Vergoeding Cogmed 2019

Heeft uw kind problemen met leren, concentreren of met het geheugen door ADHD of ADD? Het Cogmed trainingsprogramma kan uw kind helpen bij deze ontwikkelingsstoornissen. 

Vergoeding Cogmed vanuit de basisverzekering

U krijgt geen vergoeding voor Cogmed vanuit de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt wel andere psychologische zorg voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Vergoeding Cogmed vanuit de aanvullende verzekeringen

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter Geen vergoeding
Aanvullend Best € 400 per jaar
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed Geen vergoeding
VGZ Werkt Beter Geen vergoeding
VGZ Werkt Best € 400 per jaar
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid Geen vergoeding
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid € 400 per jaar
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact Geen vergoeding
GemeentePakket Compleet € 400 per jaar
Zuid-Limburgpakket Geen vergoeding
Den Haagpakket Geen vergoeding
Rotterdampakket Compact Geen vergoeding
Rotterdampakket Geen vergoeding

Extra informatie

Tot 18 jaar

U ontvangt maximaal € 400 per kalenderjaar voor deze behandeling. Hiermee worden niet alle kosten van deze behandeling vergoed.

18 jaar of ouder

Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt Cogmed niet vergoed vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben gesloten? Dan krijgt u geen vergoeding voor Cogmed.

 

Verwijzing

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, jeugdarts/arts in de jeugdgezondheidszorg of medisch specialist.

U kunt terecht bij een:

  • psychotherapeut
  • klinisch (neuro)psycholoog
  • psychiater
  • gezondheidszorgpsycholoog
  • kind- en jeugdpsycholoog die is ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • orthopedagoog-generalist die is ingeschreven in het register van de Nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen (NVO)

De behandelaar moet gecertificeerd zijn als Cogmed-coach. Kijk op de website van Cogmed welke Cogmed-coach de zorg mag verlenen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg