Dit verandert er voor u in 2018

Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. Op deze pagina vindt u alle wijzigingen op een rijtje. Op uw polis kunt u zien welke verzekering u heeft.

De belangrijkste wijzigingen in 2018

 

VGZ Wijziging 1

VGZ Goede Keuze wordt VGZ Ruime Keuze

De voorwaarden van de basisverzekering VGZ Goede Keuze zijn gewijzigd in die van de VGZ Ruime Keuze. Dit verandert er voor u:

 • U krijgt een hogere vergoeding bij zorgverleners die geen contract met ons hebben; was 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief en wordt nu 80%.
 • U kunt bij meer gecontracteerde zorgverleners terecht dan in 2017. Dit geldt voor een aantal behandelingen voor medisch specialistische zorg, generalistische basis GGZ, hoorhulpmiddelen, verbandmiddelen en geneesmiddelen.

Kijk voor meer informatie op www.vgz.nl/goede-keuze. Heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Bel ons: 088 - 131 16 51.

VGZ Wijziging 2

Stoppen met roken - basisverzekeringen

Wilt u stoppen met roken? Voor het Stoppen met Roken-programma uit de basisverzekering betaalt u geen eigen risico meer. U betaalt nog wel eigen risico voor de bijbehorende medicijnen.
 
VGZ Wijziging 3

Oefentherapie -
basisverzekeringen

Heeft u artrose aan een heup- of kniegewricht? Dan heeft u vanaf de eerste behandeling recht op oefentherapie onder toezicht van een oefentherapeut of fysiotherapeut. Maximaal 12 behandelingen tijdens maximaal 12 maanden. U betaalt hiervoor eigen risico.

VGZ Wijziging 4

Zittend ziekenvervoer - basisverzekeringen

Heeft u immuuntherapie ondergaan? Dan heeft u recht op een vergoeding voor vervoer van en naar een zorgverlener, instelling of woning. Hiervoor heeft u wel onze toestemming nodig, maar geen verklaring van uw arts. Toestemming vraagt u telefonisch aan bij de Vervoersdesk, tel. 088 - 131 16 00.

VGZ Wijziging 5

Revalidatiezorg -
basisverzekeringen

Voor revalidatie heeft u in 2018 vooraf onze toestemming nodig. Gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vraagt die de toestemming voor u aan. Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener doet u dat zelf.

VGZ Wijziging 6

Tandheelkundige selectie – Tandpakketten

Vanaf 1 januari 2018 geldt er geen tandheelkundige selectie meer voor Tand Beter. Dat betekent dat iedereen dit pakket kan afsluiten. Er gelden geen bijzondere voorwaarden meer.

VGZ Wijziging 7

Ergotherapie – aanvullende verzekeringen

In 2018 krijgt u voor ergotherapie een aparte vergoeding. Deze komt niet meer uit het budget voor Beweegzorg.

 • Aanvullend Goed en Jong Uitgebreid: 3 uur per jaar.
 • Aanvullend Beter, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid: 5 uur per jaar.
 • Aanvullend Best, Vitaal Uitgebreid, Mix Aanvullende Verzekering: 7 uur per jaar.
 • De vergoeding vervalt voor Jong Basis, Single/Duo Basis, Gezin Basis, Vitaal Basis.

Wijzigingen basisverzekeringen 2018

 • Zorg voor kinderen
  Per 1 januari 2018 hebben alle kinderen recht op verzorging op grond van de Zorgverzekeringswet. Kinderen tot 18 jaar die Intensieve kindzorg (IKZ) nodig hebben, hebben ook nog recht op verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis en verblijf in een kinderzorghuis. Deze wijziging gaat over een verandering in de financiering van deze zorg. Aan uw recht op vergoeding verandert niets.
 • Geneesmiddelen
  Heeft u een niet-geregistreerd geneesmiddel nodig waarvoor standaard geen vergoeding geldt? In uitzonderlijke gevallen heeft u toch recht op een vergoeding. Uw arts of apotheker kan vooraf toestemming vragen aan VGZ. Zo wordt duidelijk of u wel recht heeft op een vergoeding.
 • Hoorhulpmiddelen
  Hebt u een hoortoestel categorie 4 en 5 nodig? Dan hebt u geen verwijzing meer nodig van het audiologisch centrum als u naar een gecontracteerde audicien gaat. De audicien bepaalt welke categorie hoortoestel het beste bij u past. De gecontracteerde audicien bepaalt zelf welke categorie het best bij u past. Alleen voor verzekerden jonger dan 18 jaar en voor bepaalde typen hoortoestellen is een verwijzing door het audiologisch centrum nog nodig.
 • Wek- en waarschuwingsapparatuur
  Een gecontracteerde audicien kan in 2018 ook een verwijzing afgeven voor wek- en waarschuwingsapparatuur. In 2017 kon u hiervoor alleen terecht bij de KNO-arts of het audiologische centrum.
 • Lenzen
  Hebt u lenzen op medische indicatie nodig? Als u hiervoor naar een gecontracteerde opticien of optometrist gaat, hebt u geen toestemming van VGZ meer nodig.
 • Geboortezorg (IGO)

  Voor geboortezorg hebben we ook in 2018 Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO) gecontracteerd waarin verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen samenwerken. Een IGO spreekt met ons één tarief af voor de geboortezorg. Het kan voorkomen dat u een aparte nota ontvangt van de gynaecoloog in de IGO, in plaats van één gezamenlijke factuur. Ook dan vergoeden wij de nota tot maximaal het marktconforme tarief.

  Maakt u voor geboortezorg gebruik van een door ons gecontracteerde IGO? En is er sprake van een bevalling in het ziekenhuis of ziekenhuis zonder dat hiervoor een medische noodzaak is? Dan is de maximale eigen bijdrage in 2018 € 356,90 voor moeder en kind samen.

  Tijdens de zwangerschap, geboorte en nazorg mag u veranderen van zorgverlener. Bekijk vooraf in de Zorgzoeker met welke zorgverleners wij een contract hebben. Zo weet u zeker dat de betreffende zorgverlener de zorg mag verlenen en dat wij de kosten vergoeden. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk een deel van de kosten zelf betaalt.

 • Geschillen via e-Court
  Vanaf 1 januari 2018 kunnen wij voor incassogeschillen gebruikmaken van e-Court (online geschillenbeslechting). De kosten hiervan zijn lager zijn dan wanneer wij een burgerlijke rechter inschakelen. Dit is voordelig voor degene die de proceskosten moet betalen. Voor de procedure van e-Court gelden de wettelijke regels en het procesreglement. U vindt deze op www.e-court.nl.
 • Kaakoperatie
  Voor een kaakosteotomie hebt u vanaf 2018 vooraf onze toestemming nodig. Een kaakosteotomie is een operatie waarbij één of beide kaken worden gecorrigeerd. 
 • Mondzorg (alleen VGZ Ruime Keuze)
  Gaat u voor mondzorg naar een niet-gecontracteerde kaakchirurg in een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC)? Dan krijgt u maximaal 80% vergoed van de gemiddelde tarieven die wij voor 2018 met de ZBC’s hebben afgesproken. In 2017 gingen we voor de maximale vergoeding uit van de wettelijk tarieven. Dit betekent dat uw vergoeding in 2018 lager kan zijn. U vindt de maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg.
 • Eigen bijdragen en maximale vergoedingen (basisverzekering)

  De overheid past elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. Dit zijn de nieuwe eigen bijdragen en maximale vergoedingen:

  2017 2018
  Bevalling en kraamzorg
  Eigen bijdrage kraamzorg per uur € 4,30 € 4,30
  Bevalling in een geboortecentrum of een ziekenhuis zonder medische noodzaak, maximale vergoeding per dag voor moeder en kind samen € 208 (€ 242 min € 34 voor de eigen bijdrage kraamzorg) € 211 (€ 245 min € 34 voor de eigen bijdrage kraamzorg)
  Bevalling zonder medische noodzaak in een ziekenhuis of geboortecentrum als onderdeel van integrale geboortezorg door een door ons gecontracteerde Integrale Geboortezorg Organisatie, eigen bijdrage voor moeder en kind samen
  € 347,38 € 356,90
  Hoortoestellen (alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder)
  Eigen bijdrage voor een hoortoestel of tinnitusmaskeerder 25% van de aanschafkosten 25% van de aanschafkosten, alleen voor verzekerden van 18 jaar of ouder
  Schoenen
  Orthopedische en allergeenvrije schoenen:
  - eigen bijdrage als u jonger dan 16 jaar bent € 67,50 € 69
  - eigen bijdrage als u 16 jaar of ouder bent € 135 € 138
  Pruik
  Maximale vergoeding € 419,50 € 431
  Contactlenzen (alleen in bijzondere gevallen)
  Eigen bijdrage voor lenzen met een gebruiksduur langer dan een jaar € 56 € 57,50
  Eigen bijdrage voor lenzen met een gebruiksduur korter dan een jaar € 112 € 115
  Eigen bijdrage per jaar als er maar één oog moet worden gecorrigeerd € 56 € 57,50
  Brillenglazen (alleen in bijzondere gevallen voor verzekerden jonger dan 18)
  Eigen bijdrage per brillenglas € 56 € 57,50
  Maximum eigen bijdrage per jaar € 112 € 115
  Blindengeleidehond, signaalhonden hulphond
  Een tegemoetkoming in de gebruikskosten per maand € 89 € 91,67
  Zittend ziekenvervoer (alleen in bijzondere gevallen)
  - vergoeding per kilometer € 0,28 € 0,30
  - eigen bijdrage per jaar €100 € 101

 • Reglementen
  De reglementen hulpmiddelen, farmaceutische zorg en Persoonsgebonden Budget wijzigen in 2018.
 • Infuustherapie

  Heeft u een infuus nodig? Voor een infuuspomp en de bijbehorende materialen kunt u vanaf 1 januari 2018 terecht bij de gecontracteerde zorgverleners ApotheekZorg en Eurocept / Klinerva. Dan krijgt u een volledige vergoeding. Krijgt u de medicijnen met bijbehorende infuustherapie via het ziekenhuis? Ook dan worden de kosten vergoed. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet u mogelijk een deel van de nota zelf betalen. 

  Heeft u een infuus nodig voor de toediening van immunoglobulinen? Dan kunt u alleen terecht bij de poliklinische apotheken bij ziekenhuizen. Bekijk hier het overzicht poliklinische apotheken voor infuustherapie immunoglobulinen.

 • Schoenen (semi-orthopedisch en allergeenvrij)
  De gebruikstermijn van (semi-)orthopedische schoenen en allergeenvrije schoenen wijzigt van 15 maanden in 18 maanden voor verzekerden vanaf 16 jaar.

Wijzigingen Aanvullende Verzekeringen 2018

 • Wijziging doorgeven

  Wilt u een aanvullende verzekering afsluiten? Of wilt u uw lopende aanvullende verzekering aanpassen? Dit kunt u tot uiterlijk 31 januari aan ons doorgeven. De wijziging geldt dan toch voor het hele kalenderjaar (vanaf 1 januari). 

  Wilt u een aanvullende verzekering beëindigen? Dan moet u dit uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De verzekering loopt dan af op 31 december. 

 • Tandheelkundige selectie
  Vanaf 1 januari 2018 geldt er geen tandheelkundige selectie meer voor VGZ Tand Beter.
 • Ergotherapie

  In 2018 krijgt u voor ergotherapie een aparte vergoeding. Deze komt niet meer uit het budget voor Beweegzorg.

  • Aanvullend Goed: 3 uur per jaar.
  • Aanvullend Beter: 5 uur per jaar.
  • Aanvullend Best, Mix Aanvullende Verzekering: 7 uur per jaar.
  • De vergoeding vervalt voor Jong Basis. 
 • Leefstijl Check
  De Leefstijl Check heet voortaan gezondheidstest. U kunt hiervoor naar elke huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist die een gezondheidstest aanbiedt. U hoeft niet meer naar een gecontracteerde zorgaanbieder. Ook de inhoud van de test is gewijzigd. Uit welke onderdelen de test bestaat, vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. De gezondheidstest wordt vergoed uit het budget voor preventie. VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best
 • Sportmedisch advies
  De omschrijving van sportmedisch advies is verduidelijkt in de voorwaarden van 2018. U hebt recht op een vergoeding voor sportmedisch onderzoek, sportmedische begeleiding en sportkeuringen. Hiervoor kunt u bij elke sportarts terecht. Sportmedisch advies wordt vergoed uit het budget voor preventie. VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best
 • Buikwandcorrectie
  In 2017 zijn de voorwaarden voor een buikwandcorrectie na bariatrische chirurgie verruimd. De BMI grens is verhoogd van een BMI van maximaal 30 naar maximaal 35. De toevoeging dat dit alleen geldt na bariatrische chirurgie is per abuis weggevallen in de verzekeringsvoorwaarden van 2017. In de voorwaarden van 2018 hebben we dit hersteld. VGZ Aanvullend Best
   
 • Thuisbewakingsmonitor (alleen Jeugdzorg MVJP)
  Vanaf 2018 wordt de thuisbewakingsmonitor niet meer vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. 

Wijzigingen in de Alles-in-1-pakketten

 • Ergotherapie

  In 2018 krijgt u voor ergotherapie een aparte vergoeding. Deze komt niet meer uit het budget voor Beweegzorg.

  • Aanvullend Jong Uitgebreid: 3 uur per jaar.
  • Aanvullend Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid: 5 uur per jaar.
  • Aanvullend Vitaal Uitgebreid, Mix Aanvullende Verzekering: 7 uur per jaar.
  • De vergoeding vervalt voor Single/Duo Basis, Gezin Basis, Vitaal Basis.
 • Leefstijl Check

  De Leefstijl Check heet voortaan gezondheidstest. U kunt hiervoor naar elke huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist die een gezondheidstest aanbiedt. U hoeft niet meer naar een gecontracteerde zorgaanbieder. Ook de inhoud van de test is gewijzigd. Uit welke onderdelen de test bestaat, vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. De gezondheidstest wordt vergoed uit het budget voor preventie.

  Aanvullend Jong, Single/Duo, Gezin, Vitaal – Basis en Uitgebreid
 • Plaswekker

  Vanaf 2018 kunt u voor een plaswekker bij elke leverancier terecht. U hebt geen verwijzing van de huisarts meer nodig. U krijgt dit vergoed vanuit uw budget voor hulpmiddelen. De vergoeding is eenmalig voor de gehele looptijd van de aanvullende verzekering.

  VGZ Aanvullend Gezin Uitgebreid

 • Wijziging doorgeven

  Wilt u een aanvullende verzekering afsluiten? Of wilt u uw lopende aanvullende verzekering aanpassen? Dit kunt u tot uiterlijk 31 januari aan ons doorgeven. De wijziging geldt dan toch voor het hele kalenderjaar (vanaf 1 januari). Wilt u een aanvullende verzekering beëindigen? Dan moet u dit uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De verzekering loopt dan af op 31 december. 

  De omschrijving van sportmedisch advies is verduidelijkt in de voorwaarden van 2018. U hebt recht op een vergoeding voor sportmedisch onderzoek, sportmedische begeleiding en sportkeuringen. Hiervoor kunt u bij elke sportarts terecht. Sportmedisch advies wordt vergoed uit het budget voor preventie. 

  Aanvullend Jong, Single/Duo, Gezin, Vitaal – Basis en Uitgebreid

 • Sportmedisch advies

  De omschrijving van sportmedisch advies is verduidelijkt in de voorwaarden van 2018. U hebt recht op een vergoeding voor sportmedisch onderzoek, sportmedische begeleiding en sportkeuringen. Hiervoor kunt u bij elke sportarts terecht. Sportmedisch advies wordt vergoed uit het budget voor preventie. 

  Aanvullend Jong, Single/Duo, Gezin, Vitaal – Basis en Uitgebreid

Wijzigingen in de VGZ Gemeentepakketten

 • Vrije pakketkeuze

  U en uw eventuele partner op uw polis kiezen voortaan allebei het pakket dat het beste bij u past. Want uw partner krijgt niet meer verplicht hetzelfde pakket als u. Dit geldt alleen als uw gemeente u de keuze geeft uit meerdere aanvullende pakketten. De eventuele kinderen op uw polis krijgen automatisch het hoogst gekozen pakket van u of uw partner.

  Compact Compleet

 • Ergotherapie

  In 2018 krijgt u voor ergotherapie een aparte vergoeding. Deze komt niet meer uit het budget voor Beweegzorg.

  • GemeentePakket Compact: Maximaal 3 uur per jaar
  • GemeentePakket Compleet: Maximaal 7 uur per jaar
  • VGZ Den Haagpakket, VGZ Zuid-Limburgpakket, VGZ Rotterdampakket: maximaal 7 uur per jaar.
 • Leefstijl Check

  De Leefstijl Check heet voortaan gezondheidstest. U kunt hiervoor naar elke huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist die een gezondheidstest aanbiedt. U hoeft niet meer naar een gecontracteerde zorgaanbieder. Ook de inhoud van de test is gewijzigd. Uit welke onderdelen de test bestaat, vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

  GemeentePakket Compact en Compleet

 • Plaswekker
  Vanaf 2018 kunt u voor een plaswekker bij elke leverancier terecht. U hebt geen verwijzing van de huisarts meer nodig. U krijgt eenmalig maximaal € 175 vergoed. De vergoeding is eenmalig voor de gehele looptijd van de aanvullende verzekering.
  Zuid-Limburgpakket, Den Haagpakket, GemeentePakket Compact en Compleet
  In het VGZ Rotterdampakket wijzigen de voorwaarden niet en blijft uw vergoeding gelijk. 
 • Wijziging doorgeven

  Wilt u een aanvullende verzekering afsluiten? Of wilt u uw lopende aanvullende verzekering aanpassen? Dit kunt u tot uiterlijk 31 januari aan ons doorgeven. De wijziging geldt dan toch voor het hele kalenderjaar (vanaf 1 januari). Wilt u een aanvullende verzekering beëindigen? Dan moet u dit uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De verzekering loopt dan af op 31 december.

  Alle aanvullende verzekeringen

 • Sportmedisch advies

  De omschrijving van sportmedisch advies is verduidelijkt in de voorwaarden van 2018. U hebt recht op een vergoeding voor sportmedisch onderzoek, sportmedische begeleiding en sportkeuringen. Hiervoor kunt u bij elke sportarts terecht. 

  VGZ Rotterdampakket, Zuid-Limburgpakket, Den Haagpakket, GemeentePakket Compact en Compleet

 • VGZ Zuid-Limburgpakket : Mantelzorgmakelaar
  NIEUW: in het Zuid-Limburg pakket kunt u een vergoeding van maximaal € 500 krijgen voor een mantelzorgmakelaar. Wilt u hulp van een mantelzorgmakelaar aanvragen? Neem dan contact op met VGZ Zorgadvies en bemiddeling.
 • VGZ Rotterdampakket: Tandzorg
  Vanaf 2018 krijgt u maximaal 60 minuten gebitsreiniging per jaar vergoed. Het uitwendig bleken van tanden en kiezen vergoeden we in 2018 niet meer.

Wijzigingen 2018 downloaden

Download hier de printbare versie van de wijzigingen 2018.

Vergoedingen en voorwaarden 2018

Wilt u weten wat u in 2018 vergoed krijgt? Bekijk de vergoedingen of de verzekeringsvoorwaarden. Verschillende pakketten vergelijkt u eenvoudig met de Pakketvergelijker.

Wijziging doorgeven

Wilt u een wijziging op uw polis doorgeven voor 2018? Geef uw wijziging direct door in Mijn VGZ.

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord