Vergoeding geriatrische revalidatie 2019

Geriatrische revalidatie is aangepaste revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering.


Vergoeding geriatrische revalidatie vanuit de basisverzekering

U hebt recht op geriatrische revalidatie als deze zorg:

  • start binnen een week na een ziekenhuisverblijf
  • start na beoordeling door een geriater op de spoedeisende hulp
  • start via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek als u een acute aandoening hebt

U hebt recht op maximaal 6 maanden geriatrische revalidatie vanuit uw basisverzekering. Bij geriatrische revalidatie ondergaat u een multidisciplinaire revalidatiebehandeling die aan uw individuele herstelmogelijkheden en trainingstempo is aangepast. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, een botbreuk of voor een nieuwe knie of heup. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele andere aandoeningen.

Geriatrische revalidatie is voornamelijk gericht op kwetsbare ouderen. Het doel is u te helpen terugkeren naar uw thuissituatie en weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Uw vergoeding hangt af van uw keuze voor een zorgaanbieder:

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

U krijgt voor geriatrische revalidatie uit de aanvullende verzekeringen geen vergoeding.

Extra informatie

Eigen risico

Voor de vergoeding van geriatrische revalidatie geldt uw eigen risico.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben, en hebt u VGZ Ruime Keuze? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019. Deze lijst publiceren wij in november.

Bekijk hier de vergoeding in 2018

Dit geldt niet als u VGZ Eigen Keuze hebt.

U wordt behandeld door een multidisciplinair team van deskundigen op het gebied van geriatrische revalidatie. Het team staat onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde. In de Zorgzoeker vindt u de gecontracteerde zorgaanbieders.

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan betaalt u mogelijk een deel van de kosten zelf.

Bekijk ook:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg