Vergoeding tandheelkundige zorg na een ongeval 2019

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor uw tanden. Hebt u door een ongeval tandheelkundige zorg nodig? Dan kunt u een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering. Kinderen tot 18 jaar krijgen in bepaalde gevallen een vergoeding uit de basisverzekering.


Vergoeding vanuit de basisverzekering

Bent u jonger dan 18 jaar? En ontbreken er door een ongeval een of meer blijvende snij- en hoektanden? Dan krijgt u vanuit uw basisverzekering een vergoeding voor kronen, bruggen en implantaten ter vervanging van deze tanden.

Vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering

Hebt u een tandartsverzekering of een Alles-in-1-Pakket? Dan kunt u soms gebruikmaken van de calamiteitendekking van maximaal € 10.000 per ongeval. Meeverzekerde kinderen tot 18 jaar kunnen ook gebruikmaken van deze vergoeding als de ouder een tandartsverzekering heeft.

U hebt recht op deze vergoeding als de behandeling binnen 1 jaar na het ongeval gebeurt. Tenzij het noodzakelijk is om een (definitieve) behandeling uit te stellen. Onze adviserend tandarts beoordeelt dan of uitstel noodzakelijk is.

Wanneer hebt u geen recht op de calamiteitendekking?

Deze vergoeding geldt niet voor:

 • behandeling door ziekte of een ziekelijke afwijking
 • behandeling door grove schuld of roekeloosheid/opzet
 • behandeling door het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen
 • behandeling door deelname aan een vechtpartij, anders dan uit zelfverdediging
 • behandeling door niet onvoorzien zijn en niet het gevolg zijn van een ongeval
 • behandeling na een behandeling in het buitenland
 • orthodontische zorg

Toestemming

Wilt u gebruikmaken van de calamiteitendekking? Dan hebt u vooraf onze toestemming nodig. Wij hebben het volgende van u nodig:

 • het ingevulde vragenformulier ongeval
 • een behandelplan met kostenbegroting (opgesteld door een Nederlandse tandarts of kaakchirurg)
 • beschikbare röntgenfoto's
 • kleurenfoto’s van de tandheelkundige situatie van vlak na het ongeval
 • verslag van de spoedeisende hulp of tandarts bij wie u voor noodhulp bent geweest

U kunt deze informatie opsturen naar:
 
Zorgverzekeraar VGZ
T.a.v. Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Onze adviserend tandarts beoordeelt dan of u een vergoeding krijgt en hoe hoog de vergoeding is. Hebt u vooraf geen toestemming aangevraagd? Dan betaalt u de kosten zelf.

Hebt u een Jong Pakket of Gezin Pakket?

En hebt u na een ongeval een kroon of brug nodig? Dan hebt u altijd vooraf onze toestemming nodig. Uw zorgaanbieder vraagt deze toestemming bij ons aan.

Extra informatie

Geen toestemming

Hebt u vooraf geen toestemming aangevraagd voor het plaatsen van kronen en bruggen na een ongeval? Dan betaalt u de kosten zelf.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019. Deze lijst publiceren wij in november.

Bekijk wat u maximaal vergoed in 2018:

Dit geldt niet voor VGZ Eigen Keuze.

U kunt voor deze zorg terecht bij een Nederlandse tandarts of kaakchirurg. In de Zorgzoeker vindt u alle deze zorgaanbieders bij u in de buurt. 

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg