Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in de VGZ Zorg app

Lees meer over de app
Uw persoonlijke vergoedingen in de VGZ Zorg app 

Vergoeding tandartszorg tot 18 jaar in 2019

De meeste tandartszorg voor kinderen tot 18 jaar krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

De meest voorkomende behandelingen krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld de jaarlijkse controle, fluoridebehandelingen en vullingen. Onderaan deze pagina leest u alle behandelingen die wij vergoeden vanuit uw basisverzekering. 


Kronen, bruggen en implantaten

Wilt u een of meer blijvende snij- of hoektanden vervangen, omdat die niet zijn aangelegd of door een ongeval ontbreken? Dan krijgt u hiervoor kronen, bruggen en implantaten vergoed. Deze zorg mag worden uitgevoerd tot en met 22 jaar. De noodzaak van deze zorg moet dan wel voor uw 18e zijn vastgesteld.

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Voor de meeste tandartszorg kunt u naar alle tandartsen, mondhygiënisten en jeugdinstellingen voor jeugdtandverzorging in Nederland. Deze hoeven niet perse een contract met ons te hebben.

Moet u naar een kaakchirurg of tandprotheticus omdat u een kunstgebit nodig hebt? Dan kunt u het beste wel naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Anders krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. Bekijk uw vergoeding:

Kaakoverzichtsfoto laten maken? Machtiging nodig

Een kaakoverzichtsfoto is een röntgenfoto van de hele kaak. Hierop zijn alle tanden en kiezen te zien. Heeft u zo’n foto nodig? Dan is het belangrijk dat uw tandarts vooraf een machtiging bij ons aanvraagt. Anders krijgt u geen vergoeding.

Basisverzekering

Vergoeding

Ruime Keuze

Gecontracteerd: 100% op basis van gecontracteerd tarief

Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van de Wmg-tarieven of gemiddeld gecontracteerde tarieven

Bekijk hier de maximale vergoedingen 2019 voor een niet-gecontracteerde kaakchirurg of tandprotheticus.

Bekijk hier de vergoeding in 2018


Eigen Keuze

Gecontracteerd en niet gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering

Valt de tandzorg die u nodig hebt niet onder de basisverzekering? Dan hebt u mogelijk recht op een vergoeding vanuit uw tandartsverzekering.

Verzekering Vergoeding
Tand Goed
 • € 250 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen<

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Tand Beter


 • € 500 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Tand Best
 • € 1.000 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
  Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Tand Goed
 • € 250 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

VGZ Werkt Tand Beter


 • € 650 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

VGZ Werkt Tand Best
 • € 1.150 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Verzekering Vergoeding
Jong Basis
 • € 150 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Jong Uitgebreid
 • € 450 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Single/Duo Basis
 • € 250 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Single/Duo Uitgebreid
 • € 450 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Gezin Basis
 • € 250 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Gezin Uitgebreid
 • € 450 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Vitaal Basis
 • € 250 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Vitaal Uitgebreid
 • € 450 per kalenderjaar
 • 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult
 • 80% voor overige behandelingen

Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact

€ 150 per kalenderjaar voor alle tandheelkundige zorg samen.

Vanuit dit budget krijgt u 100% vergoed voor:

 • preventieve tandheelkunde, zoals de controle of gebitsreiniging
 • curatieve tandheelkunde, zoals vullingen, röntgenfoto’s, verdovingen, wortelkanaalbehandelingen, chirurgie, kaakgewrichtsbehandelingen en tandvleesbehandelingen
 • Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Voor overige behandelingen krijgt u vanuit dit budget 80% vergoed

GemeentePakket Compleet

€ 500 per kalenderjaar voor alle tandheelkundige zorg samen.

Vanuit dit budget krijgt u 100% vergoed voor:

 • preventieve tandheelkunde, zoals de controle of gebitsreiniging
 • curatieve tandheelkunde, zoals vullingen, röntgenfoto’s, verdovingen, wortelkanaalbehandelingen, chirurgie, kaakgewrichtsbehandelingen en tandvleesbehandelingen
 • Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar

Voor overige behandelingen krijgt u vanuit dit budget 80% vergoed

Zuid-Limburgpakket
 • € 400 per kalenderjaar voor tandheelkundige zorg
 • € 400 per kalenderjaar voor prothetische voorzieningen, zoals: gedeeltelijke prothese, gedeeltelijke frameprothese, reparatie en uitbreiden van een gedeeltelijke prothese, rebasen van een gedeeltelijke frameprothese
 • Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar
Den Haagpakket
 • € 400 per kalenderjaar voor tandheelkundige zorg
 • € 400 per kalenderjaar voor prothetische voorzieningen, zoals: gedeeltelijke prothese, gedeeltelijke frameprothese, reparatie en uitbreiden van een gedeeltelijke prothese, rebasen van een gedeeltelijke frameprothese
 • Gebitsreiniging (M03): maximaal 60 minuten per jaar
Rotterdampakket Compact

€ 250 per kalenderjaar voor alle tandheelkundige zorg samen.

 • U krijgt hierbij 100% vergoed voor controles, probleemgericht consult, preventieve mondzorg, verdoving, vullingen, wortelkanaalbehandelingen en tandvleesbehandelingen.
 • 80% vergoed voor overige tandzorg
 • Maximaal 60 minuten per jaar vergoeding voor gebitsreiniging.
Rotterdampakket

€ 500 per kalenderjaar voor alle tandheelkundige zorg samen.

 • U krijgt hierbij 100% vergoed voor controles, probleemgericht consult, preventieve mondzorg, verdoving, vullingen, wortelkanaalbehandelingen en tandvleesbehandelingen.
 • 80% vergoed voor overige tandzorg
 • Maximaal 60 minuten per jaar vergoeding voor gebitsreiniging.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Beugel nodig?

Wilt u een vergoeding voor orthodontie? Wij geven u graag advies over welke aanvullende verzekering geschikt is als u een beugel nodig hebt.

Wat kost een behandeling?

Elke tandartsbehandeling heeft een code. Met deze code ziet u hoeveel een behandeling maximaal mag kosten. Uw tandarts vermeldt de codes voor uw behandelingen op een offerte of nota. U kunt de maximale tarieven voor tandartsbehandelingen online bekijken.

Wilt u vooraf weten hoeveel een behandeling maximaal kost? Vraag uw tandarts om een offerte.

Extra informatie

Machtiging voor kronen, bruggen en implantaten

U hebt voor kronen, bruggen en implantaten voor verzekerden tot en met 22 jaar een machtiging nodig van VGZ. Anders krijgt u geen vergoeding, Uw zorgaanbieder vraagt de machtiging voor u aan.

Machtiging voor kaakoverzichtsfoto

Een kaakoverzichtsfoto is een röntgenfoto van de hele kaak. Hierop zijn alle tanden en kiezen te zien. Heeft u zo’n foto nodig? Dan is het belangrijk dat uw tandarts vooraf een machtiging bij ons aanvraagt. Anders krijgt u geen vergoeding.

Algemene tandartszorg

Voor de meeste tandartszorg kunt u naar alle tandartsen, mondhygiënisten en jeugdinstellingen voor jeugdtandverzorging in Nederland. Deze hoeven niet perse een contract met ons te hebben.

Kaakchirurgie of kunstgebit

Moet u naar een kaakchirurg of tandprotheticus omdat u een kunstgebit nodig hebt? Dan kunt u het beste naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Anders krijgt u mogelijk een lagere vergoeding.

In de Zorgzoeker vindt u aanbieders van (bijzondere) tandheelkundige zorg bij u in de buurt. Ook ziet u met welke zorgaanbieders wij een contract hebben.

U vindt de maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg hieronder:

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan hebt u recht op zorg zoals tandartsen die plegen te bieden. De zorg omvat de volgende verrichtingen/behandelingen:

 1. Controle (periodiek preventief tandheelkundig onderzoek) - 1 keer per jaar. Als dit nodig is, dan hebt u meer keren per jaar recht op dit onderzoek
 2. Incidenteel consult
 3. Tandsteen verwijderen
 4. Fluoridebehandeling vanaf het doorbreken van het eerste element van het blijvend gebit - 2 keer per jaar. Als dit nodig is, dan hebt u meer keren per jaar recht op deze behandeling
 5. Sealing (afdichten of verzegelen van putjes en groeven in tanden en kiezen) - alleen voor kinderen ouder dan 5 jaar, tenzij het gaat om permanente tanden
 6. Behandeling van het tandvlees (parodontale hulp)
 7. Verdoving (anesthesie)
 8. Wortelkanaalbehandeling (endodontische hulp)
 9. Vullingen (restauratie van gebitselementen met plastische materialen)
 10. Behandeling bij klachten van het kaakgewricht (gnathologische hulp)
 11. Volledige gebitsprothese voor boven- en/of onderkaak, plaatprothese of frameprothese (uitneembare prothetische voorzieningen)
 12. Chirurgische tandheelkundige hulp met uitzondering van het aanbrengen van implantaten
 13. Röntgenonderzoek. U hebt geen recht op röntgenonderzoek voor orthodontie

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Met hart voor zinnige zorg