Dit verandert er voor u in 2017

Ook in 2017 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. Op deze pagina vindt u alle wijzigingen op een rijtje. Op uw polis kunt u zien welke verzekering u hebt.

Wilt u een compleet overzicht van wat u vergoed krijgt? Kijk dan op onze vergoedingenpagina.

Wijzigingen 2017

De 8 belangrijkste wijzigingen

 

 
 

Ziekenhuiszorg | basisverzekering

Nieuw: u kunt in een aantal specifieke gevallen een vergoeding krijgen voor een borstprothese, bovenooglidcorrectie en medische besnijdenis

VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze, VGZ Eigen Keuze

 
 

Tandzorg | basisverzekering

De vergoeding en voorwaarden veranderen voor specifieke gebitsprotheses en behandelingen onder volledige narcose. En de maximale leeftijd verandert voor vervanging van snij- en hoektanden.

VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze, VGZ Eigen Keuze

 

Oedeemtherapie | basisverzekering

Hebt u in 2017 oedeemtherapie nodig? Ga dan naar een geregistreerde oedeem(fysio)- therapeut of huidtherapeut. Alleen dan krijgt u hiervoor een vergoeding.


VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze, VGZ Eigen Keuze

 
 

Hulpmiddelen | basisverzekering

U kunt in 2017 voor incontinentiemateriaal naar een beperkt aantal gecontracteerde aanbieders. Dat geldt ook voor hulpmiddelen in bruikleen voor verpleging en verzorging thuis, inrichting en mobiliteit.

VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze, VGZ Eigen Keuze

 
 

Naamswijziging Alles-in-1 Pakketten | aanvullende verzekering

Onze Alles-in-1 Pakketten krijgen andere namen. Het Jong, Gezin en Vitaal Pakket worden: VGZ Jong Uitgebreid, VGZ Gezin Uitgebreid en VGZ Vitaal Uitgebreid.  

VGZ Jong Uitgebreid, VGZ Vitaal Uitgebreid,VGZ Gezin Uitgebreid

 
 

Beweegzorg | aanvullende verzekering

Nu hebt u een budget voor beweegzorg. In 2017 krijgt u een aantal behandelingen per jaar vergoed. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van uw pakket.

Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best, MiX Aanvullende verzekering, Jong Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid

 
 

Brillen en lenzen | aanvullende verzekering

In 2017 krijgt u eens per 3 jaar bij onze gecontracteerde opticiens een complete (multifocale) bril. Gaat u naar een opticien zonder contract of kiest u voor lenzen? Dan krijgt u een bedrag per 3 jaar vergoed. Dit bedrag verschilt per pakket. Bekijk uw vergoeding voor brillen en lenzen in 2017.

Aanvullend Beter, Aanvullend Best, Jong Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid

 
 

Fit & Vrij Pakket komt te vervallen

Het Fit & Vrij Pakket komt per 1 januari 2017 te vervallen. Hebt u het Fit & Vrij Pakket? Dan wordt u automatisch overgezet naar VGZ Single/duo Uitgebreid.

  Meer over VGZ Single/duo Uitgebreid

Wijzigingen basisverzekering 2017

De kosten voor het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Veel bedrijven, scholen en sportverenigingen hebben een AED. Bent u behandeld met een AED en hebt u hiervoor een nota ontvangen? Dan kunt u de nota bij ons indienen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van het vervangen van de pads. Let op: voor deze zorg geldt uw eigen risico.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze

Hebt u een premieachterstand van meer dan 6 maanden? Dan melden wij u in 2017 aan bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK houdt de zorgpremie met een toeslag (bestuursrechtelijke premie) in op uw inkomen. Dit werd voorheen gedaan door het Zorginstituut Nederland. Spreekt u met ons een betalingsregeling over uw hele betalingsachterstand af? Dan betaalt u uw zorgpremie weer direct aan ons. U betaalt dan geen toeslag meer.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze

Gebruikt u de door ons geselecteerde voorkeursdrinkvoeding? Dan hebt u een voordeel. Het verplicht en vrijwillig eigen risico gelden dan namelijk niet. U kunt ook kiezen voor andere drinkvoeding, die niet als voorkeursdrinkvoeding is geselecteerd. In dat geval geldt het verplicht en vrijwillig eigen risico wel. U vindt de voorkeursdrinkvoedingen in het Reglement farmaceutische zorg.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze

In de basisverzekering is een vergoeding opgenomen voor eerstelijnsverblijf. U hebt recht op eerstelijns medisch noodzakelijk verblijf als u tijdelijk niet meer (verantwoord) thuis kunt wonen, maar u niet naar het ziekenhuis of een zorginstelling hoeft voor een medisch specialistische behandeling. Het verblijf bestaat uit geneeskundige zorg, verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. U betaalt hiervoor eigen risico.

U kunt voor eerstelijnsverblijf terecht in een instelling waar de geneeskundige zorg wordt verleend onder verantwoordelijkheid van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Eerstelijnsverblijf is ook voor mensen die zorg nodig hebben in de laatste levensfase, wanneer het niet meer verantwoord is deze zorg thuis te verlenen.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze

De overheid past elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. Dit zijn de nieuwe eigen bijdragen en maximale vergoedingen:

Wijzigingen eigen bijdragen en maximale vergoedingen

2016 2017
Eigen bijdrage kraamzorg per uur € 4,20 € 4,30
Bevalling in een geboortecentrum
of een ziekenhuis zonder medische noodzaak, maximale vergoeding per dag
€ 205 € 208
Hoortoestellen
Eigen bijdrage voor een hoortoestel of tinnitusmaskeerder 25% van de aanschafkosten 25% van de aanschafkosten,
alleen voor verzekerden van 18 jaar of ouder
Schoenen
Orthopedische en allergeenvrije schoenen:
- eigen bijdrage als u jonger dan 16 jaar bent
- eigen bijdrage als u 16 jaar of ouder bent

€ 68,50
€ 136,50

€ 67,50
€ 135
Pruik, maximale vergoeding € 418,50 € 419,50
Blindengeleidehond en hulphond
een tegemoetkoming in de gebruikskosten per jaar € 1.062 € 1.068
Zittend ziekenvervoer (alleen in bijzondere gevallen)
- vergoeding per kilometer € 0,30 € 0,28
- eigen bijdrage per jaar € 98 € 100

In 2017 krijgt u voor de behandeling van etalagebenen oefentherapie (looptraining) vanaf uw eerste bezoek tot maximaal 37 behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering. Voorwaarde is dat de behandeling binnen 12 maanden moet plaatsvinden.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze

Hebt u VGZ Goede Keuze of VGZ Ruime Keuze? Dan kunt u voor deze zorg naar een zorgaanbieder die is aangesloten bij ClaudicatioNet (landelijk netwerk looptherapie). Gaat u naar een andere zorgaanbieder? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoedingen in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Bent u al in behandeling voor de behandeling van etalagebenen bij een door ons gecontracteerde zorgaanbieder die niet is aangesloten bij ClaudicatioNet?

Dan mag u in 2017 uw lopende behandeling gewoon voortzetten. Deze vergoeden wij op basis van het gecontracteerde tarief.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze en VGZ Ruime Keuze

Vanaf 2017 hebben wij voor geboortezorg ook organisaties gecontracteerd waarin verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen nauw samenwerken (integrale geboortezorg).

Wilt u niet thuis bevallen?

Dan kunt u naar een geboortecentrum. Vanaf 2017 kunt u zelf kiezen in welk geboortecentrum u wilt bevallen. Het geboortecentrum hoeft geen contract met ons te hebben. 

Prenatale screening

Wij hebben in de verzekeringsvoorwaarden duidelijker omschreven wanneer u wel of niet eigen risico bij prenatale screening betaalt. Alleen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test) geldt het eigen risico.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze 

Gespecialiseerde GGZ

De GGZ-zorgaanbieder die u behandelt moet een kwaliteitsstatuut GGZ hebben. In Vergelijk en Kies vindt u alle zorgaanbieders die hieraan voldoen. Zoek op Geestelijke gezondheidzorg.
 
Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze

Voor VGZ Goede Keuze
In 2016 kunt u met een VGZ Goede Keuze voor gespecialiseerde GGZ naar een beperkt aantal zorgaanbieders voor de behandeling van angst, depressie of een onverklaarbare lichamelijke klachten. Vanaf 2017 hebt u voor deze zorg keuze uit alle gecontracteerde zorgaanbieders voor de gespecialiseerde GGZ.
 

Verblijf in een GGZ-instelling

Wanneer de zorg en het verblijf in een GGZ-instelling na het eerste jaar voortgezet moet worden, hebt u vooraf onze toestemming nodig. Uw zorgaanbieder vraagt dit voor u aan.
 
Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze
 
In 2017 kunt u voor de volgende hulpmiddelen naar een beperkt aantal gecontracteerde aanbieders: incontinentiemateriaal, hulpmiddelen in bruikleen voor verzorging en verpleging thuis, inrichting en mobiliteit (bijvoorbeeld aangepast bed, rolstoel, tillift). Kijkt u voor de gecontracteerde aanbieders in Vergelijk en Kies. Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze

Vanaf 1 januari 2017 hebt u vooraf onze toestemming nodig voor een maatwerkorthese. Bijvoorbeeld een op maat gemaakt hulpmiddel ter ondersteuning van rug, buik en/of bekken. De gecontracteerde zorgaanbieder vraagt voor u toestemming bij ons aan. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet u zelf toestemming bij ons aanvragen.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Eigen Keuze en VGZ Ruime Keuze

 

U krijgt in 2017 ook een vergoeding uit de basisverzekering voor:

 • het plaatsen of vervangen van een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders
 • een bovenooglidcorrectie als uw zicht ernstig wordt beperkt door een verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden
 • een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie): een huisarts mag deze ingreep ook uitvoeren

Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze

1. De volledige gebitsprothese op implantaten (het klikgebit) valt onder de vergoeding voor volledig uitneembare prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Dit is inclusief de mesostructuur, zoals steggen of drukknopen.

2. De eigen bijdrage voor de gebitsprothese op implantaten gaat van € 125 per kaak naar:
10% van de kosten voor de onderkaak
8% van de kosten voor de bovenkaak

3. Voor reparaties en rebasing (opvullen) van alle volledige gebitsprothesen betaalt u een eigen bijdrage van 10%.

Voor een volledige gebitsprothese op implantaten, toebehoren, reparatie en rebasen hebt u onze toestemming nodig. De tandprotheticus mag een gebitsprothese op implantaten alleen onder de medische verantwoordelijkheid van een tandarts of tandarts-implantoloog leveren. Uw tandarts of tandarts-implantoloog brengt in dat geval de kosten in rekening.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze

Wij stellen strengere eisen aan zorgaanbieders die een behandeling onder (lachgas)sedatie of een volledige narcose mogen uitvoeren. U kunt voor deze behandelingen alleen nog naar een door de NZa erkende Instelling voor bijzondere tandheelkunde. Of naar een centrum dat voldoet aan de door ons gestelde eisen. Meer hierover leest u in de verzekeringsvoorwaarden. U vindt deze centra in Vergelijk en Kies. Zoek op Tandarts narcose.

Bijzondere tandheelkundige en orthodontische zorg.
1. Tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen mag worden verleend door: een tandarts, een bevoegd mondzorgaanbieder werkzaam in een centrum voor bijzondere tandheelkunde, een kaakchirurg of een orthodontist in samenwerking met een kaakchirurg.
 

2. Orthodontische zorg in bijzondere gevallen mag worden verleend door: een bevoegd mondzorgaanbieder werkzaam in een centrum voor bijzondere tandheelkunde, een kaakchirurg of een orthodontist in samenwerking met een kaakchirurg.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze

 

Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben recht op fronttandvervanging met implantaten als blijvende snij- of hoektanden niet zijn aangelegd of helemaal ontbreken als gevolg van een ongeval. De leeftijd voor een fronttandvervanging met implantaten wordt verhoogd naar 23 jaar. Dit betekent dat u deze behandeling tot 23 jaar kunt laten uitvoeren. Wel moet dan voor uw 18e jaar vastgesteld zijn dat u deze zorg nodig hebt.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze, VGZ Eigen Keuze

Hebt u in 2017 oedeemtherapie nodig? Ga dan naar een geregistreerde oedeem(fysio)therapeut of huidtherapeut. Alleen dan krijgt u hiervoor een vergoeding.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze.

Voor sondevoeding hebt u in 2017 vrije keuze in zorgaanbieders. U kunt terecht bij alle medisch speciaalzaken.

Geldt voor: VGZ Eigen Keuze.

Voor Sondevoeding kunt u in 2017 niet meer naar Linde Homecare. U kunt voor sondevoeding naar een van de andere door ons gecontracteerde zorgaanbieders. Deze vindt u in Vergelijk en Kies.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze en VGZ Ruime Keuze

Niet alleen de huisarts mag een spiraaltje plaatsen of verwijderen. Een daartoe gecertificeerde verloskundige mag dat ook. Uw verloskundige kan u hier meer over vertellen.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze

Wij hebben een beperkt aantal trombosediensten gecontracteerd dat het zelfmeten (met een vingerprik) stimuleert. Deze zorgaanbieder bepaalt samen met u of u hiervoor in aanmerking komt. U vindt deze aanbieders in Vergelijk en Kies.

Hebt u VGZ Goede Keuze?

En gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij voor de zorg geen contract hebben? Houd er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. U vindt de maximale vergoedingen in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Geldt voor: VGZ Goede Keuze

Wijzigingen aanvullende verzekeringen 2017

Nu hebt u in uw aanvullende verzekering een budget voor beweegzorg. Vanaf 2017 krijgt u een maximum aantal behandelingen per kalenderjaar vergoed. U kunt nog steeds kiezen uit de verschillende soorten beweegzorg, waaronder alternatieve beweegzorg en ergotherapie.

Hieronder ziet u de vergoeding per gekozen verzekering:

 • VGZ Aanvullend Goed: 7 behandelingen per kalenderjaar
 • VGZ Aanvullend Beter: 12 behandelingen per kalenderjaar*
 • VGZ Aanvullend Best: 18 behandelingen per kalenderjaar*
 • MiX Aanvullende Verzekering: 32 behandelingen per kalenderjaar*

Deze aantallen zijn voor alle vormen van beweegzorg samen.

*U krijgt maximaal 9 behandelingen manuele therapie vergoed.

De vergoeding voor brillen en lenzen in de aanvullende verzekering wijzigt. U bepaalt zelf of u deze vergoeding wilt gebruiken voor een bril óf voor lenzen. Als u kiest voor een bril, dan krijgt u bij onze gecontracteerde opticiens een complete (multifocale) bril. De gecontracteerde opticien kan u vertellen uit welk aanbod u kunt kiezen. Koopt u een bril bij een andere opticien? Dan is uw vergoeding in:

 • VGZ Aanvullend Beter maximaal € 50 per 3 jaar. Voor lenzen is de vergoeding maximaal € 80 per 3 jaar.
 • VGZ Aanvullend Best maximaal € 75 en voor lenzen maximaal € 125 per 3 jaar.

Kijk voor meer informatie in het Reglement Gezichtshulpmiddelen. Of bekijk onze pagina Vergoeding brillen en lenzen 2017.

Geldt voor: VGZ Aanvullend Beter en VGZ Aanvullend Best

In de aanvullende verzekeringen van 2017 zijn de voorwaarden voor een buikwandcorrectie, na bariatrische chirurgie, minder streng. U komt hiervoor in aanmerking wanneer uw BMI kleiner of gelijk is aan 35. In 2016 was dit een BMI lager dan 30.

Geldt voor: VGZ Aanvullend Best

Een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie) wordt in 2017 vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding in de aanvullende verzekering vervalt hierdoor.

Geldt voor: VGZ Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best en Universeel Aanvullend.

Hebt u Aanvullend Best of Aanvullend Beter? Dan hebt u voor een hand-/vingerspalk voortaan geen voorschrift meer nodig van een huisarts of medisch specialist. U kunt hiervoor direct naar de gecontracteerde zorgaanbieder. Deze vindt u op Vergelijk en Kies.

Geldt voor: VGZ Aanvullend Beter en VGZ Aanvullend Best

In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor een maximaal aantal uren huishoudelijke hulp aansluitend op een ziekenhuisopname voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

 • VGZ Aanvullend Beter: maximaal 9 uur
 • VGZ Aanvullend Best: maximaal 12 uur

U vraagt deze zorg aan bij Zorgadvies en bemiddeling. De zorg moet geleverd worden door een gecontracteerde leverancier.

Geldt voor: VGZ Aanvullend Beter en VGZ Aanvullend Best

In 2017 vervalt de korting op sportscholen, ooglaseren en lensimplantatie, brillen en lenzen.

Geldt voor: VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter en VGZ Aanvullend Best

Hebt u ondersteuning van een mantelzorgmakelaar nodig? Dan kunt u gebruikmaken van een zelfstandig werkend mantelzorgmakelaar die is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van Mantelzorgmakelaars van de Beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars (BMZM). U hebt een verwijzing nodig van de VGZ Zorgadviseur.

Geldt voor: VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter en VGZ Aanvullend Best.

U hebt recht op oncologische revalidatie vanuit de basisverzekering. De vergoeding voor groepsrevalidatie 'Herstel en Balans' vanuit de aanvullende verzekeringen vervalt.

Geldt voor: VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter en VGZ Aanvullend Best

Hebt u een aanvullende vergoeding voor tandheelkundige zorg? Wij vergoeden voor gebitsreiniging maximaal 60 minuten (12 eenheden van 5 minuten) per kalenderjaar. Uw tandarts declareert de gebitsreiniging in eenheden van 5 minuten. Wij vergoeden dus 12 eenheden van 5 minuten. Het uitwendig bleken en de voorbereiding voor een behandeling onder volledige narcose vergoeden wij niet meer.

 

Geldt voor: VGZ Tand Goed, VGZ Tand Beter en VGZ Tand Best

Wijzigingen Alles-in-1-pakketten

Nu hebt u in uw aanvullende verzekering een budget voor beweegzorg.
Vanaf 2017 krijgt u een maximum aantal behandelingen per kalenderjaar vergoed. U kunt nog steeds kiezen uit de verschillende soorten beweegzorg, waaronder alternatieve beweegzorg en ergotherapie.
Hieronder ziet u het aantal behandelingen per gekozen Alles-in-1-pakket:
 • VGZ Vitaal Uitgebreid:maximaal 32 behandelingen per kalenderjaar*
 • VGZ Jong Uitgebreid: maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar*
 • VGZ Gezin Uitgebreid: maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar*
 • VGZ Single/Duo Uitgebreid: maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar*
Deze aantallen zijn voor alle vormen van beweegzorg samen.
*U krijgt maximaal 9 behandelingen manuele therapie per indicatie per kalenderjaar vergoed.

  De vergoeding voor brillen en lenzen in de aanvullende verzekering wijzigt. U bepaalt zelf of u deze vergoeding wilt gebruiken voor een bril óf voor lenzen. Als u kiest voor een bril, dan krijgt u bij onze gecontracteerde opticiens een complete (multifocale) bril. De gecontracteerde opticien kan u vertellen uit welk aanbod u kunt kiezen.

  Koopt u een bril bij een andere opticien? Dan is uw vergoeding in de pakketten:

  • VGZ Jong Uitgebreid
  • VGZ Gezin Uitgebreid
  • VGZ Single/Duo Uitgebreid
  • VGZ Vitaal Uitgebreid
   voor een bril maximaal € 75 en voor lenzen maximaal € 125 per 3 jaar.

  Kijk voor meer informatie in het Reglement Gezichtshulpmiddelen. Of bekijk onze pagina Vergoeding brillen en lenzen 2017.

  Geldt voor: VGZ Jong Uitgebreid, VGZ Gezin Uitgebreid, VGZ Single/Duo Uitgebreid en VGZ Vitaal Uitgebreid

  Een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie) wordt in 2017 vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding in de aanvullende verzekering vervalt hierdoor.

  Hebt u VGZ Vitaal Uitgebreid, VGZ Single/Duo Uitgebreid of VGZ Gezin Uitgebreid? Dan hebt u voor een hand-/vingerspalk voortaan geen voorschrift meer nodig van een huisarts of medisch specialist. U kunt hiervoor direct naar de gecontracteerde zorgaanbieder. Deze vindt u op Vergelijk en Kies

  Hebt u VGZ Gezin Uitgebreid? Dan is in uw aanvullende verzekering een vergoeding opgenomen voor 12 uren huishoudelijke hulp tijdens of aansluitend op een ziekenhuisopname. Deze vergoeding vervalt bij een chronische indicatie (ziekte) of na een ongeval. U vraagt deze zorg aan bij Zorgadvies en Bemiddeling. De zorg moet geleverd worden door een gecontracteerde leverancier.

  Geldt voor VGZ Gezin Uitgebreid

  Hebt u VGZ Vitaal Uitgebreid, VGZ Jong Uitgebreid, VGZ Single/Duo Uitgebreid?
  In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor maximaal 9 of 12 uren huishoudelijke hulp aansluitend op een ziekenhuisopname voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U vraagt deze zorg aan bij Zorgadvies en bemiddeling. De zorg moet geleverd worden door een gecontracteerde leverancier.

  Geldt voor VGZ Vitaal Uitgebreid, VGZ Jong Uitgebreid, VGZ Single/Duo Uitgebreid

  Hebt u ondersteuning van een mantelzorgmakelaar nodig? Dan kunt u gebruikmaken van een zelfstandig werkend mantelzorgmakelaar die is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van Mantelzorgmakelaars van de Beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars (BMZM). U hebt een verwijzing nodig van de VGZ Zorgadviseur.

  Geldt voor: VGZ Vitaal Uitgebreid, VGZ Gezin Uitgebreid, VGZ Single/Duo Uitgebreid, VGZ Single/Duo Basis, VGZ Vitaal Basis, VGZ Gezin Basis

  U hebt recht op oncologische revalidatie vanuit de basisverzekering. De vergoeding voor groepsrevalidatie 'Herstel en Balans' vanuit de aanvullende verzekeringen vervalt.

  Wij vergoeden voor gebitsreiniging maximaal 60 minuten (12 eenheden van 5 minuten) per kalenderjaar. Uw tandarts declareert de gebitsreiniging in eenheden van 5 minuten. Wij vergoeden dus 12 eenheden van 5 minuten. Het uitwendig bleken en de voorbereiding voor een behandeling onder volledige narcose vergoeden wij niet meer.

  Geldt voor: VGZ Jong Basis, VGZ Jong Uitgebreid, VGZ Single/Duo Basis, VGZ Single/Duo Uitgebreid, VGZ Gezin Basis, VGZ Gezin Uitgebreid, VGZ Vitaal Basis, VGZ Vitaal Uitgebreid.

  In de Alles-in-1 Pakketten is een vergoeding van maximaal € 10.000 per ongeval voor tandheelkundige kosten ten gevolge van een ongeval opgenomen. Let op! De vergoeding geldt alleen voor ongevallen die na 31 december 2016 plaatsvinden. De huidige vergoeding voor kronen als gevolg van een ongeval in het Jong Pakket en Gezin Pakket vervalt hiermee.

  Het VGZ Jong Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket heten voortaan VGZ Jong Uitgebreid, VGZ Gezin Uitgebreid en VGZ Vitaal Uitgebreid. Het nieuwe VGZ Jong Uitgebreid heeft geen leeftijdsgrens meer. Dit betekent dat u uw pakket VGZ Jong Uitgebreid ook na uw 27e verjaardag kunt behouden.

  Daarnaast hebben we onze Alles-in-1 Pakketten uitgebreid met een basisvariant.

  Wijzigingen VGZ Gemeentepakketten

  Nu hebt u een budget voor beweegzorg. In 2017 krijgt u een aantal behandelingen per jaar vergoed. Namelijk:
  • VGZ GemeentePakket Compact: 5 behandelingen (is in 2016 € 150).
  • VGZ GemeentePakket Compleet: 18 behandelingen (is in 2016 € 800).

  Manuele therapie valt hier ook onder. Met het VGZ GemeentePakket Compleet krijgt u maximaal 9 behandelingen manuele therapie per indicatie per kalenderjaar vergoed.

  Geldt voor: VGZ Gemeentepakket Compact, VGZ Gemeentepakket Compleet.

  De vergoeding voor brillen en lenzen in de aanvullende verzekering wijzigt. In 2017 krijgt u  eenmaal per 3 jaar bij onze gecontracteerde opticiens een complete (multifocale) bril of 36 setjes maandlenzen. De gecontracteerde opticien kan u vertellen uit welk aanbod u kunt kiezen.

  Koopt u een bril of lenzen bij een andere opticien? Dan is uw vergoeding in:

  • VGZ GemeentePakket Compact maximaal € 130 per 3 jaar
  • VGZ GemeentePakket Compleet maximaal € 150 per 3 jaar.
  • VGZ Zuid-Limburgpakket maximaal € 150 per 3 jaar
  • VGZ Rotterdampakket maximaal € 100 per 3 jaar.
  • VGZ Den Haagpakket: kinderen tot 16 jaar kunnen 1 keer per 2 jaar gebruikmaken van deze vergoeding.

  • Kijk voor meer informatie in het Reglement Gezichtshulpmiddelen. Of bekijk onze pagina Vergoeding brillen en lenzen 2017.

   Geldt voor: VGZ GemeentePakket Compact, VGZ GemeentePakket Compleet, VGZ Zuid-Limburgpakket, VGZ Rotterdampakket en VGZ Den Haagpakket

    

  Een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie) wordt in 2017 vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding in de aanvullende verzekering vervalt hierdoor.

  Geldt voor: VGZ GemeentePakket Compact, VGZ GemeentePakket Compleet, VGZ Den Haagpakket, VGZ Zuid-Limburgpakket en VGZ Rotterdampakket.

  De vergoeding voor preventieve cursussen is uitgebreid. In 2017 krijgt u ook vergoed:

  • Cursussen omgaan met dementie georganiseerd door een thuiszorgorganisatie, de GGD of een GGZ-instelling.
  • Cursussen die erop zijn gericht te leren omgaan met een ziekte of aandoening, zoals astma, COPD, diabetes, gewrichtsaandoeningen, kanker, hart- en vaatziekten. Deze cursus moet georganiseerd zijn door een patiëntenvereniging die is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) of een thuiszorgorganisatie.
  • Cursussen 'Omgaan met stress' bij Avant Sanare en Indigo.
  • De vergoeding is maximaal € 155 per persoon per cursus per kalenderjaar. U krijgt de vergoeding als de cursus is afgerond. U moet een origineel bewijs van betaling en aanmelding meesturen met uw nota.

   Geldt voor: VGZ Rotterdampakket

  De eigen bijdrage vanwege de Wet langdurige zorg (Wlz) voor zorg die u in een thuissituatie ontvangt krijgt u vanaf 2017 vergoed uit het GemeentePakket Compleet. De maximale vergoeding voor de eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wlz samen is € 375 per kalenderjaar.

  Geldt voor: VGZ GemeentePakket Compleet

  Voor een hand-/vingerspalk hebt u voortaan geen voorschrift meer nodig van een huisarts of medisch specialist. U kunt hiervoor direct naar de gecontracteerde zorgaanbieder. Deze vindt u op Vergelijk en Kies.

  Geldt voor: GemeentePakket Compact, GemeentePakket Compleet, VGZ Rotterdampakket, VGZ Den Haagpakket en VGZ Zuid-Limburgpakket

  In 2017 mag u eenvoudige loophulpmiddelen bij iedere leverancier van hulpmiddelen kopen of huren. Bij bepaalde hulpmiddelenleveranciers ontvangt u korting. U vindt een overzicht van de leveranciers op de pagina over loophulpmiddelen.
  De vergoeding bedraagt:
  - Krukken: maximaal € 25
  - Looprek of drie- of vierpootwandelstok: maximaal € 35
  - Rollator: maximaal € 100

  Geldt voor: VGZ Rotterdampakket, VGZ Den Haagpakket en VGZ Zuid-Limburgpakket

  Hebt u het VGZ Zuid-Limburgpakket? En verleent u, of ontvangt u mantelzorg? Dan hebt u in 2017 recht op maximaal 15 dagen vervangende mantelzorg per jaar. De zorg moet geleverd worden door een gecontracteerde zorgaanbieder. Vervangende mantelzorg vraagt u aan voor minimaal 3 aaneengesloten dagen. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling.

  Hebt u het VGZ GemeentePakket Compact of Compleet?
  Dan hebt u in 2017 recht op vervangende mantelzorg.
  VGZ GemeentePakket Compact: maximaal 10 dagen per kalenderjaar
  VGZ GemeentePakket Compleet: maximaal 15 dagen per kalenderjaar.

  U
   vraagt de zorg aan bij een gecontracteerde zorgaanbieder voor minimaal 3 aaneengesloten dagen. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling.

  Hebt u ondersteuning van een mantelzorgmakelaar nodig? Dan kunt u gebruikmaken van een zelfstandig werkend mantelzorgmakelaar die is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van Mantelzorgmakelaars van de Beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars (BMZM). U hebt een verwijzing nodig van Zorgadvies en Bemiddeling.

  Geldt voor: VGZ GemeentePakket Compact, VGZ GemeentePakket Compleet en VGZ Rotterdampakket

  U hebt recht op oncologische revalidatie vanuit de basisverzekering. De vergoeding voor groepsrevalidatie 'Herstel en Balans' vanuit de aanvullende verzekeringen vervalt.

  Geldt voor: VGZ GemeentePakket Compleet, VGZ GemeentePakket Compact, VGZ Rotterdampakket, VGZ Den Haagpakket,

  Hebt u een premieachterstand van meer dan 6 maanden? Dan melden wij u in 2017 aan bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK houdt de zorgpremie met een toeslag (bestuursrechtelijke premie) in op uw inkomen. Dit werd voorheen gedaan door het Zorginstituut Nederland. Spreekt u met ons een betalingsregeling over uw hele betalingsachterstand af? Dan betaalt u uw zorgpremie weer direct aan ons. U betaalt dan geen toeslag meer.

  Hebben wij uw aanvullende verzekering beëindigd, omdat u een betalingsachterstand hebt? Dan kunnen wij uw aanvullende verzekering in dit geval weer herstellen.

  Geldt voor: VGZ GemeentePakket Compact, VGZ GemeentePakket Compleet, VGZ Den Haagpakket, VGZ Rotterdampakket en VGZ Zuid-Limburgpakket.

  Hebt u een aanvullende vergoeding voor tandheelkundige zorg? Wij vergoeden voor gebitsreiniging maximaal 60 minuten (12 eenheden van 5 minuten) per kalenderjaar. Uw tandarts declareert de gebitsreiniging in eenheden van 5 minuten. Wij vergoeden dus 12 eenheden van 5 minuten. Het uitwendig bleken en de voorbereiding voor een behandeling onder volledige narcose vergoeden wij niet meer.

  Geldt voor: VGZ GemeentePakket Compact, VGZ GemeentePakket Compleet, VGZ Zuid-Limburgpakket en VGZ Den Haagpakket.

  Hebt u VGZ Gemeentepakket Compleet?
  Dan gaat de vergoeding voor tandheelkundige zorg omlaag. In 2017 krijgt u € 500 per jaar vergoed. Dit is in 2016 € 570.

  Geldt voor: VGZ GemeentePakket Compleet

  Hebt u het VGZ Rotterdampakket?
  In de aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor een training Valpreventie. U hebt recht op een eenmalige vergoeding van € 150 voor de trainingen: In Balans, Vallen Verleden Tijd of Zicht op Evenwicht. De training moet worden gegeven door een gecontracteerde fysiotherapeut of oefentherapeut die beschikt over een certificaat valtraining. 

  Geldt voor: VGZ Rotterdampakket


   

  Met de zorgpas van uw kind kunt u bij gecontracteerde apotheken zelfzorggeneesmiddelen voor uw kind halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan neusdruppels, hoestdrank en kinderparacetamol. Voor kinderen tot 18 jaar krijgt u een vergoeding tot maximaal € 40. Kijk op de pagina van het VGZ Den Haagpakket voor de deelnemende apotheken.

  Geldt voor: VGZ Den Haagpakket

  Wijzigingen 2017 downloaden

  Download hierde printbare versie van de wijzigingen 2017.

  Voor goede zorg zorg je samen