Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in de VGZ Zorg app

Lees meer over de app
Uw persoonlijke vergoedingen in de VGZ Zorg app 

Vergoeding alternatieve zorg in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Geen vergoeding
Aanvullende verzekering Vergoeding vanuit de meeste aanvullende verzekeringen

Vanuit de meeste aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor alternatieve zorg. U kunt dit budget gebruiken voor:                                        

 • acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen
 • antroposofische geneeswijzen
 • homeopathie
 • natuurgeneeswijzen
 • psychosociale zorg
 • alternatieve geneesmiddelen (alleen op recept)

Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Nee
Eigen bijdrage Nee
Zorgverlener zonder contract U betaalt de kosten zelf

Uw vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Hieronder ziet u uw budget voor alternatieve zorg. U krijgt een vergoeding tot u het maximum van uw budget hebt bereikt.

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed
€ 300 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Aanvullend Beter
€ 500 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Aanvullend Best
€ 800 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed
€ 300 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
VGZ Werkt Beter
€ 500 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
VGZ Werkt Best
€ 800 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Verzekering Vergoeding
Jong Basis
Geen vergoeding
Jong Uitgebreid
€ 200 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Single/Duo Basis
Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid
€ 300 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Gezin Basis
Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid
€ 300 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Vitaal Basis
€ 150 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Vitaal Uitgebreid
€ 300 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact € 150 per kalenderjaar
GemeentePakket Compleet € 300 per kalenderjaar
Zuid-Limburgpakket maximaal € 50 per consult, tot maximaal € 300 per kalenderjaar (maximaal 1 consult per dag) 
Den Haagpakket € 300 per kalenderjaar
Rotterdampakket Compact maximaal € 45 per consult, tot maximaal € 300 per kalenderjaar (maximaal 1 consult per dag) 
Rotterdampakket maximaal € 45 per consult, tot maximaal € 500 per kalenderjaar (maximaal 1 consult per dag) 

Hoeveel krijg ik dit jaar nog vergoed?

Dat ziet u onder 'Vergoedingen' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app

Of bekijk uw vergoeding in Mijn VGZ

Welke behandelingen vergoeden wij niet?

Voor de volgende behandelingen krijgt u geen vergoeding uit het budget alternatieve zorg:

 • preventie
 • welbevinden of zelfontplooiing
 • sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coaching
 • werk-, opvoedings- of schoolgerelateerde problemen
 • schoonheidsbevordering
 • het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen
 • relatietherapie
 • celtherapie
 • chelatietherapie

Daarnaast krijgt u geen vergoeding voor:

 • diagnostisch onderzoek (laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek)
 • onderzoek voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget
 

Extra informatie

Behandelingen en consulten

Wij stellen eisen aan de kwaliteit van alternatieve zorgaanbieders. Hiervoor werken wij samen met erkende koepelorganisaties. In de Zorgzoeker vindt u de door ons aangewezen alternatieve zorgaanbieders. Alleen als u naar één van deze zorgaanbieders gaat, krijgt u de kosten (deels) vergoed uit uw aanvullende verzekering. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet in de Zorgzoeker staat? Dan krijgt u de kosten niet vergoed.

Voorschrijven geneesmiddelen

De (genees)middelen moeten zijn voorgeschreven door een arts met een BIG-registratie, huisarts, medisch specialist, kaakchirurg of verloskundige. Een apotheker of apotheekhoudend huisarts moet de middelen leveren.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Met hart voor zinnige zorg