Hulp nodig?

Een kinderverpleegkundige vertelt u welke zorg het beste past en waar u terecht kunt. Of kijk eens op ‘het juiste loket’.

Voor het eerst kindzorg regelen?

Heeft u een kind dat extra zorg nodig heeft? Hieronder leest u de mogelijkheden en hoe u deze zorg kunt aanvragen.

Heeft u al kindzorg? Kijk dan op de overheidswebsite

De organisatie en de betaling rondom kindzorg (voorheen intensieve kindzorg, IKZ) zijn vanaf 1 januari 2018 veranderd. Had u al kindzorg voor 1 januari 2018? Op de website van de overheid kunt u lezen wat dit voor u betekent.

Stap 1: check of uw kind in aanmerking komt voor kindzorg

A: Langdurige kindzorg Wlz

  Heeft uw kind:
 • een verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking
 • blijvend verpleging en verzorging nodig, de hele dag
 • permanent toezicht nodig

Vraag dan langdurige kindzorg (Wlz) aan


B: Kindzorg via de zorgverzekeraar

  Heeft uw kind:
 • complexe lichamelijke problemen of lichamelijke beperkingen zonder een verstandelijke handicap
 • komt hij of zij niet in aanmerking voor langdurige kindzorg (Wlz)

Vraag dan geneeskundige verzorging en verpleging thuis aan via VGZ

C: Kindzorg via de gemeente

  Heeft uw kind:
 • verzorging nodig om zelfredzamer te worden
 • een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of meervoudige beperking
 • gedragsproblemen

Vraag dan begeleidende verzorging aan bij uw gemeente

D: Palliatieve kindzorg

  Heeft uw kind:
 • een levensverwachting van minder dan 3 maanden

Vraag dan palliatief terminale verzorging aan

Stap 2: vraag kindzorg aan

A: Langdurige kindzorg (Wlz) regelen via het zorgkantoor

Voor langdurige kindzorg heeft u eerst een indicatie nodig. Dit regelt u bij het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarna kijkt u samen met het zorgkantoor welke zorg past uw kind; zorg thuis of ergens anders. En of u de zorg wilt laten regelen (zorg in natura) of zelf wilt regelen (persoonsgebonden budget).

Volg het stappenplan Wlz regelen

B: Geneeskundige verzorging en verpleging thuis regelen bij VGZ

Verpleging en verzorging regelt u via een wijkverpleegkundige. Het gaat dan om geneeskundige verzorging voor een medische aandoening, bijvoorbeeld wondverzorging, monitorbewaking, infuustherapie, epilepsiezorg, nierdialyse of stomazorg. Of om gezinsbegeleiding om zelf de medische zorg te verlenen.

 • U kunt verpleging en verzorging thuis laten regelen door een zorgverlener waarmee VGZ een contract heeft. U heeft hier dan verder geen omkijken meer naar. Betalingen aan de zorgverlener worden door VGZ geregeld.
 • U kunt verpleging en verzorging thuis zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). U regelt dan zelf de zorg en de betalingen met de zorgverleners.

U heeft voor kinderthuiszorg een indicatie nodig via het Medisch Kindzorgsysteem (MK). Een HBO-kinderverpleegkundige stelt de indicatie. Samen maken jullie ook een zorgplan. U vindt een kinderverpleegkundige makkelijk en snel met de Zorgzoeker. Zoek op ‘intensieve kindzorg.’

C: Begeleidende verzorging aanvragen bij uw gemeente

Begeleidende verzorging valt onder de Jeugdwet. Deze zorg vraagt u daarom ook aan bij uw gemeente. Ook hier kunt u kiezen.

 • Zorg in natura; een zorgverlener regelt alle zorg voor u
 • Een persoonsgebonden budget; u koopt zelf de zorg voor uw kind in en regelt zelf de betaling bij de zorgverlener.

Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders. Kijk op de website van uw gemeente hoe u begeleidende zorg regelt.

Met hart voor zinnige zorg