Vergoeding zorg voor oncologische patiënten 2019

U krijgt voor oncologische zorg een vergoeding vanuit de basisverzekering (oncologische revalidatie).

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Vanuit uw basisverzekering hebt u recht op een vergoeding voor oncologische revalidatie. Dit is zorg voor mensen met kanker die door de ziekte functionele, fysieke, psychische en sociale problemen hebben. Nazorg en revalidatie als onderdeel van de oncologische zorg horen hier ook bij. U krijgt advies en begeleiding bij het omgaan met de ziekte, bij het herstel, en bij het verbeteren van uw conditie. 

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Bekijk uw vergoeding voor oncologische revalidatie en de bijbehorende voorwaarden in de verzekeringsvoorwaarden.

Waar kunt u terecht voor oncologische revalidatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met de VGZ Zorgadviseurs: 088 - 131 16 11.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg