Dit verandert er voor u in 2019

Ook in 2019 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. Hier vindt u alle wijzigingen per basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Precies weten wat er voor u verandert? Log in met uw DigiD op Mijn VGZ.

Wijzigingen basisverzekering 2019

 • VGZ Ruime Keuze
  Onderwerp Wijziging
  Aan de slag met gezonde levensstijl (GLI) In 2019 vergoeden wij Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Verzekerden met een gezondheidsrisico door overgewicht leren in dit speciale programma minder of anders te eten en meer te bewegen. Vraag uw (huis)arts of u aan dit programma kunt meedoen.
  Dieetpreparaten Voor een vergoeding voor dieetpreparaten heeft u vooraf toestemming van ons nodig (een machtiging). Dit was al zo. Nieuw in 2019 is dat u deze aanvraagt via een landelijk formulier. U vindt dit formulier via onze website. U kunt het daar downloaden en vervolgens invullen.
  Eigen bijdrage kunstgebit/klikgebit Krijgt u een kunstgebit voor de ene kaak en een klikgebit voor de andere kaak? Dan betaalt u een eigen bijdrage van 17% van de totale kosten.
  Eigen bijdragen en maximale vergoedingen
  De overheid past elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. Bekijk de bedragen voor 2019.
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Flash Glucose Monitoring
  Wij vergoeden voor bepaalde groepen diabetespatiënten Flash Glucose Monitoring (zoals de Free Style Libre) vanuit de basisverzekering. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017. Het gaat om:
  • kinderen met diabetes type 1
  • volwassenen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden die slecht zijn in te stellen
  • zwangere vrouwen met diabetes type I en II
  • vrouwen met diabetes type I en II die een zwangerschapswens hebben
  Gebitsprothese op implantaat
  Vanaf 1 januari 2019 kunt u de kosten van de tandprotheticus direct bij ons declareren. Nu loopt dit nog via de tandarts.
  Geneesmiddelen
  De eigen bijdrage voor geneesmiddelen is in 2019 maximaal € 250 per jaar. Voor welke geneesmiddelen een eigen bijdrage geldt, vindt u op medicijnkosten.nl.
  Geneesmiddelen uit het buitenland
  Het kan voorkomen dat uw geneesmiddel in Nederland tijdelijk niet verkrijgbaar is. Als dit een geregistreerd geneesmiddel is, heeft u in 2019 recht op een vervangend geneesmiddel uit het buitenland. Uw apotheker kan dit voor u regelen.
  Geschillen
  Vanaf 1 januari 2019 werken we voor incassogeschillen niet meer met e-Court (online geschillenbeslechting). Dit is landelijk besloten.
  Huisartsenzorg
  Laat u op verzoek van uw huisarts bijvoorbeeld een röntgenfoto maken of een bloedonderzoek doen? En gaat u hiervoor naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u - naast uw eigen risico - misschien een deel van de kosten zelf betalen.
  Hulpmiddelen bij incontinentie
  In 2019 kunt u voor urine-opvangzakken en katheters (afvoerende incontinentiematerialen) alleen terecht bij een leverancier met een SEMH-certificering. Bij deze leveranciers werken verpleegkundigen die u kunnen adviseren. Bekijk de leveranciers waarmee wij een contract hebben.
  Kaakoverzichtsfoto voor kinderen tot 18 jaar
  In 2019 is voor een kaakoverzichtsfoto bij kinderen tot 18 jaar vooraf toestemming van ons nodig. Een kaakoverzichtsfoto is een röntgenfoto van de hele kaak. Hierop zijn alle tanden en kiezen te zien. Uw tandarts kan de toestemming voor u aanvragen.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van uw premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Oefentherapie bij COPD
  In 2019 vergoeden wij oefentherapie COPD vanaf Gold Klasse II vanaf de eerste behandeling. U betaalt wel eigen risico. Er geldt een maximum aantal behandelingen dat wij vergoeden. In het eerste behandeljaar zijn dat maximaal 70 behandelingen. Hoe vaak u naar oefentherapie kunt gaan, hangt af van de ernst van de COPD. Uw (huis)arts kan u dit vertellen.
  Slaappositietrainer
  In 2019 valt de slaappositietrainer in bepaalde gevallen onder de basisverzekering. Een slaappositietrainer helpt een andere slaaphouding aan te leren bij bijvoorbeeld slaapapneu. Vraag uw (huis)arts naar de mogelijkheden.
  Stoppen met Roken medicijnen
  Voor Stoppen met roken medicijnen kunt u in 2019 bij meer aanbieders terecht dan in 2018. Bekijk de (internet)apotheken waarmee wij een contract hebben.
  Verwijzing hoortoestellen
  Als u een hoortoestel nodig heeft, kunt u naar een audicien. De audicien beoordeelt of u een verwijzing voor een keel-neus-oorarts (KNO-arts) of audiologisch centrum nodig heeft.
  Vitaminen, mineralen en paracetamol
  Vitaminen, mineralen en paracetamol waarvoor u een (bijna) gelijkwaardig alternatief zonder recept kunt kopen, vergoeden wij in 2019 niet meer vanuit de basisverzekering.
  Wijkverpleging
  Voor wijkverpleging (verpleging en verzorging) heeft u vanaf 1 januari 2019 vooraf onze toestemming nodig. Maakt u gebruik van een zorgverlener waarmee wij een contract hebben? Dan hoeft u niets te doen.
  Wijziging doorgeven
  Wilt u uw lopende basisverzekering aanpassen? Dan kunt u dit tot uiterlijk 31 januari aan ons doorgeven. De wijziging geldt dan toch voor het hele kalenderjaar (vanaf 1 januari). Wilt u uw basisverzekering beëindigen? Dan moet u dit uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De verzekering loopt dan af op 31 december.
  Zittend ziekenvervoer
  Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij vervoer (taxi, ov en eigen vervoer) naar behandelingen, consulten, onderzoeken en controles bij oncologische behandeling en nierdialyse. Dit was alleen een vergoeding voor vervoer naar behandelingen.
 • VGZ Eigen Keuze
  Onderwerp Wijziging
  Aan de slag met gezonde levensstijl (GLI) In 2019 vergoeden wij Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Verzekerden met een gezondheidsrisico door overgewicht leren in dit speciale programma minder of anders te eten en meer te bewegen. Vraag uw (huis)arts of u aan dit programma kunt meedoen.
  Dieetpreparaten Voor een vergoeding voor dieetpreparaten heeft u vooraf toestemming van ons nodig (een machtiging). Dit was al zo. Nieuw in 2019 is dat u deze aanvraagt via een landelijk formulier. U vindt dit formulier via onze website. U kunt het daar downloaden en vervolgens invullen.
  Eigen bijdrage kunstgebit/klikgebit Krijgt u een kunstgebit voor de ene kaak en een klikgebit voor de andere kaak? Dan betaalt u een eigen bijdrage van 17% van de totale kosten.
  Eigen bijdragen en maximale vergoedingen
  De overheid past elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. Bekijk de bedragen voor 2019.
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Flash Glucose Monitoring
  Wij vergoeden voor bepaalde groepen diabetespatiënten Flash Glucose Monitoring (zoals de Free Style Libre) vanuit de basisverzekering. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017. Het gaat om:
  • kinderen met diabetes type 1
  • volwassenen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden die slecht zijn in te stellen
  • zwangere vrouwen met diabetes type I en II
  • vrouwen met diabetes type I en II die een zwangerschapswens hebben
  Gebitsprothese op implantaat
  Vanaf 1 januari 2019 kunt u de kosten van de tandprotheticus direct bij ons declareren. Nu loopt dit nog via de tandarts.
  Geneesmiddelen
  De eigen bijdrage voor geneesmiddelen is in 2019 maximaal € 250 per jaar. Voor welke geneesmiddelen een eigen bijdrage geldt, vindt u op medicijnkosten.nl.
  Geneesmiddelen uit het buitenland
  Het kan voorkomen dat uw geneesmiddel in Nederland tijdelijk niet verkrijgbaar is. Als dit een geregistreerd geneesmiddel is, heeft u in 2019 recht op een vervangend geneesmiddel uit het buitenland. Uw apotheker kan dit voor u regelen.
  Geschillen
  Vanaf 1 januari 2019 werken we voor incassogeschillen niet meer met e-Court (online geschillenbeslechting). Dit is landelijk besloten.
  Hulpmiddelen bij incontinentie
  In 2019 kunt u voor urine-opvangzakken en katheters (afvoerende incontinentiematerialen) alleen terecht bij een leverancier met een SEMH-certificering. Bij deze leveranciers werken verpleegkundigen die u kunnen adviseren. Bekijk de leveranciers waarmee wij een contract hebben.
  Kaakoverzichtsfoto voor kinderen tot 18 jaar
  In 2019 is voor een kaakoverzichtsfoto bij kinderen tot 18 jaar vooraf toestemming van ons nodig. Een kaakoverzichtsfoto is een röntgenfoto van de hele kaak. Hierop zijn alle tanden en kiezen te zien. Uw tandarts kan de toestemming voor u aanvragen.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van uw premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Oefentherapie bij COPD
  In 2019 vergoeden wij oefentherapie COPD vanaf Gold Klasse II vanaf de eerste behandeling. U betaalt wel eigen risico. Er geldt een maximum aantal behandelingen dat wij vergoeden. In het eerste behandeljaar zijn dat maximaal 70 behandelingen. Hoe vaak u naar oefentherapie kunt gaan, hangt af van de ernst van de COPD. Uw (huis)arts kan u dit vertellen.
  Slaappositietrainer
  In 2019 valt de slaappositietrainer in bepaalde gevallen onder de basisverzekering. Een slaappositietrainer helpt een andere slaaphouding aan te leren bij bijvoorbeeld slaapapneu. Vraag je (huis)arts naar de mogelijkheden.
  Stoppen met Roken medicijnen
  Voor Stoppen met roken medicijnen kunt u in 2019 bij meer aanbieders terecht dan in 2018. Bekijk hier de (internet)apotheken waarmee wij een contract hebben.
  Verwijzing hoortoestellen
  Als u een hoortoestel nodig heeft, kunt u naar een audicien. De audicien beoordeelt of u een verwijzing voor een keel-, neus-, oorarts (KNO-arts) of audiologisch centrum nodig heeft.
  Vitaminen, mineralen en paracetamol
  Vitaminen, mineralen en paracetamol waarvoor u een (bijna) gelijkwaardig alternatief zonder recept kunt kopen, vergoeden wij in 2019 niet meer vanuit de basisverzekering.
  Wijkverpleging
  Voor wijkverpleging (verpleging en verzorging) heeft u vanaf 1 januari 2019 vooraf onze toestemming nodig. Maakt u gebruik van een zorgverlener waarmee wij een contract hebben? Dan hoeft u niets te doen.
  Wijziging doorgeven
  Wilt u uw lopende basisverzekering aanpassen? Dan kunt u dit tot uiterlijk 31 januari aan ons doorgeven. De wijziging geldt dan toch voor het hele kalenderjaar (vanaf 1 januari). Wilt u uw basisverzekering beëindigen? Dan moet u dit uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De verzekering loopt dan af op 31 december.
  Zittend ziekenvervoer
  Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij vervoer (taxi, ov en eigen vervoer) naar behandelingen, consulten, onderzoeken en controles bij oncologische behandeling en nierdialyse. Dit was alleen een vergoeding voor vervoer naar behandelingen.

Wijzigingen aanvullende verzekeringen 2019

 • VGZ Aanvullend Goed
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  MiX Aanvullende Verzekering
  In 2019 bieden wij de MiX Aanvullende Verzekering niet meer aan. Uw nieuwe aanbod voor een aanvullende verzekering vindt u op uw nieuwe polis.
  Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer.
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Valpreventie
  Vanaf 2019 kunt u 1 keer per jaar een cursus valpreventie volgen bij een aangewezen aanbieder. Dit was 1 keer tijdens de hele looptijd van uw verzekering. De hoogte van de vergoeding van maximaal € 50 per kalenderjaar, blijft gelijk.
  Vervangende mantelzorg
  Voor vervangende mantelzorg hebben wij in 2019 geen aanbieders waarmee wij een contract hebben. Vraag vervangende mantelzorg altijd aan via de VGZ Zorgadviseur. Deze verwijst u door naar een aanbieder. U kunt vervangende mantelzorg inzetten voor minimaal 1 dag. Dit was minimaal 3 dagen. U kunt de vervanging inzetten voor een werkdag of 24 uur. In beide situaties rekenen wij dit als 1 dag.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
  Zorghotel of herstellingsoord
  Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer staat op onze website. De VGZ Zorgadviseur vertelt of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.

 • Aanvullend Beter
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Gezondheidstest In 2019 kunt u voor een gezondheidstest ook terecht bij andere zorgverleners die wij aanwijzen, naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist. De zorgverleners vindt u in de Zorgzoeker.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  MiX Aanvullende Verzekering
  In 2019 bieden wij de MiX Aanvullende Verzekering niet meer aan. Uw nieuwe aanbod voor een aanvullende verzekering vindt u op uw nieuwe polis.
  Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer.
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Valpreventie
  Vanaf 2019 kunt u 1 keer per jaar een cursus valpreventie volgen bij een aangewezen aanbieder. Dit was 1 keer tijdens de hele looptijd van uw verzekering. De hoogte van de vergoeding van maximaal € 100per kalenderjaar, blijft gelijk.
  Vervangende mantelzorg
  Voor vervangende mantelzorg hebben wij in 2019 geen aanbieders waarmee wij een contract hebben. Vraag vervangende mantelzorg altijd aan via de VGZ Zorgadviseur. Deze verwijst u door naar een aanbieder. U kunt vervangende mantelzorg inzetten voor minimaal 1 dag. Dit was minimaal 3 dagen. U kunt de vervanging inzetten voor een werkdag of 24 uur. In beide situaties rekenen wij dit als 1 dag.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
  Zorghotel of herstellingsoord
  Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer staat op onze website. De VGZ Zorgadviseur vertelt of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.
 • VGZ Aanvullend Best
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Gezondheidstest In 2019 kunt u voor een gezondheidstest ook terecht bij andere zorgverleners die wij aanwijzen, naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist. De zorgverleners vindt u in de Zorgzoeker.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  MiX Aanvullende Verzekering
  In 2019 bieden wij de MiX Aanvullende Verzekering niet meer aan. Uw nieuwe aanbod voor een aanvullende verzekering vindt u op uw nieuwe polis.
  Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer.
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Valpreventie
  Vanaf 2019 kunt u 1 keer per jaar een cursus valpreventie volgen bij een aangewezen aanbieder. Dit was 1 keer tijdens de hele looptijd van uw verzekering. De hoogte van de vergoeding van maximaal € 150 per kalenderjaar, blijft gelijk.
  Vervangende mantelzorg
  Voor vervangende mantelzorg hebben wij in 2019 geen aanbieders waarmee wij een contract hebben. Vraag vervangende mantelzorg altijd aan via de VGZ Zorgadviseur. Deze verwijst u door naar een aanbieder. U kunt vervangende mantelzorg inzetten voor minimaal 1 dag. Dit was minimaal 3 dagen. U kunt de vervanging inzetten voor een werkdag of 24 uur. In beide situaties rekenen wij dit als 1 dag.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
  Zorghotel of herstellingsoord
  Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer staat op onze website. De VGZ Zorgadviseur vertelt of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.
 • VGZ Tand Goed
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  MiX Aanvullende Verzekering
  In 2019 bieden wij de MiX Aanvullende Verzekering niet meer aan. Uw nieuwe aanbod voor een aanvullende verzekering vindt u op uw nieuwe polis.

 • VGZ Tand Beter
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  MiX Aanvullende Verzekering
  In 2019 bieden wij de MiX Aanvullende Verzekering niet meer aan. Uw nieuwe aanbod voor een aanvullende verzekering vindt u op uw nieuwe polis.
 • VGZ Tand Best
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  MiX Aanvullende Verzekering
  In 2019 bieden wij de MiX Aanvullende Verzekering niet meer aan. Uw nieuwe aanbod voor een aanvullende verzekering vindt u op uw nieuwe polis.
 • VGZ Jong Basis
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer.
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
 • VGZ Jong Uitgebreid
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer.
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
 • VGZ Single/Duo Basis
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer .

  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Vervangende mantelzorg
  Voor vervangende mantelzorg hebben wij in 2019 geen aanbieders waarmee wij een contract hebben. Vraag vervangende mantelzorg altijd aan via de VGZ Zorgadviseur. Deze verwijst u door naar een aanbieder. U kunt vervangende mantelzorg inzetten voor minimaal 1 dag. Dit was minimaal 3 dagen. U kunt de vervanging inzetten voor een werkdag of 24 uur. In beide situaties rekenen wij dit als 1 dag.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
  Zorghotel of herstellingsoord
  Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer staat op onze website. De VGZ Zorgadviseur vertelt of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.
 • VGZ Single/Duo Uitgebreid
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer.
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Vervangende mantelzorg
  Voor vervangende mantelzorg hebben wij in 2019 geen aanbieders waarmee wij een contract hebben. Vraag vervangende mantelzorg altijd aan via de VGZ Zorgadviseur. Deze verwijst u door naar een aanbieder. U kunt vervangende mantelzorg inzetten voor minimaal 1 dag. Dit was minimaal 3 dagen. U kunt de vervanging inzetten voor een werkdag of 24 uur. In beide situaties rekenen wij dit als 1 dag.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
  Zorghotel of herstellingsoord
  Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer staat op onze website. De VGZ Zorgadviseur vertelt of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.
 • VGZ Gezin Basis
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Gezondheidstest In 2019 kunt u voor een gezondheidstest ook terecht bij andere zorgverleners die wij aanwijzen, naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist. De zorgverleners vindt u in de Zorgzoeker.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer.
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Vervangende mantelzorg
  Voor vervangende mantelzorg hebben wij in 2019 geen aanbieders waarmee wij een contract hebben. Vraag vervangende mantelzorg altijd aan via de VGZ Zorgadviseur. Deze verwijst u door naar een aanbieder. U kunt vervangende mantelzorg inzetten voor minimaal 1 dag. Dit was minimaal 3 dagen. U kunt de vervanging inzetten voor een werkdag of 24 uur. In beide situaties rekenen wij dit als 1 dag.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
  Zorghotel of herstellingsoord
  Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer staat op onze website. De VGZ Zorgadviseur vertelt of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.
 • VGZ Gezin Uitgebreid
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Gezondheidstest In 2019 kunt u voor een gezondheidstest ook terecht bij andere zorgverleners die wij aanwijzen, naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist. De zorgverleners vindt u in de Zorgzoeker.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer.
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Vervangende mantelzorg
  Voor vervangende mantelzorg hebben wij in 2019 geen aanbieders waarmee wij een contract hebben. Vraag vervangende mantelzorg altijd aan via de VGZ Zorgadviseur. Deze verwijst u door naar een aanbieder. U kunt vervangende mantelzorg inzetten voor minimaal 1 dag. Dit was minimaal 3 dagen. U kunt de vervanging inzetten voor een werkdag of 24 uur. In beide situaties rekenen wij dit als 1 dag.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
  Zorghotel of herstellingsoord
  Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer staat op onze website. De VGZ Zorgadviseur vertelt of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.
 • VGZ Vitaal Basis
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
  Zorghotel of herstellingsoord
  Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer staat op onze website. De VGZ Zorgadviseur vertelt of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.
 • VGZ Vitaal Uitgebreid
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer.
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Valpreventie
  Vanaf 2019 kunt u 1 keer per jaar een cursus valpreventie volgen bij een aangewezen aanbieder. Dit was 1 keer tijdens de hele looptijd van uw verzekering. De hoogte van de vergoeding van maximaal € 150 per kalenderjaar, blijft gelijk.
  Vervangende mantelzorg
  Voor vervangende mantelzorg hebben wij in 2019 geen aanbieders waarmee wij een contract hebben. Vraag vervangende mantelzorg altijd aan via de VGZ Zorgadviseur. Deze verwijst u door naar een aanbieder. U kunt vervangende mantelzorg inzetten voor minimaal 1 dag. Dit was minimaal 3 dagen. U kunt de vervanging inzetten voor een werkdag of 24 uur. In beide situaties rekenen wij dit als 1 dag.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
  Zorghotel of herstellingsoord
  Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer staat op onze website. De VGZ Zorgadviseur vertelt of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.

Wijzigingen in Gemeentepakketten 2019

 • VGZ GemeentePakket Compact
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Gezondheidstest In 2019 kunt u voor een gezondheidstest ook terecht bij andere zorgverleners die wij aanwijzen, naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist. De zorgverleners vindt u in de Zorgzoeker.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Vervangende mantelzorg
  Voor vervangende mantelzorg hebben wij in 2019 geen aanbieders waarmee wij een contract hebben. Vraag vervangende mantelzorg altijd aan via de VGZ Zorgadviseur. Deze verwijst u door naar een aanbieder. U kunt vervangende mantelzorg inzetten voor minimaal 1 dag. Dit was minimaal 3 dagen. U kunt de vervanging inzetten voor een werkdag of 24 uur. In beide situaties rekenen wij dit als 1 dag.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
  Zorghotel of herstellingsoord
  Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer staat op onze website. De VGZ Zorgadviseur vertelt of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.
 • VGZ GemeentePakket Compleet
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Gezondheidstest In 2019 kunt u voor een gezondheidstest ook terecht bij andere zorgverleners die wij aanwijzen, naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist. De zorgverleners vindt u in de Zorgzoeker.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Valpreventie
  Vanaf 2019 kunt u 1 keer per jaar een cursus valpreventie volgen bij een aangewezen aanbieder. Dit was 1 keer tijdens de hele looptijd van uw verzekering. De hoogte van de vergoeding van maximaal € 150 per kalenderjaar, blijft gelijk.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
  Zorghotel of herstellingsoord
  Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer staat op onze website. De VGZ Zorgadviseur vertelt of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.
 • VGZ Zuid-Limburgpakket
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Geneesmiddelen In 2019 vergoeden wij de eigen bijdrage voor geneesmiddelen tot maximaal € 250. Deze vergoeding valt binnen het totale budget van € 500 voor eigen bijdragen.
  Hogere vergoeding voor orthodontie Jonger dan 18 jaar en toe aan een beugel? Dan is er goed nieuws. Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij voor verzekerden jonger dan 18 jaar meer voor orthodontie, namelijk maximaal € 2.000.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer.
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Vakantiereizen
  In 2019 ligt de indicatiestelling voor meerdaagse bootreizen met zorg bij Stichting de Zonnebloem en Varende Recreatie. Zij stellen vast of u in aanmerking komt voor een dergelijke reis met zorg. Het Rode Kruis doet geen indicatiestelling meer. Indicatiestellingen voor het verblijf in een vakantiehuis vervallen.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
 • VGZ Den Haagpakket
  Onderwerp Wijziging
  Europese privacywet (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Geneesmiddelen In 2019 vergoeden wij de eigen bijdrage voor geneesmiddelen tot maximaal € 250. Deze vergoeding valt binnen het totale budget van € 500 voor eigen bijdragen.
  Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig uit het budget voor preventie. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. De preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer.
  Spoedeisende zorg buitenland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
  Vakantiereizen
  In 2019 ligt de indicatiestelling voor meerdaagse bootreizen met zorg bij Stichting de Zonnebloem en Varende Recreatie. Zij stellen vast of u in aanmerking komt voor een dergelijke reis met zorg. Het Rode Kruis doet geen indicatiestelling meer. Indicatiestellingen voor het verblijf in een vakantiehuis vervallen.
  Vervoer naar Nederland
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt.
 • VGZ Rotterdampakket Rotterdam en Capelle aan den IJssel
  Onderwerp Wijziging
  Alternatieve zorg Vanaf 1 januari 2019 verhogen wij het budget voor Alternatieve zorg naar € 500 per kalenderjaar. Dit was € 440 per kalenderjaar. Voor behandelingen en consulten geldt een maximumvergoeding van € 45 per dag.
  Brillen/lenzen Wij vergoeden 1x per 3 kalenderjaren een complete bril of 36 setjes maandlenzen bij leveranciers waarmee wij een contract hebben. Wilt u naar een andere opticien of ander optiekbedrijf? Vanaf 1 januari 2019 is de maximale vergoeding € 130 voor een bril of lenzen van een opticien of optiekbedrijf waarmee wij geen contract hebben. Dit was € 100.
  Eigen bijdrage Wmo De eigen bijdrage voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vanaf 2019 voor iedereen gelijk. De eigen bijdrage gaat per 1 januari 2019 naar € 17,50 per 4 weken, ongeacht inkomen of draagkracht. Het VGZ Rotterdampakket vergoedt deze eigen bijdrage volledig, ongeacht uw inkomen. De vergoeding is niet meer gekoppeld aan een maximaal inkomen.
  Elektrische borstkolf (nieuw) en lactatiekundig consult Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij de huur of aanschaf van een elektrische borstkolf tot maximaal € 80. Voor een lactatiekundig consult vergoeden wij maximaal € 50. De totale vergoeding wordt daarmee € 130. Dit was € 115.
  Ergotherapie Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij in totaal 15 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Daarvan vergoedt de basisverzekering VGZ Ruime Keuze 10 behandeluren en het aanvullende VGZ Rotterdampakket maximaal 5 behandeluren. Het aantal behandeluren vanuit het VGZ Rotterdampakket was 7.
  Flapoorcorrectie tot 18 jaar (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij een flapoorcorrectie tot 18 jaar. Gaat u naar een zorgverlenerwaarmee wij een contract hebben, dan vergoeden wij de kosten volledig. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben, dan vergoeden wij maximaal € 2.300.
  Geschillen Vanaf 1 januari 2019 werken we bij incassogeschillen niet meer met e-Court (online geschillenbeslechting). Dit is landelijk besloten.
  Gezondheidstest In 2019 kunt u voor uw gezondheidstest ook terecht bij andere zorgverleners die wij aanwijzen, naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist. Bekijk het overzicht van de aangewezen zorgverleners.
  Herstellingsoorden en zorghotels (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij een verblijf in een herstellingsoord of zorghotel als:
  • Het aansluit op ontslag uit een ziekenhuis of behandeling in een zelfstandig behandelcentrum, na afronding van uw behandelingen
  • Uw mantelzorger overbelast is of tijdelijk wegvalt en er geen andere opvang thuis mogelijk is
  • U wilt herstellen van (mentale) overbelasting of een burn-out
  Wij vergoeden maximaal € 100 per dag tot maximaal € 1.500 per kalenderjaar. U moet wel vooraf contact opnemen met de VGZ Zorgadviseur, telefoon 088 - 131 16 11. De VGZ Zorgadviseur vertelt u of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.
  Hoortoestellen Wij vergoeden een compleet hoorzorgpakket bij Specsavers, bestaande uit een hoortoestel,servicepakket, dry-box plus de vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage tot maximaal € 375 per hoortoestel. Wilt u ergens anders een hoortoestel aanschaffen? Dan vergoeden wij vanaf 1 januari 2019 de wettelijke eigen bijdrage voor een hoortoestel, tinnitusmaskeerder en batterijen vanuit het budget Hulpmiddelen. Dit budget is maximaal € 250 per kalenderjaar.
  Hospice Wij vergoeden een hospice/Bijna-Thuis-Huis als u ongeneeslijk ziek bent en niet meer thuis kunt worden verzorgd. Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij maximaal € 30 per dag. Dit was € 40 per dag. De maximale vergoeding van € 2.800 vervalt. Dat betekent dat wij de kosten tot het maximale bedrag per dag vergoeden, ongeacht de duur van het verblijf.
  Huidbehandelingen Vanaf 1 januari 2019 is het budget Huidbehandelingen maximaal € 500 per kalenderjaar. Dit was maximaal € 300. Het budget kunt u gebruiken voor acnebehandeling, camouflagetherapie en ontharen.
  Huishoudelijke hulp vanaf 18 jaar (nieuw) Bent u 18 jaar of ouder, dan heeft u vanaf 1 januari 2019 recht op huishoudelijke hulp in Nederland aansluitend op uw ziekenhuisopname van minimaal 1 overnachting. Wij vergoeden maximaal 9 uur per kalenderjaar. Vraag de huishoudelijke hulp aan bij de VGZ Zorgadviseur. Dehulp komt op uw woonadres, zoals dat bij ons bekend is.
  Kosten voor papieren factuur Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van uw premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
  Kraamzorg, nazorg moeder en pasgeborene (uitgestelde kraamzorg) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij maximaal 6 uur verspreid over maximaal 2 dagen. Dit was een volledige vergoeding.
  Mammaprothese Vanaf 1 januari 2019 is de vergoeding voor plakstrips van een borstprothese (mammaprothese) opgenomen in het budget Hulpmiddelen. Dit was een volledige vergoeding voor plakstrips. Het budget Hulpmiddelen is maximaal € 250 per kalenderjaar. Dit budget kunt u ook gebruiken voor een borstprothese-BH en prothesebadpak.
  Mantelzorgmakelaar en vervangende mantelzorg In 2019 vergoeden wij voor een mantelzorgmakelaar maximaal € 500 per kalenderjaar. Dit was 6 uur per kalenderjaar. In 2019 kunt u vervangende mantelzorg al voor 1 werkdag aanvragen. Dit was minimaal 3 dagen. U vraagt vervangende mantelzorg aan via de VGZ Zorgadviseur. Deze verwijst u naar een aanbieder.
  Ooglidcorrectie bij specifieke medische indicaties (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij een ooglidcorrectie volledig bij een zorgverlener waarmee wij een contract hebben. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben, dan vergoeden wij maximaal € 1.500. De vergoeding geldt alleen bij specifieke medische indicaties.
  Orthodontie tot 18 jaar Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij maximaal € 2.000 voor orthodontie tot 18 jaar. Dit was € 1.820.
  Orthodontie vanaf 18 jaar (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij orthodontie vanaf 18 jaar tot maximaal € 500.
  Zorg voor vrouwen in de overgang (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij voorlichting aan en advisering en begeleiding van vrouwen in de overgang. Deze zorg valt onder het budget Preventie. Dit budget is maximaal € 400 per kalenderjaar.
  Plaswekker Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij eenmalig de (huur)kosten van een plaswekker tot maximaal € 100. De leverancier hoeft geen contract meer met ons te hebben. Dit was een eenmalige vergoeding van een plaswekker door een leverancier waarmee wij een contract hadden.
  (Preventieve) cursussen Vanaf 1 januari 2019 vallen (preventieve) cursussen in het budget Preventie. Het budget Preventie is maximaal € 400 per kalenderjaar. De vergoeding voor (preventieve) cursussen was maximaal € 155 per cursus per kalenderjaar. U kunt het budget Preventie ook gebruiken voor (door ons aangewezen) preventieve cursussen door een door ons aangewezen aanbieder. U vindt hier deze aanbieders.
  Europese privacywet (AVG) Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u hier.
  Pruiken of mutssja's Vanaf 1 januari 2019 valt de vergoeding van pruiken en mutssja's onder het budget Hulpmiddelen. Het budget Hulpmiddelen is maximaal € 250 per kalenderjaar. De vergoeding was maximaal € 75,50.
  Reisvaccinaties Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Zij adviseren en vaccineren ook bij u thuis, als u dat wilt. Uw preventieve geneesmiddelen (ook geneesmiddelen tegen malaria) krijgt u thuis bezorgd. Reisvaccinaties vallen onder het budget Preventie. Het budget Preventie is maximaal € 400 per kalenderjaar. U kunt ook naar de GGD Rotterdam-Rijnmond. Wij vergoeden dan maximaal € 75 per jaar uit het budget Preventie.
  Sportmedisch advies/sportmedisch onderzoek Vanaf 1 januari 2019 valt de vergoeding van sportmedisch advies en onderzoek onder het budget Preventie. Het budget Preventie is maximaal € 400 per kalenderjaar. De vergoeding was maximaal 2 consulten per kalenderjaar voor sportmedisch advies en maximaal € 135 per 2 kalenderjaren voor sportmedisch onderzoek.
  Sterilisatie Sterilisatie bij een zorgverlener waarmee wij een contract hebben, vergoeden wij volledig. Vanaf 1 januari 2019 krijgt u ook een vergoeding als u kiest voor een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben. De maximale vergoeding is dan € 800 voor de sterilisatie van een man en € 1.250 voor de sterilisatie van een vrouw.
  Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij maximaal € 500 per kalenderjaar voor tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar. Dit was maximaal € 450. De vergoedingen zijn als volgt (tot het maximale bedrag van € 500 per kalenderjaar):
  • 100% voor de periodieke controle (C11) en het probleemgericht consult (C13)
  • 100% voor preventieve mondzorg
  • 100% voor verdoving
  • 100% voor vullingen
  • 100% voor wortelkanaalbehandelingen
  • 100% voor tandvleesbehandelingen
  • 80% voor overige tandheelkundige zorg
  Tandheelkundige zorg door een ongeval (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij onvoorziene tandheelkundige zorg als u schade heeft aan uw gebit door een ongeval. De vergoeding is maximaal € 10.000 per ongeval.
  Valpreventie Vanaf 2019 kunt u 1 keer per kalenderjaar een cursus valpreventie volgen bij een aangewezen aanbieder. Dit was 1 keer tijdens de hele looptijd van uw verzekering. De hoogte van de vergoeding van maximaal € 150 blijft gelijk.
  Verblijf in een logeerhuis of familiehuis bij ziekenhuisopname Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij het verblijf in een logeerhuis of familiehuis bij ziekenhuisopname tot maximaal € 400. Dit was een maximale vergoeding van € 35 per dag.
  Vervallen vergoedingen in het VGZ Rotterdampakket Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij bepaalde zorg niet meer vanuit het aanvullende VGZ Rotterdampakket, omdat deze zorg of vergelijkbare zorg vergoed kan worden uit de basisverzekering.
  Het gaat om de volgende vergoedingen:
  • Melatonine (als medicatie bij onder andere slaapproblemen)
  • Stottertherapie volgens de methode Del Ferro, Hausdörfer en BOMA
  • Psoriasisbehandeling
  • Transtherapie tegen incontinentie
  • Orthopedische geneeskunde
  • Obesitas gedragsveranderingsprogramma
  • Preventieve onderzoeken: baarmoederhalskanker (uitstrijkje), borstkanker, hart- en vaatziekten, prostaatkanker
  • Cursus Stoppen met roken door een kruisorganisatie of thuiszorgorganisatie
  • Groepsbegeleiding voor kinderen van ouders met een psychische aandoening of verslaving
  • Neurofeedback (bij ADHD en ADD) voor kinderen tot 18 jaar
  • Cogmed voor verzekerden tot 18 jaar met ontwikkelings- en leerstoornis
  Vervallen vergoedingen in het VGZ Rotterdampakket Om de premie betaalbaar te houden, hebben we bepaalde zorg uit het VGZ Rotterdampakket gehaald. Dit omdat de zorg niet zinnig bleek, niet gebruikt werd of waarvoor betere alternatieven beschikbaar zijn in de basisverzekering. Ook hoorden bepaalde zaken niet in een aanvullende zorgverzekering. We hebben dit samen met de gemeente Rotterdam bepaald. Om die reden vervallen vanaf 1 januari 2019 de volgende vergoedingen in het VGZ Rotterdampakket:
  • GeboorteTENS
  • Sensormatje van NannyCare
  • Dieetkosten
  • Bewegen in extra verwarmd water (groepszwemmen voor reumapatiënten)
  • Kinderopvang tot 12 jaar
  • Verblijfs- en reiskosten van gezinsleden bij een ziekenhuisopname (ziekenbezoek)
  • Vervoer in verband met speciale medische indicatie
  • Vervoerskosten na bemiddeling naar het buitenland
  Vervoer bij orgaantransplantatie (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij de kosten van taxivervoer of eigen vervoer bij een orgaantransplantatie. Wij vergoeden een afstand van maximaal 200 kilometer enkele reis tussen uw woon- of verblijfplaats en de instelling waar u wordt behandeld. Het taxivervoer door een vervoerder waarmee wij een contract hebben, vergoeden wij volledig. Voor vervoer met eigen auto vergoeden wij € 0,30 per kilometer.
  Vervoer naar Nederland bij spoedeisende zorg buitenland Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale beoordeelt of de zorg spoedeisend is. Of dat de zorg kan worden uitgesteld tot na uw terugkeer in Nederland. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland niet. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) medisch noodzakelijk is.
  Voetbehandelingen Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij voetbehandelingen voor de reumatische en diabetische voet en podotherapie uit het budget Voetbehandelingen. Het budget Voetbehandelingen is verhoogd naar maximaal € 300 per kalenderjaar. Dit budget komt in de plaats van de vergoeding voor pedicurezorg (was maximaal € 138 per kalenderjaar) en podotherapie (was maximaal € 100 per kalenderjaar). De totale vergoeding was dus € 238 per kalenderjaar.
 • VGZ Rotterdampakket Krimpen aan den IJssel
  Onderwerp Wijziging
  Alternatieve zorg Vanaf 1 januari 2019 verhogen wij het budget voor Alternatieve zorg van € 300 naar € 500 per kalenderjaar. Voor behandelingen en consulten geldt een maximum vergoeding van € 45 per dag.
  Anticonceptiemiddelen, vergoeding eigen bijdrage (nieuw) De vergoeding voor anticonceptiemiddelen blijft ongewijzigd. Soms geldt hiervoor een eigen bijdrage. Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij ook deze eigen bijdrage. In het VGZ GemeentePakket Compleet was de vergoeding van de eigen bijdrage niet opgenomen.
  Beweegzorg Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij maximaal 20 behandelingen. De vergoeding was maximaal 18 behandelingen.
  Beweegprogramma's (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij maximaal € 350 per kalenderjaar als u deelneemt aan een beweegprogramma voor:
  • Mensen met obesitas met een BMI* van meer dan 30
  • Kinderen tot 18 jaar met een BMI* van meer dan 25
  • Mensen met voormalig hartfalen
  • Mensen met Diabetes type 2
  • Mensen met COPD in stadia Gold 1 en 2 met een longwaarde van FEV1/VC van meer dan 60%.
  *BMI (Body Mass Index): uw BMI laat zien of uw gewicht gezond is in relatie tot uw lengte.
  Brillen/lenzen Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij alleen een complete bril uit het basisassortiment van de leveranciers waarmee wij een contract hebben. Dit was een complete bril uit het uitgebreide assortiment van deze leveranciers. Kiest u niet voor een bril maar voor lenzen, dan is de vergoeding bij leveranciers waarmee wij een contract hebben niet gewijzigd. Wij vergoeden dan 36 setjes maandlenzen per 3 kalenderjaren.
  Wilt u naar een andere opticien of optiekbedrijf? Vanaf 1 januari 2019 is de vergoeding voor een bril of lenzen bij een opticien of optiekbedrijf waarmee wij geen contract hebben maximaal € 130. De vergoeding was maximaal € 150.
  Dyslexiezorg (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij de kosten van een dyslexieonderzoek voor verzekerden van 13 jaar en ouder en/of de kosten van een dyscalculieonderzoek/test eenmalig tot maximaal € 350.
  Eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen (loophulpmiddelen) (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij krukken, een drie- of vierpootwandelstok, looprek of rollator. U kunt het loophulpmiddel kopen of huren. Dit vergoeden wij:
  • krukken maximaal € 25
  • looprek of drie- of vierpootwandelstok maximaal € 35
  • rollator maximaal € 100
  Bij huur van een hulpmiddel vergoeden wij 1x per kalenderjaar het aangegeven maximale bedrag. Bij koop van een hulpmiddel vergoeden wij maximaal 1x per 2 kalenderjaren het aangegeven maximale bedrag.
  Eigen bijdrage Wmo/Wlz De eigen bijdrage voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vanaf 2019 voor iedereen gelijk. De eigen bijdrage gaat per 1 januari 2019 naar € 17,50 per 4 weken, ongeacht inkomen of draagkracht. In het VGZ Rotterdampakket is een volledige vergoeding opgenomen van deze eigen bijdrage. De vergoeding in het VGZ GemeentePakket Compleet was maximaal € 375 voor de eigen bijdrage van Wmo en Wlz. De vergoeding van de eigen bijdrage Wlz vervalt per 2019.
  Flapoorcorrectie tot 18 jaar (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij een flapoorcorrectie tot 18 jaar. Dit was tot 12 jaar.
  Gebitsprothesen (kunstgebit) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij de wettelijke eigen bijdrage voor een uitneembare volledige gebitsprothese volledig. Deze vergoeding was maximaal € 245 voor de boven- of onderkaak. De vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor een uitneembare volledige gebitsprothese op implantaten blijft ongewijzigd. Deze vergoeden wij volledig.
  Gezondheidstest Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij een integrale medische gezondheidstest. Deze vergoeding komt uit het budget Preventie. Het budget Preventie is maximaal € 400 per kalenderjaar. De vergoeding was maximaal € 200 per 2 kalenderjaren. In 2019 kunt u voor uw gezondheidstest ook terecht bij andere zorgverleners die wij aanwijzen, naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist. Hier vindt u een overzicht van de aangewezen zorgverleners.
  Herstellingsoorden en zorghotels Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij een verblijf in een herstellingsoord of zorghotel tot maximaal € 1.500 per kalenderjaar. Dit was een vergoeding van maximaal € 2.000 per kalenderjaar.
  De vergoeding van maximaal € 100 per dag blijft ongewijzigd. In 2019 moet u wel vooraf contact opnemen met de VGZ Zorgadviseur. De VGZ Zorgadviseur vertelt u of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.
  Hoortoestellen De vergoeding van een compleet hoorzorgpakket bij Specsavers, bestaande uit een hoortoestel, servicepakket, dry-box en vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage blijft ongewijzigd. Het is een volledige vergoeding tot maximaal € 375 per hoortoestel. Wilt u uw hoortoestel ergens anders aanschaffen of geen gebruikmaken van het complete hoorzorgpakket? Dan vergoeden wij vanaf 1 januari 2019 de wettelijke eigen bijdrage voor een hoortoestel en tinnitusmaskeerder en de batterijen vanuit het budget Hulpmidden. Dit budget is maximaal € 250 per kalenderjaar.
  De vergoeding was maximaal € 300 per hoortoestel voor de eigen bijdrage en maximaal 36 batterijen per 12 maanden per hoortoestel (als u geen gebruikmaakte van het complete hoorzorgpakket bij Specsavers).
  Hospice Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij verblijf in een hospice/Bijna-Thuis-Huis als u ongeneeslijk ziek bent en niet meer thuis kunt worden verzorgd tot maximaal € 30 per dag. De vergoeding was maximaal € 35 per dag.
  Huidbehandelingen Vanaf 1 januari 2019 is er een budget voor huidbehandelingen van maximaal € 500 per kalenderjaar. Dit budget kunt u gebruiken voor acnebehandeling, camouflagetherapie en ontharen. De vergoeding was maximaal € 200 per kalenderjaar voor acnebehandeling en camouflagetherapie en maximaal € 300 per kalenderjaar voor ontharen.
  Orthodontie vanaf 18 jaar (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij orthodontie vanaf 18 jaar tot maximaal € 500. Dit was maximaal € 350.
  Zorg voor vrouwen in de overgang (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij voorlichting aan en advisering en begeleiding van vrouwen in de overgang. Deze zorg valt onder het budget Preventie. Dit budget is maximaal € 400 per kalenderjaar. De vergoeding was maximaal 4 consulten met een maximum van € 40 per consult voor de hele looptijd van de aanvullende verzekering.
  Plaswekker Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij eenmalig de (huur)kosten van een plaswekker tot maximaal € 100. Deze vergoeding is meestal kostendekkend. De vergoeding was maximaal € 175.
  (Preventieve) cursussen Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij (preventieve) cursussen uit het budget Preventie. Het budget Preventie is maximaal € 400 per kalenderjaar. Dit budget kunt u in 2019 ook gebruiken voor (door ons aangewezen) preventieve cursussen door een door ons aangewezen aanbieder. U vindt hier de aangewezen aanbieders. De vergoeding voor (preventieve) cursussen was maximaal € 50 per kalenderjaar.
  Europese privacywet (AVG) Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
  Pruiken of mutssja's Vanaf 1 januari 2019 valt de vergoeding van pruiken en mutssja's onder het budget Hulpmiddelen. Het budget Hulpmiddelen is maximaal € 250 per kalenderjaar. De vergoeding was maximaal € 300 per kalenderjaar.
  Reisvaccinaties (nieuw) Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Zij adviseren en vaccineren ook bij u thuis, als u dat wilt. Uw preventieve geneesmiddelen (ook geneesmiddelen tegen malaria) krijgt u thuis bezorgd. Reisvaccinaties vallen onder het budget Preventie. Het budget Preventie is maximaal € 400 per kalenderjaar. U kunt ook naar de GGD Rotterdam-Rijnmond. Wij vergoeden dan maximaal € 75 per jaar uit het budget Preventie.
  (Semi-)orthopedisch-, verband- en allergeenvrij schoeisel en aangepaste confectieschoenen Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij de wettelijke eigen bijdrage voor (semi-)orthopedisch schoeisel of aangepaste confectieschoenen volledig. De tegemoetkoming in de kosten van aangepaste confectieschoenen van maximaal € 50 per paar vervalt. Ook de eenmalige vergoeding van inspectie en reparatie van (semi-)orthopedische schoenen van € 30 vervalt.
  Sportmedisch advies/sportmedisch onderzoek Vanaf 1 januari 2019 valt de vergoeding van sportmedisch advies en onderzoek onder het budget Preventie. Het budget Preventie is maximaal € 400 per kalenderjaar. De vergoeding was maximaal € 100 per 2 kalenderjaren.
  Sterilisatie Sterilisatie vergoeden wij volledig als u naar een zorgverlener gaat waarmee wij een contract hebben. Als u ervoor kiest naar een zorgverlener te gaan waarmee wij geen contract hebben, dan vergoeden wij vanaf 1 januari 2019 maximaal € 1.250 voor een sterilisatie van de vrouw. Dit was een vergoeding van maximaal € 1.500. De vergoeding voor een sterilisatie van de man van maximaal € 800 blijft ongewijzigd.
  Steunpessarium Vanaf 1 januari 2019 valt de vergoeding van een steunpessarium uit het budget Hulpmiddelen. Het budget Hulpmiddelen is maximaal € 250 per kalenderjaar. Dit was een vergoeding van een steunpessarium voor de hele looptijd van de aanvullende verzekering.
  Steunzolen en therapiezolen Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij steunzolen en therapiezolen tot maximaal € 125 per kalenderjaar. De vergoeding was maximaal € 80 per 2 kalenderjaren.
  Tandheelkundige zorg door een ongeval (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij onvoorziene tandheelkundige zorg als u schade heeft aan uw gebit door een ongeval. De vergoeding is maximaal € 10.000 per ongeval.
  Therapeutisch kamp tot 18 jaar (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij € 150 per kalenderjaar voor therapeutische vakantiekampen voor verzekerden tot 18 jaar. U kunt hiervoor terecht bij Stichting Gezondgewicht, Diabetes Jeugvereniging Nederland, Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen, Stichting De Ster of de Nederlandse Hartstichting.
  Therapeutisch kamp voor gehandicapten (nieuw) Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij € 150 per kalenderjaar voor therapeutische vakantiekampen voor gehandicapten. U kunt hiervoor terecht bij Stichting Gezondgewicht, Stichting De Ster of de Nederlandse Hartstichting.
  Valpreventie Vanaf 2019 kunt u 1 keer per kalenderjaar een cursus valpreventie volgen bij een aangewezen aanbieder. Dit was 1 keer tijdens de hele looptijd van uw verzekering. De hoogte van de vergoeding van maximaal € 150 blijft gelijk.
  Verblijf in een logeerhuis of familiehuis bij ziekenhuisopname Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij verblijf in een logeerhuis of familiehuis bij ziekenhuisopname volledig tot maximaal € 400 per kalenderjaar. De vergoeding was maximaal € 25 per dag.
  Vervallen vergoedingen Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij bepaalde zorg niet meer vanuit het aanvullende VGZ Rotterdampakket, omdat deze zorg of vergelijkbare zorg vergoed kan worden uit de basisverzekering. In het VGZ GemeentePakket Compleet was hiervoor wel een vergoeding opgenomen.
  Het gaat om de volgende vergoedingen:
  • Psoriasisbehandeling
  • Neurofeedback (bij ADHD en ADD) voor kinderen tot 18 jaar
  • Cogmed voor verzekerden tot 18 jaar met ontwikkelings- en leerstoornis
  • Combinatietest
  • Verpleegartikelen bij thuiszorg
  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar. Deze zorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering
  Vervallen vergoedingen Om de premie betaalbaar te houden, hebben we bepaalde zorg uit het VGZ Rotterdampakket gehaald. Dit omdat de zorg niet zinnig bleek, niet gebruikt werd of waarvoor betere alternatieven beschikbaar zijn in de basisverzekering. Ook hoorden bepaalde zaken niet in een aanvullende zorgverzekering. We hebben dit samen met de gemeente Rotterdam bepaald. Om die reden vergoeden wij vanaf 1 januari 2019 bepaalde zorg niet meer vanuit het VGZ Rotterdampakket. In het VGZ GemeentePakket Compleet was hiervoor wel een vergoeding opgenomen.
  Het gaat om de volgende vergoedingen:
  • Reiskosten bezoek aan het ziekenhuis bij ernstig zieke kinderen (na 21 dagen)
  • Vervoer in verband met speciale medische indicatie
  • Vergoeding eigen bijdrage Wlz
  • Kuurreizen
  • Lidmaatschap patiëntenvereniging
  • Let op: cursussen georganiseerd door een patiëntenvereniging aangesloten bij de Nederlands Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) vergoeden wij wel. Deze vergoeding komt uit het budget Preventie in het VGZ Rotterdampakket.
  • Geboorte-uitkering

  Vervangende mantelzorg Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij vervangende mantelzorg maximaal 21 dagen per kalenderjaar. De vergoeding was maximaal 15 dagen per kalenderjaar. In 2019 kunt u vervangende mantelzorg al voor 1 werkdag aanvragen. Dit was minimaal 3 dagen. U vraagt vervangende mantelzorg aan via de VGZ Zorgadviseur. Deze verwijst u naar een aanbieder.
  Vervoer naar Nederland bij spoedeisende zorg buitenland Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale beoordeelt of de zorg spoedeisend is. Of dat de zorg kan worden uitgesteld tot na uw terugkeer in Nederland. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland niet. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) medisch noodzakelijk is.
  Voetbehandelingen Vanaf 1 januari 2019 verhogen wij het budget voor voetbehandelingen voor de reumatische en diabetische voet en podotherapie tot maximaal € 300 per kalenderjaar. Dit was maximaal € 240 per kalenderjaar.
Vergoedingen en voorwaarden 2019
Wilt u weten wat u in 2019 vergoed krijgt? Bekijk de vergoedingen of de verzekeringsvoorwaarden. Verschillende pakketten vergelijkt u eenvoudig met de Pakketvergelijker.
Wijziging doorgeven
Wilt u een wijziging op uw polis doorgeven voor 2019? Geef uw wijziging direct door in Mijn VGZ.
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord