Vergoeding sportgeneeskunde 2019

Wilt u voor de behandeling van een blessure naar een sportarts? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding vanuit uw basisverzekering. Een vergoeding voor overige consulten en een sportkeuring is opgenomen in het budget voor preventie van de aanvullende verzekering.

Vergoeding sportgeneeskunde vanuit de basisverzekering

Sportgeneeskunde valt onder medisch specialistische zorg. Vanuit de basisverzekering krijgt u een vergoeding voor:

  • behandeling door een sportarts van blessures aan het houding- en bewegingsapparaat ontstaan door beweging en/of overbelasting. Dit zijn bijvoorbeeld blessures van schouder, arm, elleboog, pols, hand, nek, rug, heup, been, knie, enkel of voet;
  • inspanningsadvies en begeleiding door een sportarts als onderdeel van een revalidatietraject om het inspanningsvermogen te optimaliseren. Het revalidatietraject vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist.

Hoogte van de vergoeding vanuit de basisverzekering

De hoogte van de vergoeding hangt af van of u naar een sportarts (medisch specialist) gaat die een contract met ons heeft of niet:

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze
  • Gecontracteerde zorg: 100% vergoeding.
  • Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief.
Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% vergoeding van het marktconforme tarief.

Vergoeding sportgeneeskunde vanuit de aanvullende verzekeringen

U kunt vanuit de aanvullende verzekering een vergoeding krijgen voor sportmedisch advies:

  • algemeen sportmedisch onderzoek, zodat een sportarts een verantwoord beweeg- en sportadvies kan geven;
  • sportmedische begeleiding;
  • sportkeuring.

Voor deze zorg kunt u naar iedere sportarts (medisch specialist). 

In uw aanvullende verzekering is een budget voor preventie opgenomen. Dit budget kunt u onder andere gebruiken voor sportmedisch advies. U krijgt een vergoeding tot u het maximum van uw budget hebt bereikt. Bekijk uw vergoeding: 

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed € 200 per kalenderjaar
Aanvullend Beter € 400 per kalenderjaar
Aanvullend Best € 500 per kalenderjaar
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
€ 750 per kalenderjaar
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed € 200 per kalenderjaar
VGZ Werkt Beter € 400 per kalenderjaar
VGZ Werkt Best € 500 per kalenderjaar
Verzekering Vergoeding
Jong Basis € 75 per kalenderjaar
Jong Uitgebreid € 200 per kalenderjaar
Single/Duo Basis € 75 per kalenderjaar
Single/Duo Uitgebreid € 200 per kalenderjaar
Gezin Basis € 75 per kalenderjaar
Gezin Uitgebreid € 400 per kalenderjaar
Vitaal Basis € 75 per kalenderjaar
Vitaal Uitgebreid € 500 per kalenderjaar
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact € 100 per 2 kalenderjaren
GemeentePakket Compleet € 100 per 2 kalenderjaren
 Zuid-Limburgpakket
€ 50 per kalenderjaar
Den Haagpakket
€ 50 per kalenderjaar
Rotterdampakket Compact Een budget van € 200 voor alle preventie samen, waaronder sportmedisch advies
Rotterdampakket Een budget van € 400 voor alle preventie samen, waaronder sportmedisch advies

Extra informatie

Naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft

De vergoeding voor sportgeneeskunde uit uw basisverzekering hangt af van uw uw basisverzekering. Gaat u naar een sportarts (medisch specialist) die geen contract met ons heeft en hebt u VGZ Ruime Keuze? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. Bekijk in de Zorgzoeker met welke zorgaanbieders wij een contract hebben. Zoek op ‘sportgeneeskunde’.

Ook voor de vergoeding van sportmedisch advies vanuit de aanvullende verzekering gaat u naar een sportarts (medisch specialist). Voor de zorg vanuit de aanvullende verzekering hoeft de sportarts geen contract met ons te hebben.

Eigen risico

Wordt uw behandeling vergoed vanuit de basisverzekering? Dan betaalt u eerst uw eigen risico.

Wilt u gebruikmaken van een vergoeding vanuit uw basisverzekering? Dan hebt u een verwijzing van uw huisarts of bijvoorbeeld een medisch specialist nodig.

Voor de vergoeding van sportmedisch advies vanuit de aanvullende verzekering hebt u geen verwijzing nodig. U gaat hiervoor naar een sportarts.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg