoed ziekenhuis volledig. U kunt hier blijven slapen als u poliklinisch behandeld wordt in één van deze ziekenhuizen.
 • Vervangende mantelzorg 

  • U bent mantelzorger als u voor iemand zorgt, bijvoorbeeld een familielid dat ziek is. Bij vervangende mantelzorg neemt iemand die zorg van u over.
  • U kunt de vervangende mantelzorg inzetten als u een mantelzorger heeft of als u mantelzorger bent.
  • Wij vergoeden 20 dagen vervangende mantelzorg (was 15 dagen). 
  • De vervangende mantelzorg kunt u aanvragen voor minimaal 1 dag.
 • Voetbehandelingen 

  Het budget voor voetbehandelingen voor de reumatische- en diabetische voet en podotherapie, wijzigt. Het budget wordt € 300 (was € 240).
 • Zwangerschap en bevalling

  • Wij vergoeden de combinatietest niet meer. Als u een medische indicatie heeft kan deze test vergoed worden vanuit de basisverzekering.
  • De vergoeding voor zwangerschapscursussen wordt € 100 (was € 50).
  • De vergoeding voor het lactatiekundig consult (hulp als u problemen heeft met de borstvoeding) wordt € 200 per bevalling (was € 65).
  • Er was al een vergoeding voor een elektrische borstkolf. Nu vergoeden wij ook een handborstkolf. De hoogte van de vergoeding wijzigt niet (blijft € 80 eenmalig).
  • De geboorte-uitkering is er niet meer.
  • De vergoeding voor kraamzorg, nazorg moeder en pasgeborene (uitgestelde kraamzorg) wordt maximaal 6 uur verspreid over maximaal 2 dagen (was maximaal 12 uur verspreid over 4 dagen).
  • De vergoeding voor kraamzorg bij adoptie wordt maximaal 6 uur verspreid over maximaal 2 dagen  (was maximaal 12 uur verspreid over 4 dagen).
Terug naar het overzicht
Wilt u de wijzigingen van meer verzekeringen bekijken, ga dan terug naar het overzicht.
Meer over vergoedingen
Wilt u weten wat wij vergoeden voor uw zorg? Hier vindt u alle vergoedingen van 2019 en 2020.