Vergoeding alternatieve zorg 2018

Wilt u een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie en acupunctuur? Kiest u dan voor een van onze aanvullende verzekeringen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor alternatieve zorg.

Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering

In onze aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor alternatieve zorg. Dit budget kunt u gebruiken voor:

 • acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen
 • antroposofische geneeswijzen
 • homeopathie
 • natuurgeneeswijzen
 • psychosociale zorg
 • alternatieve geneesmiddelen

In Vergelijk en Kies vindt u de door ons aangewezen alternatieve zorgaanbieders. Alleen als u naar een aangewezen zorgaanbieder gaat, krijgt u een vergoeding uit uw aanvullende verzekering.

Wilt u zeker weten of uw alternatieve geneesmiddel vergoed wordt? Vraag het Z-index artikelnummer op bij uw zorgaanbieder of apotheek en neem contact met ons op. Wij kunnen u vertellen of u een vergoeding krijgt voor het middel. Uw apotheek of apotheekhoudend huisarts kan ook nakijken of het middel een HA- of HM-registratie in de Taxe Homeopathie heeft.

Bekijk uw vergoeding:

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed
vanaf € 7,49
€ 300 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Aanvullend Beter
vanaf € 17,99
€ 500 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Aanvullend Best
vanaf € 30,14
€ 800 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
MiX Aanvullende Verzekering
vanaf € 13,99
Geen vergoeding
De genoemde premies zijn per maand.
Verzekering Vergoeding
Jong Basis
vanaf € 12,49
Geen vergoeding
Jong Uitgebreid
vanaf € 27,34
€ 200 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Single/Duo Basis
vanaf € 19,24
Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid
vanaf € 41,99
€ 300 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Gezin Basis
vanaf € 21,99
Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid
vanaf € 54,99
€ 300 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Vitaal Basis
vanaf € 24,49
€ 150 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Vitaal Uitgebreid
vanaf € 48,89
€ 300 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
De genoemde premies zijn per maand.
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact € 150 per kalenderjaar
GemeentePakket Compleet € 300 per kalenderjaar
Zuid-Limburgpakket maximaal € 50 per consult tot maximaal € 300 per kalenderjaar (maximaal 1 consult per dag) 
Den Haagpakket € 300 per kalenderjaar
Rotterdampakket € 440 per kalenderjaar

Extra informatie

Alleen een basisverzekering

Hebt u alleen een basisverzekering? Dat betaalt u de behandelingen en consulten van alternatieve zorg zelf. 

Niet aangewezen therapeut?

Gaat u naar een therapeut die niet in Vergelijk en Kies staat? Dan vergoeden wij de kosten niet. 

Welke behandelingen vergoeden wij niet

Deze consulten en (groeps-)behandelingen vallen niet onder alternatieve zorg. U krijgt geen vergoeding uit het budget alternatieve zorg voor:

 • Preventie
 • Welbevinden of zelfontplooiing
 • Sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coaching
 • Werk-, opvoedings- of schoolgerelateerde problemen
 • Schoonheidsbevordering
 • Het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen
 • Relatietherapie
 • Celtherapie
 • Chelatietherapie

Daarnaast vergoeden we geen:

 • Diagnostisch onderzoek (laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek)
 • Onderzoek voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget
 

Behandelingen en consulten

Wij stellen eisen aan de kwaliteit van alternatieve zorgaanbieders. Hiervoor werken wij samen met erkende koepelorganisaties. In Vergelijk en Kies vindt u de door ons erkende alternatieve zorgaanbieders. Alleen als u naar één van deze zorgaanbieders gaat, krijgt u de kosten (deels) vergoed uit uw aanvullende verzekering. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet in Vergelijk en Kies staat? Dan krijgt u de kosten niet vergoed.

Voorschrijven geneesmiddelen

De (genees)middelen moeten zijn voorgeschreven door een arts met een BIG-registratie, huisarts, medisch specialist, kaakchirurg of verloskundige. En moeten geleverd worden door een apotheker of apotheekhoudend huisarts.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg