Vergoeding neurofeedback 2019

Neurofeedback is een behandelmethode bij ADHD en ADD. De hersenen werken beter door de training. Uw kind kan zich beter concentreren, waardoor de klachten kunnen verminderen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt geen vergoeding voor neurofeedback vanuit de basisverzekering. U krijgt wel een vergoeding voor andere psychologische zorg.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

U krijgt een vergoeding voor neurofeedback voor verzekerden tot 18 jaar met de diagnose ADHD en ADD, tot u het maximale bedrag per kalenderjaar hebt bereikt.

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter Geen vergoeding
Aanvullend Best € 1.000 per jaar
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed Geen vergoeding
VGZ Werkt Beter Geen vergoeding
VGZ Werkt Best € 1.000 per jaar
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid Geen vergoeding
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid € 1.000 per jaar
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact Geen vergoeding
GemeentePakket Compleet € 1.000 per jaar
Zuid-Limburgpakket Geen vergoeding
Den Haagpakket Geen vergoeding
Rotterdampakket Compact Geen vergoeding
Rotterdampakket Geen vergoeding

Extra informatie

Tot 18 jaar

U krijgt maximaal € 1.000 vergoed per kalenderjaar. Hiermee worden niet alle kosten van deze behandeling vergoed. De rest betaalt u dus zelf.

18 jaar of ouder

Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt Neurofeedback bij ADHD of ADD niet vergoed vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering.

Verwijzing

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts/arts in de jeugdgezondheidszorg of medisch specialist.

  • psychotherapeut (BIG)
  • klinisch (neuro)psycholoog
  • psychiater
  • kind- en jeugdpsycholoog
  • gezondheidszorgpsycholoog 
De zorgverlener moet ingeschreven zijn als neurofeedbackbehandelaar in het neurofeedbackregister van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg