Vergoeding overige hulpmiddelen 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding voor overige hulpmiddelen

U heeft recht op hulpmiddelen uit het Reglement Hulpmiddelen. Vergoeding is afhankelijk per hulpmiddel.           

Let op: u hebt voor sommige hulpmiddelen een machtiging nodig. Anders krijgt u geen vergoeding.

Machtiging aanvragen        

Aanvullende verzekering Vergoeding vanuit uw budget voor hulpmiddelen

Dit budget kunt u gebruiken voor de aanschaf, eigen bijdrage of een tegemoetkoming in de kosten voor:                        

  • Hoortoestellen
  • Hulpmiddelen bij een mammaprothese
  • Pruiken of mutssja's
  • Steunpessarium
  • Hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik
  • Plaswekker voor kinderen van 6 tot 18 jaar: eenmalige vergoeding (alleen Gezin Uitgebreid en gemeentepakketten)

Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. Voor hulpmiddelen in bruikleen geldt het eigen risico niet.      

Eigen bijdrage Ja

Eigen bijdrage en maximale vergoeding      

In het Reglement hulpmiddelen staan de hulpmiddelen die u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Per hulpmiddel leest u of u een eigen bijdrage moet betalen en of er een maximale vergoeding is. Voor hulpmiddelen die u vanuit de aanvullende verzekering vergoed krijgt, vindt u dit in de verzekeringsvoorwaarden.      

Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?       

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.      

Hebt u VGZ Eigen Keuze?      

En rekent uw zorgaanbieder voor het hulpmiddel in eigendom meer dan het wettelijk tarief of gebruikelijke (marktconform)tarief? Dan betaalt u het verschil zelf. Voor een hulpmiddel in bruikleen krijgt u jaarlijks maximaal een vergoeding ter hoogte van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar.                     


Aanvullende verzekeringen: hoogte budget voor hulpmiddelen

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed
Geen vergoeding
Aanvullend Beter
€ 250 per jaar
Aanvullend Best
€ 500 per jaar
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Geen vergoeding

In de verzekeringsvoorwaarden leest u aan welke eisen u moet voldoen om de vergoeding te krijgen.

Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed
Geen vergoeding
VGZ Werkt Beter
€ 250 per jaar
VGZ Werkt Best
€ 500 per jaar

In de verzekeringsvoorwaarden leest u aan welke eisen u moet voldoen om de vergoeding te krijgen.

Verzekering Vergoeding
Jong Basis
Geen vergoeding
Jong Uitgebreid
Geen vergoeding
Single/Duo Basis
Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid
€ 250 per jaar (geen vergoeding voor steunpessarium)
Gezin Basis
Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid
€ 250 per jaar (ook vergoeding voor plaswekker)
Vitaal Basis
Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid
€ 350 per jaar

In de verzekeringsvoorwaarden leest u aan welke eisen u moet voldoen om de vergoeding te krijgen.

Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact Bekijk het vergoedingenoverzicht
GemeentePakket Compleet Bekijk het vergoedingenoverzicht
Zuid-Limburgpakket Bekijk het vergoedingenoverzicht
Den Haagpakket Bekijk het vergoedingenoverzicht
Rotterdampakket Compact Bekijk het vergoedingenoverzicht 
Rotterdampakket Bekijk het vergoedingenoverzicht 

In de verzekeringsvoorwaarden leest u aan welke eisen u moet voldoen om de vergoeding te krijgen. Ook leest u of u voor het hulpmiddel gebruik moet maken van een gecontracteerde zorgaanbieder. 

Extra informatie

Voor hulpmiddelen gaat u naar een zorgaanbieder van hulpmiddelen. U vindt onze gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker.

VGZ Rotterdampakket

 

Heeft u het VGZ Rotterdampakket en hebt u een plaswekker nodig? Dan kunt u hiervoor naar 2 gecontracteerde leveranciers:

Van Lent Systems, Dommelstraat 34, 5347 JL OSS, tel. 0412 - 64 06 90
Elther B.V., J. Asselbergsweg 2, 5026 RR TILBURG, tel. 013 - 467 40 00

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

 

Krijgt u een hulpmiddel vergoed uit de aanvullende verzekering? Dan geldt voor een aantal hulpmiddelen dat u geen vergoeding krijgt als u naar een  niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. U leest dit in de verzekeringsvoorwaarden.

 

Bekijk ook:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg