Vergoeding bijzondere tandheelkunde of orthodontie in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding bij enkele bijzondere situaties

U hebt recht op een vergoeding als u zorg nodig hebt vanwege:          

 • een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van uw tand-kaak-mondstelsel
 • een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening
 • een medische behandeling, die zonder bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. (Het gaat dan meestal om het ontstekingsvrij maken van de mond)

Uw vergoeding is inclusief implantaten en techniekkosten.           

Aanvullende verzekering Geen vergoeding

Vanuit uw aanvullende verzekeringen krijgt u wel een vergoeding voor gewone tandartszorg, maar niet voor bijzondere tandheelkunde.        


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja, vanaf 18 jaar
Eigen bijdrage Ja, vanaf 18 jaar

Naast uw eigen risico betaalt u een wettelijke eigen bijdrage voor behandelingen die geen rechtstreeks verband hebben met de bijzondere tandheelkundige hulp.             

Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?             

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.            

Hebt u VGZ Eigen Keuze?

En rekent uw zorgaanbieder meer dan het marktconform tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.            


Wat is bijzondere tandheelkunde?

Bijzondere tandheelkunde is tandzorg voor mensen met een bijzondere aandoening. U krijgt bijzondere tandheelkunde als u met de gewone zorg niet de functie van uw gebit kunt behouden of terugkrijgen.

Extra informatie

Verwijzing

U hebt voor bijzondere tandheelkunde en orthodontie een verwijzing nodig van uw tandarts, orthodontist of kaakchirurg.

Machtiging  voor bijzondere tandheelkunde en orthodontie

Wilt u een vergoeding voor behandelingen die vallen onder bijzondere tandheelkunde of orthodontie? Dan hebt u vooraf een machtiging nodig van VGZ. Uw zorgaanbieder vraagt de machtiging voor u aan.

Tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen
 • Tandarts
 • Bevoegd mondzorgaanbieder, die werkt in een centrum voor bijzondere tandheelkunde
 • Kaakchirurg
 • Orthodontist in samenwerking met een kaakchirurg.
 • (Tandarts-)implantoloog (voor implantologie bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak)
Orthodontische zorg in bijzondere gevallen
 • Bevoegd mondzorgaanbieder, die werkt in een centrum voor bijzondere tandheelkunde
 • Kaakchirurg
 • Orthodontist in samenwerking met een kaakchirurg
 • Tandarts die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Orthodontische Vereniging (OK-register) in samenwerking met een kaakchirurg.

Patiënten met een lip-, kaak- of gehemeltespleet mogen alleen behandeld worden door een orthodontist in samenwerking met een kaakchirurg.

Behandeling onder (lachgas)sedatie of een volledige narcose
 • Een zorgaanbieder waarmee wij een contract hebben voor deze zorg. Deze zorgaanbieders vindt u in de Zorgzoeker, als u zoekt op ‘tandarts narcose’.

In de Zorgzoeker vindt u aanbieders van (bijzondere) tandheelkundige zorg bij u in de buurt. Ook ziet u met welke zorgaanbieders wij een contract hebben.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg