Machtiging aanvragen voor zorg in het buitenland

voor behandelingen zonder spoed

Kiest u voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland? Dan moet u in meeste gevallen vooraf toestemming (een machtiging) vragen. Dit moet u in ieder geval doen als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. En als u 1 of meerdere nachten opgenomen wordt.

Hoe weet u of een zorgverlener gecontracteerd is?

Dit kunt u vinden in de Zorgzoeker. Zoek op het woord buitenland of voer het land in dat u voor ogen heeft. De velden Postcode en Straal laat u leeg. Klik daarna op Gecontracteerde zorg buitenland.


Voorbeelden van zorg waar toestemming (machtiging) voor nodig is

  • Maagverkleining in het buitenland
  • Plastische chirurgie in het buitenland

Hoe vraagt u toestemming (een machtiging)?

Stap 1  Vraag uw Nederlandse arts om een verwijzing en een diagnose
Stap 2 Vraag uw (buitenlandse) zorgverlener om een behandelplan en een kosteninschatting

Het behandelplan moet in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans geschreven zijn. Anders kunnen wij de aanvraag voor uw machtiging niet beoordelen.

Stap 3 Vul hetaanvraagformulier  in
Stap 4 Stuur ons het aanvraagformulier, de verwijzing, het behandelplan en de kosteninschatting

Plak een postzegel op de envelop met de documenten en stuur deze naar:
Zorgverzekeraar VGZ
Afdeling Machtigingen Buitenland
Medisch Geheim
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven 

Stap 5 U hoort binnen 10 werkdagen of u de machtiging krijgt, of dat we nog meer informatie nodig hebben

Twijfelt u of u een machtiging moet aanvragen?

Bel met onze klantenservice op 0900 - 8490, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. We helpen u graag.

Veelgestelde vragen

Spoed of geen spoed?

Niet alle spoed wordt ook echt gezien als spoed. Wij maken voor uw vergoeding een onderscheid tussen ‘spoedeisende zorg’ en ‘niet-spoedeisende zorg’.

Spoedeisende zorg

Hebt u tijdens uw vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland onverwacht medische zorg nodig? En kan de behandeling niet kan wachten totdat u terug bent in Nederland? Dan is er sprake van spoedeisende zorg.

Bel bij spoed of bij twijfel altijd de VGZ Alarmcentrale: +31 40 297 55 50 (altijd bereikbaar).

Niet-spoedeisende zorg

Er is sprake van niet-spoedeisende (geplande) zorg wanneer u:

  • tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland zorg krijgt die ook uit te stellen is tot na uw terugkeer in Nederland.
  • voor een behandeling speciaal naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat er in Nederland geen behandeling mogelijk is.

Een tijdelijk verblijf in het buitenland betekent dat u korter dan 1 jaar in het buitenland verblijft.

Laat uw European Health Insurance Card (EHIC) zien

Zorg dat u in het buitenland altijd uw European Health Insurance Card (EHIC) bij de hand hebt. Deze Europese zorgpas staat achterop uw VGZ zorgpas of in de VGZ Zorg app. Als u uw EHIC laat zien aan uw zorgaanbieder, voorkomt u dat u ter plaatse kosten moet voorschieten. De EHIC is niet geldig buiten de Europese Unie. Accepteert het ziekenhuis of de instelling waar u naartoe gaat de EHIC niet? Bel dan met de VGZ Alarmcentrale.

Bel de VGZ Alarmcentrale: +31 40 297 55 50

Wordt u 1 of meer nachten opgenomen? Of wordt uw EHIC niet geaccepteerd? Neem dan contact op met de VGZ Alarmcentrale: +31 40 297 55 50 (altijd bereikbaar). Een Nederlands sprekende hulpverlener helpt u verder. Bel de Alarmcentrale altijd, ook al is uw behandeling al begonnen of afgelopen. Als het nodig is, neemt de VGZ Alarmcentrale rechtstreeks contact op met het ziekenhuis.

De VGZ Alarmcentrale helpt u met:

  • het regelen van de betaling van de kosten
  • uitleg over welke kosten vergoed worden en welke niet
  • het vinden van de juiste zorg
  • repatriëring naar een ziekenhuis in Nederland

Hebt u geen contact opgenomen met de VGZ Alarmcentrale?
Dan kan het zijn dat het ziekenhuis u vraagt om zelf de rekening te betalen. U kunt deze rekening achteraf bij ons declareren.

Met een S2 (E112)-formulier kan een zorgaanbieder binnen de EU/EER de kosten (of een groot gedeelte van de kosten) van uw behandeling rechtstreeks bij ons declareren. U krijgt dit formulier van ons na toestemming voor uw behandeling. Vervolgens kunt u dit formulier zelf afgeven bij uw zorgaanbieder. Ontvangt u toch een nota van het ziekenhuis? Stuur deze dan naar ons toe, samen met een uitgebreid behandelverslag van uw specialist uit het buitenland. Wij bekijken dan of u de nota (deels) vergoed krijgt.

U kunt een S2-formulier aanvragen via aanvraagformulier medisch specialistische zorg in het buitenland.

Let op: een eenpersoonskamer en kosten voor behandeling door een professor of chef-arts komen nooit voor vergoeding in aanmerking. In sommige landen wordt het S2 (E112)-formulier alleen geaccepteerd bij staatsziekenhuizen en niet bij privéklinieken. In dat geval betaalt u wel vooraf zelf de kosten en kunt u de nota achteraf bij ons declareren.

Voorbeeld

Sam gaat naar België voor een operatie. Hij heeft van tevoren toestemming voor deze operatie gekregen via een S2 (E112)-formulier. De kosten voor de operatie bedragen in totaal € 5.500.

Een Belgische patiënt zou hiervan € 5.000 vergoed krijgen via het Belgische ziekenfonds. De overige € 500 betaalt hij zelf. Dit heet in België ‘remgeld’. Eigenlijk net zoiets als bij ons het eigen risico.

Had Sam deze operatie in Nederland laten doen? Dan zou hij € 5.300 vergoed krijgen. Dit is het tarief dat in Nederland geldt. Omdat hij vooraf toestemming heeft gekregen via het S2 (E112)-formulier, wordt € 5.000 vergoed aan het Belgische ziekenhuis via het Belgische ziekenfonds. Het overige bedrag van € 500 kan Sam bij ons declareren. Hiervan krijgt hij nog € 300 vergoed. Het resterende bedrag van € 200 betaalt hij zelf.

Nota's van zorg in het buitenland die u zelf betaald hebt, kunt u achteraf bij ons declareren. In het buitenland hanteren zorgaanbieders een andere systematiek waardoor wij extra gegevens over uw behandeling nodig hebben voor de financiële verwerking van de nota’s.

Gaat u naar Cuba, Rusland, Venezuela, Wit-Rusland of Zuid-Afrika? Dan hebt u een Engelstalige verzekeringsverklaring (buitenlandverklaring) nodig. Hiermee kunt u aantonen dat u tijdens uw verblijf verzekerd bent voor medische zorg. U kunt een Engelstalige verzekeringsverklaring opvragen via onze klantenservice.

Met hart voor zinnige zorg