Vergoeding fysiotherapie bij een chronische aandoening tot 18 jaar in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Alle behandelingen

Hebt u een chronische aandoening? Dan krijgt u alle behandelingen vergoed.     

Let op: u hebt wel een machtiging nodig van VGZ voor deze zorg. Anders krijgt u geen vergoeding.    

    
Aanvullende verzekering Geen vergoeding

Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Nee
Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?                  

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                 

Hebt u VGZ Eigen Keuze?

En rekent uw zorgaanbieder meer dan het marktconform tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                 


Extra informatie

Fysiotherapie

 • Therapeut met een contract
 • Gespecialiseerde therapeut, ingeschreven in Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie(SKF). Dit geldt voor:
  - Kinderfysiotherapeut
  - Bekkenfysiotherapeut
  - Psychosomatisch fysiotherapeut
  - Manueel therapeut

Oefentherapie

 • Therapeut met een contract
 • Kinderoefentherapeut, ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
 • Psychosomatische oefentherapeut, ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Oedeemtherapie

 • Geregistreerde oedeem(fysio)therapeut
 • Geregistreerde huidtherapeut

Alternatieve bewegingstherapie

 • Door ons aangewezen zorgverlener

Andere therapeut?

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019. Deze lijst publiceren wij in november.

Bekijk hier de vergoeding in 2018

Bekijk of uw zorgverlener een contract heeft

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Waar kunt u terecht voor fysiotherapie?

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg