Zorg rondom dementie

Als u dementie hebt, verandert uw leven en dat van uw naasten enorm. Zij nemen vaak de zorg voor u op zich. Om uw naasten te ontlasten kunt u een mantelzorgmakelaar of casemanager inschakelen. Onze zorgadviseurs vertellen u graag hoe u een mantelzorgmakelaar, casemanager, vervangende mantelzorg en aanpassingen in huis regelt.


Zorgaanbieders

Met welke zorgaanbieders krijg ik te maken?

Huisarts

Uw huisarts beoordeelt uw klachten en verwijst u door naar de specialist als hij of zij vermoedt dat het om dementie gaat. 

Neuroloog, Specialist Ouderengeneeskunde of Geriater

De behandelaar controleert welke vorm van dementie u hebt, en bepaalt ook uw behandeling en eventuele medicatie.

Casemanager of trajectbegeleider dementie

Als u (beginnende) dementie hebt komt er veel op u af. Een casemanager of trajectbegeleider dementie helpt u bij het verwerken van emoties en leert u hoe u met de problemen als gevolg van dementie kunt omgaan.

Fysiotherapeut

Fysiotherapie is belangrijk, want met de oefeningen traint u voor het behoud van uw kracht, mobiliteit en conditie.

Psycholoog, maatschappelijk werkende of POH GGZ

Een psycholoog, praktijkondersteuner van de huisarts of een maatschappelijk werkende kan u via gesprekken ondersteunen bij psychische problemen die samenhangen met de dementie of de zorg voor een dementerende naaste.

Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige kan helpen bij de lichamelijke zorg die samenhangt met dementie. Of een naaste leren om de dementerende te begeleiden of te verzorgen.

Naar welke zorgaanbieder?

Kijk daarvoor in de Zorgzoeker. Hierin vindt u snel een zorgaanbieder bij u in de buurt én ziet u of wij er een contract mee hebben.

Zorgzoeker 

Ondersteuning

Van wie kan ik ondersteuning krijgen?

Ondersteuning thuis

Ondersteuning in de eerste fase van de dementie gebeurt zoveel mogelijk thuis, door de huisarts, praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige. Zodra de dementie vordert en er meer zorg nodig is, zal de casemanager erbij betrokken worden. Hij of zij begeleidt u en uw familie. Zo kunt u langer thuis blijven wonen. De wijkverpleegkundige kan helpen bij de lichamelijke verzorging.

Van een casemanager of trajectbegeleider dementie

Als u dementie hebt, kunt u een casemanager inschakelen. Vraag hiernaar bij uw huisarts, neuroloog of geriater. De thuiszorgorganisatie in uw regio en uw gemeente zijn meestal ook op de hoogte van de mogelijkheden. Een casemanager ondersteunt en begeleidt u waar nodig en is uw aanspreekpunt, dat van uw mantelzorger(s) en uw zorgaanbieders. Hij of zij zorgt voor de coördinatie en afstemming van de zorg die u nodig hebt. Soms biedt de casemanager ook professionele begeleiding aan uw mantelzorger. De kosten van de casemanager worden vergoed vanuit uw basisverzekering.

Van een mantelzorgmakelaar

Als een naaste voor u zorgt, kan een mantelzorgmakelaar hem of haar helpen met allerlei regeltaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën. Zo heeft uw naaste meer tijd om voor u te zorgen. Met een aanvullende verzekering krijgt u een vergoeding voor mantelzorg, waaronder voor de mantelzorgmakelaar.


  Betrouwbare informatie

  Objectieve websites over dementie

  U wilt juiste en betrouwbare informatie als het om uw ziekte gaat. Wij hebben een aantal websites voor u uitgelicht. Met informatie over dementie, leven met dementie en informatie voor mantelzorgers.  Persoonlijk advies

  Van onze zorgadviseurs

  Waar kan ik het best terecht voor mijn behandeling? Ik heb vervangende mantelzorg nodig, hoe regel ik dat? Voor een persoonlijk advies belt u met onze zorgadviseurs.

  Bel 088 – 131 16 11
  Werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

  Met hart voor zinnige zorg