Vergoeding IVF- en overige vruchtbaarheidsbehandelingen 2019

Probeert u zwanger te raken maar is er sprake van ongewenste onvruchtbaarheid? Dan kan een IVF-behandeling (in-vitrofertilisatie) of een vruchtbaarheidsbevorderende behandeling een oplossing zijn. Deze behandelingen worden in de meeste gevallen vergoed vanuit uw basisverzekering.

Wat is een IVF-behandeling?

Bij een IVF-behandeling worden één of meerdere eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Is er sprake van bevruchting? Dan plaatst de arts de bevruchte eicel (embryo) in de baarmoeder.

Een IVF-poging bestaat uit 4 stappen:

 • Stap 1: De behandeling begint met een hormoonbehandeling die er voor moet zorgen dat de eicellen rijp worden in het lichaam van de vrouw.
 • Stap 2: De arts haalt een aantal rijpe eicellen weg bij de vrouw. Dit heet een follikelpunctie.
 • Stap 3: De eicellen worden in een laboratorium bevrucht met zaadcellen, waardoor ze langzaam groeien tot een bevruchte eicel (kweken van embryo's).
 • Stap 4: De arts plaatst 1 of 2 bevruchte eicellen (embryo's) in de baarmoederholte.

Een IVF-behandeling telt als poging, nadat stap 2 succesvol is afgerond. Hiermee wordt bedoeld dat er een geslaagde follikelpunctie (het verkrijgen van rijpe eicellen) heeft plaatsgevonden. Alleen pogingen die daarna zijn afgebroken, tellen mee voor het aantal pogingen.

 

Vergoeding IVF vanuit de basisverzekering

U krijgt IVF-behandelingen in veel gevallen vergoed vanuit uw basisverzekering.

 • Bent u een vrouw van 42 jaar of jonger? Dan krijgt u de eerste 3 pogingen per zwangerschap vergoed.
 • Als u bent gestart met de 1e, 2e of 3e IVF-behandeling dan mag u deze poging na uw 43e verjaardag afronden. Deze poging wordt vergoed door uw basisverzekering.
 • Bent u een vrouw en jonger dan 38 jaar? Dan krijgt u alleen de 1e en 2e IVF-poging vergoed als er maar één bevruchte eicel (embryo) per keer wordt teruggeplaatst.
 • Het terugplaatsen van embryo's die zijn verkregen in een eerdere fase van de behandeling (al dan niet tussentijds gecryopreserveerd), maakt deel uit van de IVF-poging waarmee de embryo's zijn verkregen.
 • Zijn er nog embryo's over na een geslaagde doorgaande zwangerschap? Dan hebt u recht op vergoeding van de kosten van terugplaatsing van de embryo’s op basis van de aanspraak 'Overige fertiliteitsbevorderende behandelingen'. Deze terugplaatsing telt niet mee voor het aantal IVF-pogingen.
Soort basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief.

Wat telt als één IVF-poging?

Het terugplaatsen van embryo’s die zijn verkregen uit een eerdere fase van de behandeling maakt deel uit van de IVF-poging waarmee de embryo's zijn verkregen. 
 
Zijn er nog bevruchte eicellen over als de vrouw zwanger is en is er sprake van een doorgaande zwangerschap? Dan hebt u recht op vergoeding van de kosten van terugplaatsing van bevruchte eicellen (embryo's) op basis van de aanspraak 'Overige fertiliteitsbevorderende behandelingen'. Deze terugplaatsing telt niet mee voor het aantal IVF-pogingen.

Het terugplaatsen van embryo's die zijn verkregen in een eerdere fase van de behandeling (al dan niet tussentijds gecryopreserveerd), maakt deel uit van de IVF-poging waarmee de embryo's zijn verkregen.

Wanneer is er sprake van een doorgaande zwangerschap?

Na 10 weken is er sprake van een doorgaande zwangerschap. Gerekend van het moment van dat er rijpe eicellen bij de vrouw zijn weggehaald, de follikelpunctie. De bevruchting van de eicel vindt direct aansluitend aan de punctie plaats. Als de bevruchte eicellen zijn ingevroren geldt voor een doorgaande zwangerschap een minimale periode van 9 weken en 3 dagen na het terugplaatsen in de baarmoederholte.

Wanneer hebt u opnieuw recht op 3 IVF-pogingen?

U hebt recht op 3 nieuwe IVF-pogingen:

 • Na een doorgaande (gerealiseerde) zwangerschap of een (levend) geboren kind, al dan niet ontstaan met IVF. Er moet sprake zijn van ongewenste onvruchtbaarheid.
 • Na een wisseling van partner en u bent samen onvruchtbaar. Ook dan kunt u opnieuw een IVF-behandeltraject van drie pogingen starten.

Eerdere IVF-pogingen niet effectief?

Als bij eerdere IVF-behandelingen de bevruchting niet is gelukt? Dan biedt een ICSI-behandeling u mogelijk een oplossing. Eén ICSI-behandeling staat gelijk aan één IVF-poging. ICSI is een vergelijkbare behandeling als IVF. Bij IVF worden de eicellen en zaadcellen samengebracht. De zaadcel gaat hierbij zelf de eicel binnen. Bij ICSI wordt de zaadcel in de eicel geïnjecteerd. 

Als er bij een IVF- of ICSI-behandeling (intra cytoplasmatische sperma injectie) gebruik wordt gemaakt van eiceldonatie, dan krijgt u geen vergoeding voor de kosten van de eiceldonatie.

IVF-behandeling in het buitenland

Wilt u een IVF-behandeling in het buitenland ondergaan? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Lees meer over de criteria en de hoogte van de vergoeding in het overzicht
Infertiliteitsbehandelingen in het buitenland.

Vergoeding overige vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering een vergoeding voor gynaecologische of urologische behandelingen en operaties die de vruchtbaarheid (fertiliteit) bevorderen. Onder deze zorg vallen ook kunstmatige inseminatie en intra uteriene inseminatie (IUI). Er worden dan kunstmatig zaadcellen in de baarmoeder geplaatst. Dit is vaak de eerste vruchtbaarheidsbehandeling die wordt toegepast. U hebt als vrouw tot 43 jaar recht op deze vergoeding.

Extra informatie

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent geldt uw eigen risico voor IVF en overige vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben en u hebt een VGZ Ruime Keuze? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf betaalt. U vindt alle gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker. Bekijk wat u maximaal vergoed krijgt:

Dit geldt niet als u de basisverzekering VGZ Eigen Keuze hebt.

Toestemming

U hebt voor een IVF-behandeling een verwijsbrief nodig van uw gynaecoloog of uroloog. Voor een vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen is een verwijsbrief van uw huisarts of medische specialist voldoende.

De IVF-behandeling moet worden uitgevoerd door een gynaecoloog in een hiervoor vergunning houdende instelling. Voor vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen gaat u naar een gynaecoloog of uroloog. U vindt de zorgaanbieders die wij voor deze zorg gecontracteerd hebben in de Zorgzoeker.

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben en u hebt een VGZ Ruime Keuze? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk een deel van de kosten zelf moet betalen.

IVF in het buitenland

Of u in aanmerking komt voor IVF in het buitenland hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld van uw leeftijd en hoe lang u al probeert zwanger te worden. Wilt u naar het buitenland voor een IVF-behandeling? Neem dan vooraf contact met ons op:

 • VGZ klantenservice: 0900 – 8490 (gebruikelijke belkosten)
 • Bellen vanuit het buitenland: +31 24 329 76 40

Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg