Zinnige Zorg Award 2018

Spelenderwijs van de sondevoeding af


Deze zorgvernieuwing in het kort

Meer dan 25% van de kinderen met het Downsyndroom krijgt dagelijks hun voeding via een sonde. Voor de zelfstandigheid van deze kinderen is dit niet bevorderlijk. Vaak leidt sondevoeding ook onbedoeld tot overvoeding en dus ook overgewicht. Het afbouwen van sondevoeding bij deze kinderen is een moeilijk proces, waar vaak een langdurige ziekenhuisopname voor nodig is. Hierdoor krijgen kinderen langer sondevoeding dan medisch noodzakelijk en wenselijk is. Het Downcentrum Nederland van het Alrijne Ziekenhuis begeleidt het programma NoTube, waarbij ouders zélf de sondevoeding bij hun kind afbouwen. Dit gebeurt in de eigen thuissituatie zonder dat daar een ziekenhuisopname voor nodig is. Gemiddeld duurt het afbouwen van sondevoeding 3 weken, terwijl NoTube dat in 8 dagen kan. Resultaten laten zien dat steeds meer kinderen sneller en op een prettige(re) manier de sondevoeding kunnen afbouwen.

Zinnige Zorg Award 2018

"Afbouwen van sonde- voeding thuis, zonder lange ziekenhuisopname!"

 

Met hart voor zinnige zorg