Langdurige zorg geregeld vanuit het zorgkantoor

Maakt u gebruik van langdurige zorg? Of verwacht u binnenkort langdurige zorg nodig te hebben? Op deze pagina leest u hoe u deze zorg kunt regelen via een zorgkantoor.

Vind uw zorgkantoor

Heeft u ook intensieve, blijvende zorg nodig? Het zorgkantoor helpt u graag. Er zijn in Nederland 32 zorgkantoren.

Vul uw postcode in en vind een zorgkantoor bij u in de buurt.

Vind uw zorgkantoor

Bent u dubbel verzekerd?

Ook Rodney heeft zijn aanvullende verzekering opgezegd. Lees het interview met Rodney in het magazine Bij VGZ op pagina 11.

Dubbel verzekerd?

Wat doet een zorgkantoor?

Wat doet een zorgkantoor?

Een zorgkantoor koopt zorg in bij bijvoorbeeld zorginstellingen en verpleeghuizen. Daarnaast helpen ze mensen die langdurige zorg nodig hebben. Het zorgkantoor kijkt met u welke langdurige zorg het beste past bij uw wensen en behoeften. Dit kan zorg thuis zijn of ergens anders. Als de zorg niet naar wens is, kan het zorgkantoor dit voor u bespreken met de zorgverlener.

Keuze uit:

 • Zorg in natura
  Het zorgkantoor regelt uw wensen omtrent de zorg, samen met een gecontracteerde zorgverlener. De kosten hiervoor worden door het zorgkantoor rechtstreeks aan de zorgverlener betaald.
 • Persoonsgebonden budget
  Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf door wie, wanneer, waar en hoe u de zorg wilt krijgen. Dit omschrijft u in een zorgplan. Daarna sluit u een contract af met de zorgverlener. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) checkt het contract en het zorgkantoor geeft akkoord op het zorgplan. De SVB beheert het budget en betaalt degene die de zorg verleent.

Tips van het zorgkantoor

Tip 1: Bespreek goed met uw huisarts, zorgverlener en het zorgkantoor of een indicatie voor langdurige zorg het beste bij u past.

Tip 2: Spoed? Uw huisarts kan ervoor zorgen dat u binnen 24 uur bij een zorgaanbieder voor langdurige zorg geplaatst wordt.

Tip 3: Het zorgkantoor kan u helpen bij het opstellen van het zorgplan, waarin beschreven staat welke zorg voor u belangrijk is en wat uw wensen zijn.

Hoe het zorgkantoor de familie Adriaanse en Max helpt

Zorg in natura voor mevrouw Adriaanse

Meneer en mevrouw Adriaanse zijn al bijna 50 jaar samen. De laatste jaren vergeet mevrouw Adriaanse steeds meer en ook de reuma zorgt ervoor dat ze minder zelf kan doen. Meneer Adriaanse voert alle huishoudelijke taken uit en verzorgt zijn vrouw zoveel mogelijk. Maar dit wordt steeds zwaarder voor hem. Samen bellen ze de huisarts en er wordt een indicatie aangevraagd. Daarna neemt meneer Adriaanse contact op met het zorgkantoor.

Langdurige zorg familie Adriaanse

De adviseur van het zorgkantoor kijkt samen met meneer en mevrouw Adriaanse naar hun wensen en welke zorgverlener daarbij past. Het echtpaar kiest voor een verpleeghuis in de buurt zodat meneer Adriaanse vaak zijn vrouw kan bezoeken.

Het verpleeghuis wordt op de hoogte gebracht van de indicatie en zij bespreken met meneer en mevrouw Adriaanse het zorgplan. Hierin staat welke zorg mevrouw Adriaanse nodig heeft en wat haar wensen zijn.

Het duurt een aantal maanden voordat de gewenste kamer vrijkomt. Tussentijds wordt er door het verpleeghuis en het zorgkantoor zorg thuis geregeld om meneer Adriaanse te ontlasten.

Het kan zijn dat de situatie erger wordt of dat het toch langer duurt voordat de gewenste kamer vrijkomt. Het zorgkantoor gaat dan op zoek naar een snelle passende oplossing. Dat kan zijn door extra inzet thuis of een tijdelijke opname bij een ander verpleeghuis.

Stel dat het verpleeghuis niet de zorg levert die is afgesproken in het zorgplan? Dan kan het echtpaar Adriaanse contact opnemen met het zorgkantoor. Het zorgkantoor zoekt samen met de instelling naar een oplossing.

Het is allemaal nieuw voor meneer en mevrouw Adriaanse dus er zijn nog veel vragen. Zij kunnen de afdeling klantadvies van het zorgkantoor om hulp vragen om hun weg te vinden.

Nota’s gaan rechtstreeks naar het zorgkantoor.

Wet langdurige zorg Max

Een persoonsgebonden budget (pgb) voor Max

Max van 8 jaar heeft een verstandelijke en lichamelijke beperking. Hij kan niet naar school en zit in een rolstoel. Doordeweeks heeft Max dagbesteding bij de Vlinder. Elke ochtend wordt Max opgehaald en met de bus naar de Vlinder gebracht. Zijn moeder Jeanet zorgt ervoor dat Max op tijd klaar is. Vooral lichamelijk wordt de zorg voor Max steeds zwaarder. Jeanet vraagt het zorgkantoor om hulp.

Max heeft al een indicatie langdurige zorg, dagbesteding en verblijf.

Het zorgkantoor vraagt Jeanet wat haar wensen en ideeën zijn. Jeanet wil dat Fien doordeweeks de ochtendverzorging van Max gaat doen. Jeanet vindt het fijn dat er iemand komt helpen die haar gezin kent. Het zorgkantoor adviseert een persoonsgebonden budget (pgb).

De klantadviseur van de pgb-afdeling gaat bij Jeanet op bezoek en informeert haar hoe ze pgb kan aanvragen. Hiervoor maakt Jeanet een zorgplan waarin staat welke zorg Max nodig heeft en wat Fien elke ochtend gaat doen.

Het zorgkantoor kijkt of de zorg omschreven in het zorgplan doelmatig is; of de zorg echt gebruikt wordt om Max te helpen.

Het zorgkantoor geeft aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) door dat Max voortaan in de ochtend wordt verzorgd door Fien. De SVB zorgt ervoor dat Fien hiervoor geld ontvangt.

Het zorgkantoor bespreekt met Jeanet de toekomst van Max. Kunnen Jeanet en Fien hem over een tijdje nog wel thuis verzorgen?

Jeanet besluit om Max alvast op een wachtlijst te zetten voor een instelling in de buurt. Dit regelt het zorgkantoor voor Jeanet. Max kan dan sneller terecht bij een instelling als Jeanet in de toekomst besluit dat zorg thuis, niet langer mogelijk is.

De Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is er voor mensen die gedurende de hele dag zorg of toezicht nodig hebben. Zoals ouderen, mensen met een handicap en mensen met langdurige psychische problemen. Alles wat u op het gebied van zorg nodig heeft, wordt vanuit de Wlz geregeld, zoals:

 • Verblijf in een instelling (thuis blijven wonen kan ook).
 • Begeleiding, verpleging, dagbesteding en verzorging, en het vervoer daarheen.
 • Geneeskundige zorg en behandeling die te maken heeft met de aandoening.
 • Hulpmiddelen.

Wanneer heeft u langdurige zorg nodig?

Als u voor een langere tijd blijvend:

 • De hele dag zorg nodig heeft.
 • Er de hele dag toezicht nodig is.
 • Niet meer zelfstandig kan blijven wonen. De hulp vanuit de omgeving of ondersteuning vanuit de gemeente of wijkverpleging is niet langer meer voldoende.

Handige links

Met hart voor zinnige zorg