Vergoeding bij diabetes type 1 in 2019

Hebt u diabetes type 1 (suikerziekte)? Dan gaat u voor behandeling naar het ziekenhuis. Uw huisarts verwijst u door.

Vergoeding uit de basisverzekering

Behandeling van diabetes type 1 valt helemaal onder de basisverzekering. Het is ziekenhuiszorg. Wij noemen dat ook wel medische specialistische zorg.

Wat betaalt u zelf?

U betaalt alleen het eigen risico. Behalve kinderen onder de 18 jaar: die betalen geen eigen risico. 

Waar kunt u terecht?

U mag zelf kiezen naar welk ziekenhuis u gaat. Maar hebt u VGZ Ruime Keuze? Dan maakt het voor uw vergoeding uit, welk ziekenhuis u kiest. U krijgt dan de hoogste vergoeding bij een ziekenhuis waarmee wij een contract hebben. 

Vergoeding voetzorg bij diabetes

Als u diabetes hebt, zijn uw voeten extra kwetsbaar. Regelmatige controle is daarom erg belangrijk. U krijgt een vergoeding voor de jaarlijkse voetcontrole. U betaalt hierover geen eigen risico.

De overige vergoedingen hangen af van uw klachten. Uw huisarts kan u vertellen of u ook andere behandelingen nodig hebt. Welke zorg u vergoed krijgt, staat in een zorgprofiel. Uw huisarts kan u hier alles over vertellen. Meer over uw vergoeding voor voetbehandelingen en de zorgprofielen kunt u op deze vergoedingenpagina lezen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Met hart voor zinnige zorg