Vergoeding bij diabetes type 2, 2019

Hebt u diabetes type 2 (suikerziekte)? Dan vallen bijna alle kosten onder de basisverzekering. Uw huisarts weet precies welke zorg u nodig hebt.

Zorgprogramma

U hebt diabetes type 2. Dan hebt u zorg nodig van meerdere mensen. Het is fijn als deze mensen samenwerken in een zorggroep. Uw huisarts kan u hier meer over vertellen. U kunt de huisarts de volgende vragen stellen.

  1. Is uw huisarts aangesloten bij een zorggroep?
  2. Heeft de zorggroep een contract bij VGZ?

Is het antwoord ja? Dan kunt u gebruikmaken van een zorgprogramma. Daarin is de zorg goed op elkaar afgestemd. Uw huisarts regelt verder alles. U betaalt geen eigen risico voor deze zorg.

Geen zorgprogramma, wel vergoeding

Kunt u niet meedoen aan een zorgprogramma? Dan krijgt u ook een vergoeding voor diabeteszorg. Sowieso voor de huisarts. Of bijvoorbeeld voor een diëtiste.

Vergoeding voetzorg bij diabetes

Als u diabetes hebt, zijn uw voeten extra kwetsbaar. Regelmatige controle is daarom erg belangrijk. U krijgt een vergoeding voor de jaarlijkse voetcontrole. U betaalt hierover geen eigen risico.

De overige vergoedingen hangen af van uw klachten. Uw huisarts kan u vertellen of u ook andere behandelingen nodig hebt. Welke zorg u vergoed krijgt, staat in een zorgprofiel. Uw huisarts kan u hier alles over vertellen. Lees meer over de vergoeding voor voetbehandelingen.

Keer uw diabetes 2 om

In het groepsprogramma Keer Diabetes2 Om leren de deelnemers hun leefstijl aan te passen. Samen met een verpleegkundige, diëtist, kok en coach leren ze gezonder (én smakelijker) te eten, meer te bewegen en beter te ontspannen. Het doel? Meer energie en minder medicijnen gebruiken. Nieuwsgierig naar de resultaten van dit programma? Bent u bij VGZ of een van onze merken verzekerd? Dan vergoedt VGZ de kosten volledig. U betaalt alleen een eigen bijdrage.

Extra informatie

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorggroep? Dan vergoeden wij de behandelingen niet. 

Zorg in zorgprogamma

De zorggroepen staan in de Zorgzoeker. Hier staat ook of ze een contract hebben. Of vraag ernaar bij uw huisarts.

Zorg zonder zorgprogamma

  • Uw huisarts
  • Podotherapeut of pedicure bij diabetische voetzorg

Diabetische voetzorg door een podotherapeut of pedicure

Zorgprofiel 2 of hoger

Hebt u diabetische voetzorg nodig? Dan kunt u naar een podotherapeut met wie wij een contract hebben voor diabetische voetzorg. In de Zorgzoeker vindt u podotherapeuten met een contract bij u in de buurt. Zoek onder Voetzorg bij diabetes. Een pedicure doet een deel van de voetzorg. De podotherapeut heeft hiervoor afspraken gemaakt met één of meerdere pedicures. Vraag de podotherapeut naar welke pedicure u kunt.

Gaat u naar een podotherapeut of pedicure die niet aan deze voorwaarde voldoet? Dan krijgt u geen vergoeding.

Zorgprofiel 1

Met zorgprofiel 1 krijgt u diabetische voetzorg mogelijk vergoed vanuit uw budget voor voetbehandelingen.

Hiervoor kunt u terecht bij een pedicure met aantekening diabetische voet, een medisch pedicure of een podotherapeut die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister paramedici. Kijk hiervoor op www.kwaliteitsregisterpedicures.nl of op www.podotherapie.nl.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg