Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in de VGZ Zorg app

Lees meer over de app
Uw persoonlijke vergoedingen in de VGZ Zorg app 

Vergoeding fysiotherapie vanaf 18 jaar in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Alleen vergoeding bij specifieke aandoeningen

 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: eerste 9 behandelingen (eenmalig)
 • Oefentherapie bij etalagebenen (looptraining): 37 behandelingen gedurende 12 maanden
 • Oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht: 12 behandelingen gedurende 12 maanden

De vergoedingen hierboven gelden voor de hele looptijd van uw verzekering.                   

 • Oefentherapie bij COPD (vanaf GOLD stadium II): maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar. Hierna maximaal 52 behandelingen. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van hoe ernstig uw klachten zijn en hoe groot het risico op longaanvallen is (volgens GOLD groep A, B, C of D).
Chronische aandoening

Voor fysiotherapie bij een chronische aandoening krijgt u in specifieke gevallen een vergoeding.                            

Aanvullende verzekering Vergoeding uit uw budget voor beweegzorg

U hebt vanuit uw aanvullende verzekering een budget voor beweegzorg. U kunt dit budget gebruiken voor:                                   


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Alleen voor vergoeding vanuit de basisverzekering

Uw eigen risico geldt alleen voor zorg die u krijgt vanuit de basisverzekering. Krijgt u uw fysiotherapie vergoed vanuit uw aanvullende verzekering? Dan geldt uw eigen risico niet.                       

Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?                                                                             

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                                                                                

Hebt u VGZ Eigen Keuze?

En rekent uw zorgaanbieder meer dan het marktconform tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                                                                                

Krijgt u een vergoeding uit een aanvullende verzekering?                                              

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                    Vergoeding beweegzorg vanuit de aanvullende verzekering

U hebt een budget voor een aantal behandelingen beweegzorg. Deze behandelingen kunt u onder andere gebruiken voor fysiotherapie. U krijgt een vergoeding totdat u het maximum aantal behandelingen hebt bereikt.

Verzekering Vergoeding 
Aanvullend Goed
7 behandelingen per kalenderjaar
Aanvullend Beter
12 behandelingen per kalenderjaar (maximaal 9 hiervan voor manuele therapie)
Aanvullend Best
18 behandelingen per kalenderjaar (maximaal 9 hiervan voor manuele therapie)
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
32 behandelingen per kalenderjaar (maximaal 9 hiervan voor manuele therapie)

Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Verzekering Vergoeding 
VGZ Werkt Goed
10 behandelingen per kalenderjaar (maximaal 9 hiervan voor manuele therapie)
VGZ Werkt Beter
19 behandelingen per kalenderjaar (maximaal 9 hiervan voor manuele therapie)
VGZ Werkt Best
32 behandelingen per kalenderjaar (maximaal 9 hiervan voor manuele therapie)

Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Verzekering Vergoeding
Jong Basis
6 behandelingen per kalenderjaar
Jong Uitgebreid
18 behandelingen per kalenderjaar (maximaal 9 hiervan voor manuele therapie)
Single/Duo Basis
7 behandelingen per kalenderjaar
Single/Duo Uitgebreid
18 behandelingen per kalenderjaar (maximaal 9 hiervan voor manuele therapie)
Gezin Basis
7 behandelingen per kalenderjaar
Gezin Uitgebreid
18 behandelingen per kalenderjaar (maximaal 9 hiervan voor manuele therapie)
Vitaal Basis
9 behandelingen per kalenderjaar
Vitaal Uitgebreid
32 behandelingen per kalenderjaar (maximaal 9 hiervan voor manuele therapie)

Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed vanuit de Alles-in-1 Pakketten.

Verzekering Vergoeding 
GemeentePakket Compact
 • 5 behandelingen per kalenderjaar 
 • Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed.
GemeentePakket Compleet
 • 18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
 • Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed.
 • 20 behandelingen bij bepaalde chronische aandoeningen.
Zuid-Limburgpakket
 • 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) per kalenderjaar voor fysiotherapie. Van deze behandelingen mag u er maximaal 6 gebruiken voor manuele therapie.
 • 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) per kalenderjaar voor oefentherapie Cesar/Mensendieck.
 • 20 behandelingen bij bepaalde chronische aandoeningen.
Den Haagpakket
 • 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) per kalenderjaar voor fysiotherapie. Van deze behandelingen mag u er maximaal 6 gebruiken voor manuele therapie.
 • 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) per kalenderjaar voor oefentherapie Cesar/Mensendieck.
 • 20 behandelingen bij bepaalde chronische aandoeningen.
Rotterdampakket Compact
 • maximaal 7 behandelingen per kalenderjaar voor alle beweegzorg samen
 • hieronder valt ook manuele therapie
  voor alternatieve bewegingstherapieën: 1 behandeling per dag tot maximaal € 45
Rotterdampakket
 • maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar voor alle beweegzorg samen
 • voor alternatieve bewegingstherapieën: 1 behandeling per dag tot maximaal € 45
 • voor manuele therapie: 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar

Hoeveel krijg ik dit jaar nog vergoed?

Dat ziet u onder 'Vergoedingen' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app

Of bekijk uw vergoeding in Mijn VGZ


Geen vergoeding voor:

 • Arbocuratieve of reïntegratietrajecten
 • Behandelingen en behandelprogramma’s om uw conditie te verbeteren. Zoals medische trainingstherapie, fysiofitness, bewegen voor ouderen, bewegen voor mensen met overgewicht en cardiotraining.

Fysiotherapie bij Parkinson

Hebt u fysiotherapie nodig voor de behandeling van de ziekte van Parkinson? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Looptraining bij etalagebenen

Hebt u looptraining nodig voor de behandeling van etalagebenen (stadium 2 Fontaine)? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet.

Fysiotherapie bij lage rugklachten

Voor fysiotherapie vanwege aspecifieke lage rugklachten en fysiotherapie na vervanging van een heup of een knie maken wij speciale afspraken met een aantal zorgaanbieders.


Extra informatie

Fysiotherapie

 • Therapeut met een contract
 • Gespecialiseerde therapeut, ingeschreven in Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie(SKF). Dit geldt voor:
  - Bekkenfysiotherapeut
  - Geriatriefysiotherapeut
  - Psychosomatisch fysiotherapeut
  - Manueel therapeut

Oefentherapie

 • Therapeut met een contract
 • Psychosomatische oefentherapeut, ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Oedeemtherapie

 • Geregistreerde oedeem(fysio)therapeut
 • Geregistreerde huidtherapeut

Alternatieve bewegingstherapie

 • Door ons aangewezen zorgverlener

Andere therapeut?

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019

Bekijk hier de vergoeding in 2018


Bekijk of uw zorgverlener een contract heeft

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Met hart voor zinnige zorg