Uw vergoeding bij zorgverleners met of zonder contract

Placeholder
U bent altijd vrij om zelf uw zorgverlener te kiezen. Alleen kan uw keuze gevolgen hebben voor de vergoeding. Hieronder leggen wij dat verder uit.

 

VGZ Ruime Keuze: wij vergoeden
zorgverleners met contract volledig

U heeft de naturaverzekering VGZ Ruime Keuze. Of u wilt deze afsluiten. Wij vergoeden uw zorg volledig bij zorgverleners met een contract. U hoeft ook niets voor te schieten. 
Bij zorgverleners zonder contract vergoeden wij 80% van het gemiddeld tarief (gemiddeld gecontracteerd tarief).

U ziet dit ook in de afbeelding.

VGZ Eigen Keuze: wij vergoeden
alle zorgverleners volledig

U heeft de restitutieverzekering VGZ Eigen Keuze. Of u wilt deze afsluiten. Wij vergoeden 100% bij zorgverleners met én zonder contract. Bij zorgverleners zonder contract vergoeden wij maximaal het wettelijk tarief. Is er geen wettelijk tarief? Dan vergoeden wij maximaal het tarief normaal is voor de zorg waar het om gaat (marktconform tarief).

U ziet dit ook in de afbeelding.  


Gemiddeld tarief

Wij maken met zorgverleners afspraken over o.a. het tarief voor bepaalde zorg. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis. Het gemiddelde van alle tarieven die we voor deze zorg hebben afgesproken, noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief. Wilt u precies weten wat wij vergoeden bij zorgverleners zonder contact? U vindt de maximale vergoedingen in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Eigen risico & eigen bijdrage

Bij het berekenen van de maximale vergoedingen hebben wij geen rekening gehouden met het eigen risico of een eigen bijdrage. Het kan dus dat u eigen risico of een eigen bijdrage moet betalen. Dat wordt dan van de vergoeding afgehaald.

Bekijk de vergoedingen voor:

Acute zorg vergoeden wij altijd

Moet u met spoed naar het ziekenhuis? Dan maakt het niet uit naar welke zorgverlener u gaat. Een behandeling met spoed vergoeden wij altijd volledig. 

Wettelijk tarief

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) bepaalt voor bepaalde zorg wettelijk tarieven. Dit noemen we het wettelijk tarief. 

Marktconform tarief

Is er geen wettelijk tarief? Dan vergoeden wij maximaal het marktconforme tarief. Dat is een tarief dat in Nederland redelijk is voor een bepaalde behandeling.

Wij kijken naar wat zorgverleners rekenen voor dezelfde behandeling

Op basis van die bedragen, bepalen we het marktconform tarief per behandeling.

U betaalt zelf een deel als uw zorgverlener meer rekent

Rekent uw zorgverlener meer dan het marktconform tarief, dan betaalt u een deel zelf. Wilt u weten wat het marktconforme tarief voor een bepaalde behandeling is? Neem dan contact op met de afdeling Zorg en Bemiddeling

Bent u het niet eens met het marktconform tarief?

Bent u niet tevreden met het marktconform tarief? Dan horen we dat graag van u. U kunt hier uw klacht indienen.

Duidelijkheid over tarieven

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord