Goede, betaalbare zorg voor iedereen

De zorg in Nederland is goed. En voor iedereen bereikbaar. Wij willen u graag uitleggen wat onze rol hierin is. De overheid verwacht dat we de premie en de zorg betaalbaar houden. Zodat u de zorg kunt krijgen die u nodig heeft. Daarom maken we afspraken met ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners. Over de kosten en de kwaliteit van de zorg. Best ingewikkeld. Hoe werkt dit? Wij leggen het u graag uit.

Afspraken met de zorg

Afspraken met de zorg

Zorgverzekeraars maken samen met zorginstellingen afspraken over behandelingen, kosten en kwaliteit. We zetten deze afspraken in een contract. Zo bent u verzekerd van goede zorg.

VGZ werkt mee aan betere zorg tegen lage kosten

Betere zorg tegen lagere kosten

VGZ werkt elke dag mee aan betere zorg tegen lagere kosten. We noemen dit zinnige zorg. Zorginstellingen komen zelf met vernieuwende ideeën. Hierin staat u als patiënt centraal. Tegelijkertijd is die zorg eenvoudiger en slimmer.

Besteding van uw premie

Besteding van uw premie

Als de zorgkosten te hard stijgen, gaat uw premie omhoog. Dat willen we voorkomen. Door afspraken met zorginstellingen te maken. En zinnige zorg te stimuleren. Van elke euro premie gaat 97,3 cent direct naar de zorg.


Hulp bij gezond leven

Hulp bij gezond leven

Wij helpen u graag als u uw gezondheid of leefstijl wil verbeteren. Met een preventiebudget, gratis apps of het online Gezond Leven Platform.Uitleg over het zorgstelsel

Uitleg over het zorgstelsel

De zorg in Nederland is goed geregeld. Iedereen heeft een basisverzekering. En zorgverzekeraars zorgen ervoor dat iedereen op tijd en binnen redelijke afstand passende zorg krijgt. Dat betekent dat we genoeg en goede zorg inkopen. Wij maken geen winst en letten goed op de kosten.

Test uw kennis

Test uw kennis

Bent u wijzer geworden van de informatie op deze pagina? Via 5 korte vragen komt u er achter. Raakt u het spoor bijster, dan kunt u altijd terug naar deze pagina. Alle juiste antwoorden zijn hier te vinden. 

Goed om te weten: de feiten

  • Dat doet de minister van Medische Zorg en Sport. Hij overlegt hierover met de Tweede Kamer. Zorginstituut Nederland bekijkt en adviseert over de vraag: welke zorg hoort thuis in het basispakket, en welke niet?
  • Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een zorgverzekering hebben. In de wet staat welke zorg in dat verzekerde pakket – het basispakket – zit. 
  • Het maakt niet uit of u oud of jong, arm of rijk, gezond of ziek bent. U kunt altijd een basisverzekering afsluiten. Ook bij ons. 
  • Dit betekent wij ervoor moeten zorgen dat u binnen een redelijke tijd en reisafstand toegang heeft tot alle zorg uit het basispakket. Daarom moeten wij genoeg zorg inkopen. Of u helpen (bemiddelen) als u niet snel genoeg terecht kan. VGZ heeft daar een speciale afdeling voor: zorgadvies en bemiddeling.
  • Een aanvullende verzekering is dus niet verplicht. Daar kunt u zelf voor kiezen. De aanvullende pakketten verschillen per verzekeraar. 
  • VGZ is een van de merken van coöperatie VGZ. Een coöperatie is een speciale vereniging met leden. We hebben dus geen aandeelhouders. U bent dus eigenlijk lid van onze vereniging. Vertegenwoordigd door een ledenraad. Het belang van onze leden staat voorop.
  • Winst maken is niet ons doel. Van elke euro die er binnenkomt, gaat 97 cent terug naar de zorg. Van de rest betalen we onze bedrijfskosten. Toch houden we soms geld over. Dat geven we uit aan vernieuwende zorgprojecten of aan het verlagen van de premie. Ook bouwen we daarvan reserves op. De wet schrijft dit voor. 
  • Dat klopt. Op dit moment is het eigen risico € 385. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt dit eigen risico. Dit betekent dat u de eerste € 385 euro zelf betaalt. 
  • De zorgkosten stijgen al jaren. Het is belangrijk dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog goede zorg krijgen. Daarom hebben zorgverzekeraars de wettelijke taak om de kosten te beperken. VGZ heeft ingezet op Zinnige Zorg: betere zorg tegen lagere kosten en geen onnodige zorg.