Vergoeding tandheelkundige zorg na een ongeval 2019

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor uw tanden. Hebt u door een ongeval tandheelkundige zorg nodig? Dan kunt u een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering. Kinderen tot 18 jaar krijgen in bepaalde gevallen een vergoeding uit de basisverzekering.


Vergoeding vanuit de basisverzekering

Bent u jonger dan 18 jaar? En ontbreken er door een ongeval een of meer blijvende snij- en hoektanden? Dan krijgt u vanuit uw basisverzekering een vergoeding voor kronen, bruggen en implantaten ter vervanging van deze tanden.

Vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering

Hebt u een tandartsverzekering of een Alles-in-1-Pakket? Dan kunt u soms gebruikmaken van de calamiteitendekking van maximaal € 10.000 per ongeval. Meeverzekerde kinderen tot 18 jaar kunnen ook gebruikmaken van deze vergoeding als de ouder een tandartsverzekering heeft.

U hebt recht op deze vergoeding als de behandeling binnen 1 jaar na het ongeval gebeurt. Tenzij het noodzakelijk is om een (definitieve) behandeling uit te stellen. Onze adviserend tandarts beoordeelt dan of uitstel noodzakelijk is.

Wanneer hebt u geen recht op de calamiteitendekking?

Deze vergoeding geldt niet voor:

 • behandeling door ziekte of een ziekelijke afwijking
 • behandeling door grove schuld of roekeloosheid/opzet
 • behandeling door het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen
 • behandeling door deelname aan een vechtpartij, anders dan uit zelfverdediging
 • behandeling door niet onvoorzien zijn en niet het gevolg zijn van een ongeval
 • behandeling na een behandeling in het buitenland
 • orthodontische zorg

Toestemming

Wilt u gebruikmaken van de calamiteitendekking? Dan hebt u vooraf onze toestemming nodig. Wij hebben het volgende van u nodig:

 • het ingevulde vragenformulier ongeval
 • een behandelplan met kostenbegroting (opgesteld door een Nederlandse tandarts of kaakchirurg)
 • beschikbare röntgenfoto's
 • kleurenfoto’s van de tandheelkundige situatie van vlak na het ongeval
 • verslag van de spoedeisende hulp of tandarts bij wie u voor noodhulp bent geweest

U kunt deze informatie opsturen naar:
 
Zorgverzekeraar VGZ
T.a.v. Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Onze adviserend tandarts beoordeelt dan of u een vergoeding krijgt en hoe hoog de vergoeding is. Hebt u vooraf geen toestemming aangevraagd? Dan betaalt u de kosten zelf.

Hebt u een Jong Pakket of Gezin Pakket?

En hebt u na een ongeval een kroon of brug nodig? Dan hebt u altijd vooraf onze toestemming nodig. Uw zorgaanbieder vraagt deze toestemming bij ons aan.

Extra informatie

Geen toestemming

Hebt u vooraf geen toestemming aangevraagd voor het plaatsen van kronen en bruggen na een ongeval? Dan betaalt u de kosten zelf.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019. Deze lijst publiceren wij in november.

Bekijk wat u maximaal vergoed in 2018:

Dit geldt niet voor VGZ Eigen Keuze.

U kunt voor deze zorg terecht bij een Nederlandse tandarts of kaakchirurg. In de Zorgzoeker vindt u alle deze zorgaanbieders bij u in de buurt. 

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg