Vergoeding geneesmiddelen (apotheek) 2017

Als u een geneesmiddel nodig hebt, dan is het handig om van tevoren te weten wat u vergoed krijgt. En wat u eventueel zelf moet betalen. Dit hangt van een aantal zaken af. Onder andere van het soort geneesmiddel dat u nodig hebt en uw keuze voor een apotheek.


Welke geneesmiddelen krijgt u vergoed?

Als u een geneesmiddel nodig hebt, krijgt u dat meestal gewoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor alle geneesmiddelen die voorkomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op www.medicijnkosten.nl ziet u of uw geneesmiddel in het GVS is opgenomen. En welke voorwaarden er voor vergoeding gelden. Ook leest u of u voor uw geneesmiddel een wettelijke eigen bijdrage betaalt.

Let op: voor onderstaande geneesmiddelen gelden aparte voorwaarden

Eigen risico voor geneesmiddelen

Voor sommige medicijnen betaalt u geen eigen risico. Dit zijn de medicijnen die vallen onder het voorkeursbeleid geneesmiddelen. Gebruikt u een ander geneesmiddel dan het voorkeursgeneesmiddel? Dan betaalt u hiervoor wel uw eigen risico.

Hiervoor betaalt u geen eigen risico:

  • Geneesmiddelen die vallen onder het voorkeursbeleid
  • Wettelijke eigen bijdrages

En hiervoor wel:

  • Geneesmiddelen die niet vallen onder het voorkeursbeleid
  • Terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgesprek

Keuze voor een apotheek

Bij gecontracteerde apotheken krijgt u maximaal 100% van de kosten van uw geneesmiddelen vergoed. Gaat u naar een apotheek waarmee wij geen contract hebben? Dan krijgt u vaak een lagere vergoeding. U vindt alle gecontracteerde apotheken in Vergelijk en Kies.

Toestemming voor een vergoeding

Voor de geneesmiddelen in deze lijst en doorgeleverde apotheekbereidingen moet u vooraf toestemming hebben van VGZ. Anders krijgt u geen vergoeding. Voor het aanvragen van de toestemming kan uw arts een artsenverklaring invullen. Deze kunt u meenemen naar uw apotheek.

Gaat u naar een gecontracteerde apotheek? Dan beoordeelt uw apotheek aan de hand van de artsenverklaring en het recept of u toestemming krijgt. Gaat u naar een apotheek die geen contract met ons heeft? Dan moet u zelf toestemming aanvragen.

Komt u er niet uit? Onze klantenservice helpt u graag

De vergoeding van medicijnen is best ingewikkeld. Komt u er niet uit? Dan kunt u ook onze klantenservice bellen. Houdt u wel uw Z-indexnummer bij de hand? Dan kunnen we u meteen helpen. Alvast bedankt.


De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn VGZ

Voor goede zorg zorg je samen