Zorgverbruik van mijn partner of kind online bekijken

Staat uw partner of kind op uw polis? En bent u de hoofdverzekerde? Dan ziet u niet alle gegevens. Dat staat zo in de wet. Wilt u meer details over de behandelingen of de gemaakte kosten van uw partner of kind (medeverzekerde) bekijken? Dan kan deze medeverzekerde u hiervoor machtigen in Mijn VGZ.

Direct regelen via Mijn VGZ

Uw partner of kind kan u, in Mijn VGZ, toestemming geven. Degene die de toestemming geeft kan dit op ieder moment weer intrekken. Het zorggebruik is dan meteen niet meer zichtbaar.

Een machtiging beschermt uw privacy

Zorgverbruik is privacygevoelige informatie. Er staat bijvoorbeeld welke medicijnen u bij de apotheek heeft gehaald. De overheid heeft een wet gemaakt die dit soort persoonsgegevens beschermt. Hierdoor mogen wij nooit op verzoek van een ander gegevens delen. De verzekerde moet hier altijd eerst toestemming voor geven. Dat geldt al voor kinderen vanaf 12 jaar.