Vergoeding therapeutisch elastische kousen 2018

Vocht in de benen of armen kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door verslechterde aderen. Met therapeutisch elastische kousen kunt u dit behandelen. U krijgt voor therapeutisch elastische kousen in een aantal gevallen een vergoeding vanuit uw basisverzekering.

Verschil therapeutisch elastische kousen en steunkousen

Therapeutisch elastische kousen hebben een therapeutisch effect. De kousen geven circulaire druk. Door deze druk herstelt het transport van het bloed en lymfe naar het hart. Steunkousen hebben geen therapeutische werking. Deze kousen geven alleen lichte steun.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Hebt u last van veneuze of lymfatische aandoeningen in benen of armen door bijvoorbeeld spataderen en trombose? Dan krijgt u therapeutisch elastische kousen vanaf drukklasse 2 vergoed vanuit uw basisverzekering.

Garantie therapeutisch elastische kousen

U hebt 12 maanden zorggarantie op uw kousen. Hebt u binnen deze 12 maanden nieuwe kousen nodig? Dan krijgt u zonder extra kosten nieuwe kousen.

Uw vergoeding hangt af van de zorgaanbieder die u kiest:

Basisverzekering: VGZ Ruime Keuze, Eigen Keuze


Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief of wettelijk tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: 100% van het marktconforme tarief

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

In onze aanvullende verzekeringen hebt u geen vergoedingen voor therapeutisch elastische kousen.

Extra informatie

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Steunkousen

Steunkousen en therapeutisch elastische kousen zijn niet hetzelfde. U krijgt geen vergoeding voor steunkousen.

Verwijzing

U hebt een verwijzing nodig van een leverancier van therapeutisch elastische kousen die S.E.M.H.-gecertificeerd (TEK) is. Ga hiervoor naar een gecontracteerde zorgaanbieder. Dan weet u zeker dat deze aan de juiste eisen voldoet. In Vergelijk en Kies vindt u alle zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben.

Toestemming aanvragen

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u zelf vooraf toestemming aanvragen bij VGZ voor de aanschaf en vervanging van uw therapeutische elastische kousen.

Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan beoordeelt deze of u aan de voorwaarden voldoet. U hoeft dan geen toestemming aan VGZ te vragen. En als uw kousen vervangen moet worden kunt u bij de gecontracteerde zorgaanbieder terecht.

Aan- en uittrekhulp

U kunt een aan- en/of uittrekhulp aanvragen voor uw therapeutisch elastische kousen. Hebben wij een contract met de zorgaanbieder die uw therapeutisch elastische kousen heeft geleverd? Dan kunt u toestemming voor de aan- en/of uittrekhulp aanvragen bij uw leverancier.

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u zelf vooraf toestemming aanvragen bij VGZ voor een aan- en/of uittrekhulp. U krijgt de aan- en/of uittrekhulp in bruikleen.

Voor therapeutisch elastisch kousen moet u naar leverancier die S.E.M.H.-gecertificeerd (TEK) is. U kunt terecht bij een leverancier waar VGZ een contract mee heeft. Deze vindt u in Vergelijk en Kies, bij Elastische Kousen. Zo weet u zeker dat de leverancier voldoet aan deze eisen.

In Vergelijk en Kies vindt u alle gecontracteerde zorgaanbieders. Zo weet u zeker dat de zorgaanbieders aan deze eisen voldoen en beschikken over de juiste vakkennis om u optimaal te helpen.

Bekijk ook:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg