Vergoeding verloskundige zorg en bevalling 2019

Verloskundige zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Als u zonder medische noodzaak in een ziekenhuis of geboortecentrum bevalt, krijgt u niet alles vergoed. De overige kosten kunt u vergoed krijgen uit een aantal aanvullende verzekeringen.

Onder verloskundige zorg valt ook:

  • Kinderwensconsult (preconceptiezorg): advies over bijvoorbeeld foliumzuur, gezond eten en stoppen met roken. Uw huisarts kan u ook adviseren.
  • Counseling: advies over prenatale screening naar aangeboren afwijkingen.
  • Combinatietest: onderzoek hoe groot de kans is op een kind met Downsyndroom. U hebt hiervoor een medische indicatie nodig.
  • Niet-invasieve prenatale test (NIPT) en de invasieve diagnostiek voor vrouwen met een verhoogd risico op een kind met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau (Trisomie 21, 18 of 13). U hebt hiervoor een medische indicatie nodig.
  • Twintig-weken echo (SEO): onderzoek naar een open ruggetje of andere lichamelijke afwijkingen. Het onderzoek vindt plaats rond de 20e week van de zwangerschap.
  • Het gebruik van de verloskamer in een geboortecentrum of ziekenhuis bij een bevalling met medische noodzaak.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering een vergoeding voor een bevalling, inclusief voor- en nazorg. 

  • Bevalling thuis.
  • Bevalling met medische noodzaak in het ziekenhuis of geboortecentrum.
  • Bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische noodzaak: maximale vergoeding € 250 per dag (hier gaat uw eigen bijdrage van € 35 nog van af).
  • Bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische noodzaak als onderdeel van integrale geboortezorg door een gecontracteerde Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO): maximale eigen bijdrage van € 370,73 voor moeder en kind samen.

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: 100% op basis van het gecontracteerd tarief

Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van gemiddeld gecontracteerd tarief

Eigen Keuze

Gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg: 100% van het marktconforme tarief


Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Als u in het ziekenhuis of een geboortecentrum bevalt zonder medische noodzaak, dan vergoedt de basisverzekering niet alle kosten. Vanuit de aanvullende verzekering kunt u hiervoor een volledige vergoeding krijgen.

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed
Volledige vergoeding
Aanvullend Beter
Volledige vergoeding
Aanvullend Best
Volledige vergoeding
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed
Volledige vergoeding
VGZ Werkt Beter
Volledige vergoeding
VGZ Werkt Best
Volledige vergoeding
Verzekering Vergoeding
Jong Basis
Geen vergoeding
Jong Uitgebreid
Geen vergoeding
Single/Duo Basis
Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid
Geen vergoeding
Gezin Basis
Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid
Volledige vergoeding
Vitaal Basis
Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid
Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact Volledige vergoeding
GemeentePakket Compleet Volledige vergoeding
Zuid-Limburgpakket € 500 per kalenderjaar, onderdeel van het budget voor de eigen bijdragen
Den Haagpakket € 500 per kalenderjaar, onderdeel van het budget voor de eigen bijdragen
Rotterdampakket Compact Volledige vergoeding
Rotterdampakket Volledige vergoeding

Extra informatie

Eigen risico

U betaalt voor verloskundige zorg en kraamzorg geen eigen risico. Er geldt ook geen eigen risico voor prenatale screening, met uitzondering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Het eigen risico geldt wel voor de kosten van geneesmiddelen, bloedonderzoek of ziekenvervoer.

Meerkosten bevalling

Bij een bevalling zonder medische noodzaak in het ziekenhuis of geboortecentrum geldt een maximale vergoeding van € 215 per dag (€ 250 min de eigen bijdrage van € 35 per dag). Wat u meer in rekening wordt gebracht, betaalt u zelf. U kunt deze kosten vergoed krijgen vanuit VGZ Aanvullend Goed, Beter of Best of VGZ Gezin Uitgebreid.

Maakt u voor geboortezorg gebruik van een door ons gecontracteerde IGO? Dan betaalt u hiervoor een maximale eigen bijdrage van € 356,90 voor moeder en kind samen. Deze eigen bijdrage kunt u ook vergoed krijgen uit deze aanvullende verzekeringen.

Combinatietest en NIPT zonder medische indicatie

 

Als u geen medische indicatie hebt, krijgt u de combinatietest en NIPT niet vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de combinatietest betaalt u dan € 168.

Sinds 1 april 2017 kan iedere zwangere kiezen voor de NIPT. De test wordt gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wel geldt er een eigen bijdrage van € 175. Meer informatie hierover vindt u op www.meerovernipt.nl.

Ondergaat u op eigen kosten een van beide tests? En blijkt hieruit toch dat er een aanmerkelijke kans is op een kind met een chromosoomafwijking? Dan krijgt u de kosten van invasieve diagnostiek, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie, wel vergoed.

In het VGZ Den Haagpakket, Zuid-Limburgpakket en de VGZ Gemeentepakketten Compact en Compleet hebt u een gedeeltelijke vergoeding van € 80 voor de combinatietest als u geen medische indicatie hebt. Hiervoor hebt u een verwijzing nodig van een verloskundige, huisarts of gynaecoloog die een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening.

Verloskundige zorg

U kunt voor verloskundige zorg terecht bij een verloskundige, medisch specialist of huisarts die bijgeschoold is en zich specifiek heeft toegelegd op fysiologische verloskunde. De zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben voldoen aan deze voorwaarden. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders voor de verloskundige zorg in de Zorgzoeker.

Wij hebben voor geboortezorg ook Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO) gecontracteerd waarin verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen nauw samenwerken (integrale geboortezorg). Deze vindt u in de Zorgzoeker, zoek op 'Integrale geboortezorgorganisatie'.

Combinatietest en twintig-weken echo

In de Zorgzoeker vindt u de zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben. Zo weet u zeker dat zij de zorg mogen verlenen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk een deel van de kosten zelf betaalt.

NIPT en invasieve diagnostiek

Hebt u een medische indicatie? Dan verwijst uw verloskundige of gynaecoloog u door naar een centrum voor prenatale diagnostiek. Daar worden alle keuzemogelijkheden voor vervolgonderzoek, zoals de NIPT, met u besproken.

Hebt u geen medische indicatie en wilt u de NIPT als eerste screeningstest? Dan kan uw verloskundige of gynaecoloog u hier meer over vertellen.

De NIPT mag alleen worden uitgevoerd door een van de acht Universitair Medische Centra (UMC’s), die daarvoor een vergunning hebben gekregen van de Minister van Volksgezondheid.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Vind hier uw verloskundige

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg