Vergoeding zwangerschapscursus 2019

Een zwangerschaps- of bevallingscursus helpt u bij de voorbereiding op de bevalling.

Vergoeding uit de basisverzekering

U krijgt uit de basisverzekering geen vergoeding voor zwangerschapscursussen.

Vergoedingen uit de aanvullende verzekering

In een aantal van onze aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor zwangerschapscursussen. U kunt de vergoeding gebruiken voor:

  • Het zelfhulpprogramma Slimmer Zwanger. Een abonnement op het Slimmer Zwanger programma duurt 26 weken. U kunt dit gebruiken voor en tijdens de zwangerschap.
  • Cursussen die u voorbereiden op de bevalling.
  • Cursussen die uw lichamelijke herstel na de bevalling bevorderen (maximaal 6 maanden na de bevalling).
Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed € 50 per jaar
Aanvullend Beter € 75 per jaar
Aanvullend Best € 100 per jaar
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed € 50 per jaar
VGZ Werkt Beter € 75 per jaar
VGZ Werkt Best € 100 per jaar
Verzekering
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid Geen vergoeding
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid € 150 per kalenderjaar
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact  € 50 per jaar
GemeentePakket Compleet € 50 per jaar
Zuid-Limburgpakket Geen vergoeding
Den Haagpakket € 150 per jaar
Rotterdampakket Compact € 50 per jaar
Rotterdampakket € 150 per jaar

Extra informatie

Kost de cursus meer dan de vergoeding die u krijgt? Dan betaalt u het resterende bedrag zelf.

Een thuis- of kraamzorgorganisatie, verloskundige(praktijk) of yogadocent die is aangesloten bij de Vereniging Yogaleerkrachten Nederland (VYN) mag de cursus verzorgen. Of een van de volgende zorgaanbieders:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg