Vergoeding fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf 18 jaar 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding vanaf de 21e behandeling

Hebt u een chronische aandoening? Dan kunt u voor de eerste 20 behandelingen uw vergoeding uit de aanvullende verzekering gebruiken.         

Vanaf de 21e behandeling krijgt u een vergoeding uit uw basisverzekering         

Let op: u hebt een machtiging nodig van VGZ voor deze zorg. Anders krijgt u geen vergoeding.        

        
Aanvullende verzekering Vergoeding uit uw budget voor beweegzorg

U hebt vanuit uw aanvullende verzekering een budget voor beweegzorg. U kunt dit budget gebruiken voor:                               

 • Fysiotherapie
 • Oefentherapie Cesar/Mensendieck
 • Oedeemtherapie
 • Manuele therapie (maximaal 9 behandelingen)
 • Alternatieve bewegingstherapie (maximaal € 45 per dag)

 


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Alleen voor vergoeding vanuit de basisverzekering

Uw eigen risico geldt alleen voor zorg die u krijgt vanuit de basisverzekering. Krijgt u uw fysiotherapie vergoed vanuit uw aanvullende verzekering? Dan geldt uw eigen risico niet.            

Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan krijgt u maximaal 80% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief. De rest van de rekening betaalt u zelf.               Vergoeding beweegzorg vanuit de aanvullende verzekering

U hebt een budget voor een aantal behandelingen beweegzorg. Deze behandelingen kunt u onder andere gebruiken voor de eerste 20 behandelingen fysiotherapie bij een chronische aandoening. U krijgt een vergoeding totdat u het maximum aantal behandelingen hebt bereikt.

Verzekering Vergoeding 
Aanvullend Goed
7 behandelingen per kalenderjaar
Aanvullend Beter
12 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
Aanvullend Best
18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
32 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie

Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Verzekering Vergoeding 
VGZ Werkt Goed
10 behandelingen per kalenderjaar
VGZ Werkt Beter
19 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
VGZ Werkt Best
32 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie

Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Verzekering Vergoeding
Jong Basis
6 behandelingen per kalenderjaar
Jong Uitgebreid
18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
Single/Duo Basis
7 behandelingen per kalenderjaar
Single/Duo Uitgebreid
18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
Gezin Basis
7 behandelingen per kalenderjaar
Gezin Uitgebreid
18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
Vitaal Basis
9 behandelingen per kalenderjaar
Vitaal Uitgebreid
32 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie

Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed vanuit de Alles-in-1 Pakketten.

Verzekering Vergoeding 
GemeentePakket Compact
 • 5 behandelingen per kalenderjaar 
 • Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed.
GemeentePakket Compleet
 • 18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
 • Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed.
Zuid-Limburgpakket
 • 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) per kalenderjaar voor fysiotherapie. Van deze behandelingen mag u er maximaal 6 gebruiken voor manuele therapie.
 • 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) per kalenderjaar voor oefentherapie Cesar/Mensendieck.
 • 20 behandelingen bij bepaalde chronische aandoeningen.
Den Haagpakket
 • 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) per kalenderjaar voor fysiotherapie. Van deze behandelingen mag u er maximaal 6 gebruiken voor manuele therapie.
 • 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) per kalenderjaar voor oefentherapie Cesar/Mensendieck.
 • 20 behandelingen bij bepaalde chronische aandoeningen.
Rotterdampakket Compact
 • maximaal 7 behandelingen per kalenderjaar voor alle beweegzorg samen
 • hieronder valt ook manuele therapie
  voor alternatieve bewegingstherapieën: 1 behandeling per dag tot maximaal € 45
Rotterdampakket
 • maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar voor alle beweegzorg samen
 • voor alternatieve bewegingstherapieën: 1 behandeling per dag tot maximaal € 45
 • voor manuele therapie: 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Voorbeeld

Stel u hebt klachten en gaat naar de fysiotherapeut. U hebt VGZ Aanvullend Beter. Dan krijgt u de eerste 12 behandelingen vergoed. Misschien blijkt bij behandeling 10 dat uw klachten chronisch zijn en dat u in ieder geval meer dan 20 behandelingen nodig hebt. Dat betekent dit dat u behandeling 13 tot en met 20 zelf moet betalen. Vanaf de 21e behandeling krijgt u wel weer een vergoeding: namelijk uit uw basisverzekering. U betaalt dan wel eigen risico. In Mijn VGZ kunt u zien hoeveel eigen risico u nog hebt.

 

Fysiotherapie bij Parkinson

Hebt u fysiotherapie nodig voor de behandeling van de ziekte van Parkinson? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Looptraining bij etalagebenen

Hebt u looptraining nodig voor de behandeling van etalagebenen (stadium 2 Fontaine)? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet.

Extra informatie

Fysiotherapie

 • Therapeut met een contract
 • Gespecialiseerde therapeut, ingeschreven in Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie(SKF). Dit geldt voor:
  - Bekkenfysiotherapeut
  - Geriatriefysiotherapeut
  - Psychosomatisch fysiotherapeut
  - Manueel therapeut

Oefentherapie

 • Therapeut met een contract
 • Psychosomatische oefentherapeut, ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Oedeemtherapie

 • Geregistreerde oedeem(fysio)therapeut
 • Geregistreerde huidtherapeut

Alternatieve bewegingstherapie

 • Door ons aangewezen zorgverlener

Andere therapeut?

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019. Deze lijst publiceren wij in november.

 

Bekijk hier de vergoeding in 2018


Bekijk of uw zorgverlener een contract heeft

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Met hart voor zinnige zorg