Vergoeding fysiotherapie

Onder fysiotherapie vallen onder andere: algemene fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, oefentherapie (Cesar Mensendieck) en oedeemtherapie. De vergoeding voor fysiotherapie hangt af van de leeftijd van degene die de therapie krijgt.

Met hart voor zinnige zorg