Wijzigingen Rotterdampakket voor Hoeksche waard

Elk jaar verandert er wel iets in de zorgverzekering. Het is belangrijk dat u dat weet. Op deze pagina vindt u wat er verandert in het Rotterdampakket voor Hoeksche waard. 

 • Alternatieve zorg 

  • Er is vanaf 1 januari 2020 één budget voor alternatieve zorg. Hierin zit alternatieve beweegzorg en (genees)middelen. Dit waren aparte vergoedingen voor alternatieve beweegzorg en alternatieve zorg en (genees)middelen.
  • Het budget wordt € 300 (was € 500). 
  • Voor alternatieve zorg vergoeden wij per dag maximaal € 40 (was € 45).
  • Wij vergoeden counseling, oudergesprekken en ouderbegeleiding niet meer. 
   
 • Anticonceptie vanaf 21 jaar 

  Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij anticonceptiemiddelen (vanaf 21 jaar) alleen als u ze afneemt van een apotheek waarmee wij een contract hebben.
 • Beweegprogramma's

  Wij vergoeden beweegprogramma's voor mensen met obesitas, hartfalen, COPD of diabetes type 2 niet meer.

  U kunt wel gebruik maken van de vergoeding uit uw basisverzekering voor gecombineerde leefstijlinterventie. Dit is een leefstijlprogramma voor mensen vanaf 18 jaar met overgewicht of obesitas. U krijgt advies over voeding, beweging, gedrag en ontspanning.
 • Brillen en contactlenzen

  • De vergoedingen voor een complete bril bij een opticien met een contract wijzigt in een bril uit het uitgebreide assortiment (was een bril uit het basisassortiment).
  • Kiest u voor maandlenzen bij een opticien met een contract, dan vergoeden wij deze volledig (was 36 setjes).
  • Wij vergoeden voor een bril of lenzen als u naar een opticien zonder contract gaat maximaal € 50 per 3 kalenderjaren (was €  130).
  • De vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor brillenglazen of filterglazen voor kinderen tot 18 jaar vergoeden wij vanuit het budget hulpmiddelen.
 • Diëtetiek

  Voor de vergoeding maakt het niet meer uit of u naar een diëtist met of zonder contract gaat. We vergoeden 100% (was 80% bij een diëtist zonder contract).
 • Dyslexiezorg 

  Wij vergoeden dyslexiezorg voor kinderen vanaf 13 jaar niet meer.
 • Eenvoudige loophulpmiddelen 

  • De vergoeding voor krukken wordt € 35 per jaar (was € 25).
  • De vergoeding voor de aanschaf van een rollator wordt € 100 eenmalig (was € 100 per 2 jaar).
  • De vergoeding voor een drie- of vierpootwandelstok blijft € 35 per jaar.
  • Voor de vergoeding maakt het niet meer uit of u huurt of koopt. 
 • Ergotherapie 

  • Het aantal behandeluren ergotherapie wordt 5 (was 3).
  • Het maakt voor de vergoeding niet meer uit of u naar een ergotherapeut met of zonder contract gaat. We vergoeden 100% (was 80% bij therapeut zonder contract).
 • Flapoorcorrectie

  • Kinderen kunnen nu tot 18 jaar een vergoeding krijgen voor een flapoorcorrectie. Dit was tot 12 jaar. Bij een flapoorcorrectie worden de oren rechter gezet.
  • Wij vergoeden volledig als u naar een zorgverlener met een contract gaat.
  • Wij vergoeden niets bij een zorgverlener zonder contract (was € 2.300).
 • Fysio- en oefentherapie

  De vergoeding voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en oedeemtherapeuten zonder contract wordt lager. De vergoedingen staan in de lijst Maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners aanvullende verzekeringen. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan betaalt u misschien een deel zelf. Bij zorgverleners met een contract vergoeden wij volledig.
   
 • Gewichtsconsulent 

  Wij vergoeden € 100 voor een gewichtsconsulent (als u problemen heeft met uw gewicht). Deze vergoeding komt niet meer uit uw budget preventie.
 • Hospice 

  De vergoeding voor de eigen bijdrage voor verblijf in een hospice wordt € 40 (was € 30). 

 • Hulpmiddelen 

  • ADL-hulpmiddelen (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en een plaswekker zitten nu in het budget hulpmiddelen. ADL-hulpmiddelen zijn hulpmiddelen die dagelijkse activiteiten makkelijker maken. Zoals wassen, aankleden en eten.
  • Het budget hulpmiddelen is maximaal € 250 per jaar. 
 • Huishoudelijke hulp 

  • U kunt huishoudelijke hulp krijgen als u 24 uur of meer in het ziekenhuis heeft gelegen.
  • Het aantal uren dat wij maximaal vergoeden blijft 9. De maximale vergoeding per uur wordt € 16.
  • Wij hebben in 2020 geen afspraken meer met organisaties voor huishoudelijke hulp. U kunt zelf huishoudelijke hulp regelen via een thuiszorgorganisatie of een door ons aangewezen organisatie.
 • Nazorg moeder en pasgeborene 

  • De vergoeding voor nazorg van moeder en pasgeborene wordt uitgebreid. U kunt nu ook een vergoeding voor ondersteuning en advisering krijgen als u een geadopteerde baby van jonger dan 3 maanden heeft.
  • De vergoeding blijft maximaal 6 uur. De spreiding over een maximum aantal dagen vervalt.
  • Er was al een vergoeding voor een elektrische borstkolf.  Er is nu ook een vergoeding mogelijk voor een handborstkolf. De vergoeding blijft eenmalig maximaal € 80.
  • De vergoeding voor het lactatiekundig consult (hulp als u problemen heeft met de borstvoeding) wordt € 200 per bevalling (was € 50)
   
 • Logeer- of familiehuis

  • Als u wilt blijven slapen in een logeer- of familiehuis, kunnen wij dat vergoeden.
  • De vergoeding wordt € 45 per nacht (was € 400 per kalenderjaar).
  • U kunt gebruikmaken van een logeer- of familiehuis als uw partner of kind in het ziekenhuis ligt.
  • Eerder moest het ziekenhuis minstens 40 kilometer van uw woning liggen, om de vergoeding te kunnen krijgen. Nu maakt het niet meer uit hoe ver het ziekenhuis van uw woning is. 
 • Ooglidcorrectie 

  • Wij vergoeden een ooglidcorrectie volledig als u naar een zorgverlener met een contract gaat.
  • Wij vergoeden niets als u naar een zorgverlener zonder contract gaat (was € 1.500).
   
 • Orthodontie

  Het budget voor orthodontie voor kinderen onder de 18 jaar wordt € 2.500 (was € 2.000). Dit budget is één keer te gebruiken, zolang u deze verzekering heeft.
 • Overgangsconsulent

  De vergoeding voor de overgangsconsulent wijzigt in een vergoeding voor Consult en Advies voor vrouwen. Het consult wordt uitgebreid met voorlichting, advisering en begeleiding voor vrouwen met gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door hormonen, zoals de overgang of menstruatie.
   
 • Reisvaccinaties

  • Wij vergoeden preventieve vaccinaties en geneesmiddelen helemaal. U heeft deze nodig als u naar sommige landen reist. Wij vergoeden alleen als u naar een zorgverlener met een contract gaat. U krijgt geen vergoeding meer voor vaccinaties bij de GGD Rotterdam-Rijnmond.
  • Preventieve vaccinaties (reisvaccinaties) en geneesmiddelen wordt een aparte vergoeding. Dit wordt niet meer vergoed uit het budget preventie. 
 • Sterilisatie 

  • Wij vergoeden een sterilisatie helemaal als u naar een zorgverlener met een contract gaat. 
  • Wij vergoeden niets als u naar een zorgverlener zonder contract gaat (was € 800 voor de man en € 1.250 voor de vrouw).
  • De huisarts kan de sterilisatie van de man ook uitvoeren. 
   
 • Steun- en therapiezolen 

  • Wij vergoeden alleen steunzolen geleverd door een podotherapeut of orthopedische schoenmakerij of werkplaats. De schoenmakerij of werkplaats moet vallen onder de erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH-OSB of SEMH-OIM). Controleer voordat u steunzolen aanschaft of uw leverancier deze kwalificatie heeft. Bekijk hier meer informatie over erkende leveranciers.
  • Wij vergoeden geen steunzolen die geleverd zijn door een podopostoraaltherapeut.
  • De vergoeding is maximaal  € 125 per jaar.
 • Tandheelkundige zorg

  De vergoeding voor tandheelkundige zorg verandert. Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij de volgende tandzorg voor 100% (was 80%): 
  • Maken en beoordelen van foto's
  • Behandeling bij problemen met het kaakgewricht
  • Chirurgische ingrepen (operaties) 
  Andere veranderingen zijn:
  • De vergoeding voor behandelingen van tandvlees wordt 80% (was 100%)
  • De tijdsbeperking op de vergoeding voor gebitsreiniging vervalt. 
  De vergoeding voor de overige behandelingen en de budgetten wijzigen niet.
 • Therapeutische kampen 

  Wij vergoeden therapeutische kampen voor gehandicapten en kinderen tot 18 jaar niet meer.
 • Vervangende mantelzorg

  • U bent mantelzorger als u voor iemand zorgt, bijvoorbeeld een familielid dat ziek is. Bij vervangende mantelzorg neemt iemand die zorg van u over.
  • U kunt de vervangende mantelzorg krijgen als u mantelzorg ontvangt of als u mantelzorger bent.
  • Wij vergoeden maximaal 20 dagen vervangende mantelzorg (was 21 dagen).  U kunt vervangende mantelzorg aanvragen voor minimaal 1 dag.
 • Verblijf in gast- of familiehuis 

  Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij blijven slapen in het gast- of familiehuis van het Antoni van Leeuwenhoek of Daniël den Hoed ziekenhuis. U kunt hier blijven slapen als u poliklinisch behandeld wordt in één van deze ziekenhuizen. 
 • Zwangerschapscursussen

  De vergoeding voor zwangerschapscursussen wordt € 100 (was € 150). 
Terug naar het overzicht
Wilt u de wijzigingen van meer verzekeringen bekijken, ga dan terug naar het overzicht.
Meer over vergoedingen
Wilt u weten wat wij vergoeden voor uw zorg? Hier vindt u alle vergoedingen van 2019 en 2020.
Meer over voorwaarden
Kent u ook graag de kleine lettertjes van uw verzekering? Bekijk dan de verzekeringsvoorwaarden.
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord