Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in de VGZ Zorg app

Lees meer over de app
Uw persoonlijke vergoedingen in de VGZ Zorg app 

Vergoeding tandartszorg vanaf 18 jaar in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Maximaal 100% vergoed voor bijzondere tandheelkundige zorg

Vanuit de basisverzekering krijgt u bij een aantal aandoeningen een vergoeding voor bijzondere tandheelkundige zorg. Bijvoorbeeld als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, het gebit of de kaak hebt.                                                                

Aanvullende verzekering Vergoeding voor zorg bij de tandarts of mondhygiënist vanuit een aantal aanvullende verzekeringen

In onze tandpakketten en Alles-in-1 Pakketten hebt u een budget voor tand- en mondzorg. U krijgt hiervoor een vergoeding tot u het maximum van uw budget hebt bereikt.                                                      


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Nee
Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract Dit heeft geen invloed op wat u zelf betaalt


Vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering

Verzekering Vergoeding
Tand Goed
 • € 250 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen<

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Tand Beter


 • € 500 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Tand Best
 • € 1.000 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
  Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Tand Goed
 • € 250 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

VGZ Werkt Tand Beter


 • € 650 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

VGZ Werkt Tand Best
 • € 1.150 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Verzekering Vergoeding
Jong Basis
 • € 150 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Jong Uitgebreid
 • € 450 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Single/Duo Basis
 • € 250 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Single/Duo Uitgebreid
 • € 450 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Gezin Basis
 • € 250 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Gezin Uitgebreid
 • € 450 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Vitaal Basis
 • € 250 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Vitaal Uitgebreid
 • € 450 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact

€ 150 per kalenderjaar voor alle tandheelkundige zorg samen.

Vanuit dit budget krijgt u 100% vergoed voor:

 • preventieve tandheelkunde, zoals de controle of gebitsreiniging
 • curatieve tandheelkunde, zoals vullingen, röntgenfoto’s, verdovingen, wortelkanaalbehandelingen, chirurgie, kaakgewrichtsbehandelingen en tandvleesbehandelingen
 • Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Voor overige behandelingen krijgt u vanuit dit budget 80% vergoed

GemeentePakket Compleet

€ 500 per kalenderjaar voor alle tandheelkundige zorg samen.

Vanuit dit budget krijgt u 100% vergoed voor:

 • preventieve tandheelkunde, zoals de controle of gebitsreiniging
 • curatieve tandheelkunde, zoals vullingen, röntgenfoto’s, verdovingen, wortelkanaalbehandelingen, chirurgie, kaakgewrichtsbehandelingen en tandvleesbehandelingen
 • Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Voor overige behandelingen krijgt u vanuit dit budget 80% vergoed

Zuid-Limburgpakket
 • € 400 per kalenderjaar voor tandheelkundige zorg
 • € 400 per kalenderjaar voor prothetische voorzieningen, zoals: gedeeltelijke prothese, gedeeltelijke frameprothese, reparatie en uitbreiden van een gedeeltelijke prothese, rebasen van een gedeeltelijke frameprothese
 • Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar
Den Haagpakket
 • € 400 per kalenderjaar voor tandheelkundige zorg
 • € 400 per kalenderjaar voor prothetische voorzieningen, zoals: gedeeltelijke prothese, gedeeltelijke frameprothese, reparatie en uitbreiden van een gedeeltelijke prothese, rebasen van een gedeeltelijke frameprothese
 • Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar
Rotterdampakket Compact

€ 250 per kalenderjaar voor alle tandheelkundige zorg samen.

 • U krijgt hierbij 100% vergoed voor controles, probleemgericht consult, preventieve mondzorg, verdoving, vullingen, wortelkanaalbehandelingen en tandvleesbehandelingen.
 • 80% vergoed voor overige tandzorg
 • Maximaal 60 minuten per jaar vergoeding voor gebitsreiniging.
Rotterdampakket

€ 500 per kalenderjaar voor alle tandheelkundige zorg samen.

 • U krijgt hierbij 100% vergoed voor controles, probleemgericht consult, preventieve mondzorg, verdoving, vullingen, wortelkanaalbehandelingen en tandvleesbehandelingen.
 • 80% vergoed voor overige tandzorg
 • Maximaal 60 minuten per jaar vergoeding voor gebitsreiniging.

Hoeveel krijg ik dit jaar nog vergoed?

Dat ziet u onder 'Vergoedingen' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app

Of bekijk uw vergoeding in Mijn VGZ

Wat krijgt u niet vergoed?

 • Niet nagekomen afspraken
 • Orthodontische zorg
 • De kosten van uitwendig bleken, codes E97 en E98 
 • Algehele narcose of sedatie en voorbereiding behandeling onder volledige narcose (A20 en C84)

Kunstgebit nodig?

Wilt u een vergoeding voor een kunstgebit? Wij geven u graag advies over welke aanvullende verzekering geschikt is als u een kunstgebit nodig heeft.

Offerte gekregen? Check uw vergoeding

Controleer met de codes op de offerte wat u zelf moet betalen. Ga naar de offertechecker.

Extra informatie

Betaling tandartsrekening

Heeft u de tandarts bezocht? Wij leggen u graag uit hoe het zit met uw tandartsrekening. Wat betalen wij? Wat betaalt u? En wanneer en van wie krijgt u de rekening.

Algemene tandartszorg

Voor de meeste tandartszorg kunt u naar alle tandartsen en mondhygiënisten in Nederland. Deze hoeven niet perse een contract met ons te hebben.

Specialisaties in tandheelkundige zorg

Sommige specialisten en tandartsen hebben een extra (meerjarige) opleiding gevolgd. Hierdoor zijn zij gespecialiseerd in bepaalde behandelingen en kunt u rekenen op goede zorg. Kijk in het overzicht voor gespecialiseerde tandarts of specialist:

Kaakchirurgie of kunstgebit

Moet u naar een kaakchirurg of tandprotheticus omdat u een kunstgebit nodig heeft? Dan kunt u het beste naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Anders krijgt u mogelijk een lagere vergoeding.

In de Zorgzoeker vindt u aanbieders van (bijzondere) tandheelkundige zorg bij u in de buurt. Ook ziet u met welke zorgaanbieders wij een contract hebben.

U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019.

Bekijk wat u maximaal vergoed in 2018:

U kunt vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding krijgen voor de volgende behandelingen:

 • (Half)jaarlijkse controle
 • Probleemgerichte controle (als u vanwege specifieke klachten naar de tandarts gaat)
 • Gebitsreiniging (mondhygiëne) zoals het verwijderen van tandsteen, maximaal 60 minuten per kalenderjaar
 • Het vullen van een gaatje en vervangen van een vulling
 • Het trekken van een tand of kies
 • Een tandvleesbehandeling (parodontologische zorg)
 • Een wortelkanaalbehandeling (endodontie)
 • Een kroon, een gedeeltelijke gebitsprothese of een frameprothese (voor gemeentepakketten geldt een aparte vergoeding voor deze zorg)
 • Het trekken van een tand of kies door de kaakchirurg (eenvoudige extracties met code 234032)
 • Het plaatsen van implantaten in de niet-tandeloze kaak door een kaakchirurg en/of tandarts.
 • Wij vergoeden de kosten voor het honorarium, de materiaal- en techniekkosten. En de bijkomende kosten voor het ziekenhuis of de instelling.
 • Kosten voor tandheelkundige hulp in het buitenland
De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Met hart voor zinnige zorg