Wie wint de Zinnige Zorg Award 2018?

Wie wint de Zinnige Zorg Award 2018?

De Zinnige Zorg Award gaat over initiatieven die de zorg beter en simpeler maken. Deze zinnige zorg initiatieven helpen om goede zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden. Om dit te ondersteunen, reikt VGZ jaarlijks de Zinnige Zorg Award uit. Er zijn 11 genomineerden. Wat de zorgvernieuwing precies inhoudt ziet u in onderstaande video's.


Welke van deze zorgvernieuwingen krijgt uw stem voor 2018? U kunt nog stemmen tot en met 27 mei 2018.

Maak hieronder uw keuze

Logo Zinnige Zorg Award

Beter omgaan met dementie en onbegrepen gedrag

Ouderen met dementie en ernstige gedragsproblemen krijgen zorg op maat bij de IEP.

Chronische darmpatiënten minder naar het ziekenhuis

MijnIBDcoach zorgt voor eigen regie en tot 50% minder ziekenhuisopname.

Ervaren artsen op de spoedeisende hulp

Snellere diagnoses en dus minder langere wachttijden op de SEH door inzet ervaren artsen.

Geen onnodige antibiotica voor baby’s

Terugdringen antibioticagebruik onder pasgeborenen mogelijk door nieuwe test.

Hartbewaking op afstand

Uitlezen van de ICD pacemaker gebeurt ’s nachts terwijl patiënt in zijn eigen bed slaapt.

Langer thuis door het verpleeghuis thuis

Intensieve zorg in de thuissituatie is kostenbesparend en prettiger voor cliënt.

Minder prikken na beenbreuk

Medicijnen tegen trombose bij onderbeenbreuken alleen nog noodzakelijk voor risicogroepen.

Nieuwe behandeling effectiever bij eetstoornis

Eigen regie en zelfredzaamheid leidt tot betere resultaten in de behandeling van een eetstoornis.

Ouderen minder lang op spoedeisende hulp

Door intensieve samenwerking krijgen kwetsbare ouderen direct de juiste zorg na een SEH-bezoek.

Sneller naar huis na blaasverwijdering

Nieuwe techniek zorgt voor minder complicaties en sneller herstel na een blaasverwijdering.

Spelenderwijs van de sondevoeding af

Ouders bouwen thuis de sondevoeding af bij hun kind. Zonder langdurige ziekenhuisopname.

Twitter mee via #zinnigezorgaward

Zinnige Zorg Award 2018

Met de Zinnige Zorg Award geven we aandacht aan een aantal mooie verbeteringen in de zorg. Hierop wordt gestemd door het Nederlandse publiek tot en met 27 mei 2018. Dinsdag 29 mei worden de vijf publiekswinnaars bekend gemaakt. Zij hebben de meeste stemmen ontvangen van het publiek. Op de feestelijke avond van de uitreiking bepaalt een vakjury de winnaar van de Zinnige Zorg Award 2018. De vakjury van 2018 bestaat uit Ab Klink (Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ), Mariet Bolluijt (Manager Communicatie Patiëntenfederatie Nederland), Marc Kock (Radioloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis en met Breastclinic de winnaar van de gouden Zinnige Zorg Award 2017) en Gerry Degen (Ledenraad Coöperatie VGZ). De jury bepaalt vervolgens wie de gouden, zilveren en bronzen Zinnige Zorg Award wint.


De drie winnaars van de Zinnige Zorg Award krijgen financiële ondersteuning én praktische hulp van VGZ bij de verdere ontwikkeling van hun zorgvernieuwing. Zodat een steeds groter publiek kan profiteren van de voordelen.


Bekijk vanaf woensdag 30 mei op deze pagina wie de winnaars zijn.

Met hart voor zinnige zorg