Beter omgaan met dementie en onbegrepen gedrag

Zinnige Zorg AwardBronzen Zinnige Zorg Award 2018

Ouderen met dementie hebben vaak ook last van gedragsproblemen. Dit vraagt extra ondersteuning van de zorg rondom deze kwetsbare groep ouderen.

IEP helpt ouderen

Het benaderen en het bieden van de juiste zorg is een hoge belasting voor de thuissituatie of het verpleegtehuis. Het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP) helpt deze ouderen. IEP is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Proteion en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg. Het kleinschalig centrum in Venray heeft twee klinische afdelingen, opname en transfer, waar kennis en ervaring uit de geestelijke gezondheidszorg en de belevingsgerichte (verpleeghuis)zorg samen komen. Het IEP biedt intensieve behandeling, zorg en ondersteuning afgestemd op de behoefte van de patiënt en zijn of haar familie, zowel op het gebied van dementie als de gedragsproblematiek. Tot slot biedt het IEP naast persoonsgerichte zorg een goede aansluiting en voorbereiding op overgang naar de uiteindelijke woonsituatie voor de ouderen.