Zorgverzekeringswet & verzekeringsplicht

Wat is de Zorgverzekeringswet?

In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat iedereen in Nederland toegang heeft tot een breed pakket aan basiszorg. De wet is door de Nederlandse overheid bepaald.

In de Zorgverzekeringswet staat onder andere:

  • Dat zorgverzekeraars moeten zorgen dat er voor iedereen voldoende basiszorg beschikbaar is.
  • Dat iedereen in Nederland verplicht is een basisverzekering te hebben.
  • Dat de zorgverzekeraars verplicht zijn iedereen te accepteren voor een basisverzekering.
  • Dat iedereen in Nederland recht heeft op de zorg uit de basisverzekering.
  • Dat de premie voor een bepaalde polis hetzelfde is voor iedereen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld leeftijd of gezondheid. 
  • Dat de basiszorg wordt geregeld door zorgverzekeraars, zorgverleners en verzekerden onderling.

De overheid bepaalt elk jaar welke zorg er in de basisverzekering zit en de hoogte van het eigen risico. Bekijk welke zorg in de basisverzekering zit.

Wat is verzekeringsplicht?

Verzekeringsplicht betekent dat iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht is een basisverzekering te hebben. Maar iedereen is vrij om zijn basisverzekering af te sluiten waar hij of zij wil.

Lees meer over de VGZ basisverzekeringen.

Verzekeringsplicht voor kinderen

Ook kinderen zijn verplicht een basisverzekering te hebben. Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders of verzorgers. Ze hoeven dus geen premie te betalen tot ze 18 worden. Krijg je een kindje? Meld jouw kindje dan aan bij een zorgverzekeraar voordat hij of zij 4 maanden wordt. Dat mag bij de zorgverzekeraar waar je verzekerd bent, maar ook bij een andere.

Bij VGZ kunt jouw kindje zelf aanmelden via Mijn VGZ.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Maar veel mensen kiezen wel voor een aanvullende verzekering. Met een aanvullende verzekering verzeker je zich voor de kosten van zorg die niet in de basisverzekering zit. Denk hierbij aan (extra) fysiotherapie, de tandarts vanaf 18 jaar en brillen of lenzen.

Lees meer over de VGZ aanvullende verzekeringen.

Video's over de zorgverzekeringswet

Tip: volg ons op Instagram & Facebook voor meer inspiratie   Volg ons op Instagram   Volg ons op Facebook

Andere zorgwetten

Naast de Zorgverzekeringswet zijn er drie andere wetten waarmee de zorg in Nederland geregeld wordt:

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die blijvend intensieve zorg of toezicht nodig hebben.

Lees meer over de Wet langdurige zorg.

Wet maatschappelijk ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen die ondersteuning thuis nodig hebben, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel.
Jouw gemeente kan je meer informatie geven.

Jeugdwet

De Jeugdwet is er voor kinderen tot 18 jaar die begeleiding nodig hebben. Ook logopedie, dyslexiezorg en psychologische hulp, bijvoorbeeld bij de opvoeding, valt onder de Jeugdwet.
Jouw gemeente geven kan je meer informatie geven.