Stap 1: Check of u in aanmerking komt

Heeft u op dit moment – of in de nabije toekomst – meer zorg en toezicht nodig? Dan past uw zorgvraag misschien niet meer binnen uw zorgverzekering. En kunt u in aanmerking komen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een aanvraag voor deze langdurige zorg doet u via een indicatie-aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Wanneer komt u in aanmerking voor de Wlz?

Het CIZ bepaalt in alle gevallen of u langdurige zorg krijgt. Doe alvast de Wlz check of beantwoord onderstaande vragen om te kijken of u in aanmerking komt.

Ouder dan 18 jaar

  • Heeft u 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?
  • Heeft u permanent toezicht nodig?
  • Heeft u blijvend zorg nodig?
  • Is de hulp vanuit de omgeving, gemeente of wijkverpleging niet langer voldoende?

Jonger dan 18 jaar

  • Heeft uw kind 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?
  • Heeft uw kind permanent toezicht nodig?
  • Heeft uw kind blijvend zorg nodig?
  • Is de hulp vanuit de omgeving, gemeente of wijkverpleging niet langer voldoende?
  • Heeft uw kind complexe lichamelijke problemen of een lichamelijke handicap?
  • Heeft uw kind ook een ernstige verstandelijke of zintuiglijke beperking?

Heeft u 1 of meerdere vragen met nee beantwoord?

Dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor langdurige zorg. Thuiszorg is misschien wel een optie. Kijk bij thuiszorg welke zorg bij uw situatie past.

Kunt u alle vragen met ja beantwoorden?

Dan is de kans groot dat u recht heeft op langdurige zorg. U kunt nu verder naar stap 2. Deze stap helpt u met de voorbereiding voor uw indicatie-aanvraag langdurige zorg. Wat zijn uw wensen? En welke keuzes heeft u?

Ga naar stap 2

Met hart voor zinnige zorg