Vragen over klantnummer en polisnummer

Waar vind ik mijn klantnummer?

Je klantnummer vind je op je polis. Deze staat in de VGZ app en in Mijn VGZ.

Je klantnummer staat ook op je zorgpas. Krijg je een brief van VGZ? Dan staat daarop ook je klantnummer.

Waar vind ik mijn polisnummer?

Je polisnummer vind je op je polis. Deze staat in de VGZ app en in Mijn VGZ.

Bij zorgverzekeringen gaat het soms ook over verzekeringsnummer en relatienummer. Deze nummers gebruikt VGZ niet.

VGZ gebruikt alleen het klantnummer en het polisnummer.

Meer vragen over nummers

 • Je klantnummer is wat anders dan je polisnummer.

  Je klantnummer is jouw persoonlijke nummer. Elke verzekerde heeft dus een eigen klantnummer.

  Je polisnummer is het nummer van je polis. Dit nummer is hetzelfde voor alle mensen op je polis. Dat kan alleen jijzelf zijn. Maar dat kunnen ook meer personen zijn. Meestal zijn dat dan gezinsleden. Iedereen op dezelfde polis heeft dus precies hetzelfde polisnummer.

 • Je klantnummer heb je nodig als je zorg nodig hebt.

  Als de huisarts of het ziekenhuis je vraagt om een nummer, geef dan dus je klantnummer. Want dat is jouw persoonlijke nummer als klant bij VGZ.

  Als je ons belt, vragen wij ook om jouw klantnummer. Zo kunnen we zeker weten dat jij het bent.

 • Je polisnummer hoef je nooit door te geven. Dat is gewoon het nummer van je polis. Als je ons belt of als je zorg nodig hebt, gebruik dan je klantnummer.

 • Gebruik bij het declareren jouw klantnummer. Dat is jouw persoonlijke nummer als klant bij VGZ.

  Maar als je declareert via de VGZ app of Mijn VGZ heb je helemaal geen nummer nodig. Want we weten dan al dat jij het bent. Wel zo makkelijk dus.

 • Je collectiviteitsnummer is het nummer van de collectiviteit waarbij jij een zorgverzekering hebt. Dit nummer vind je op je polis, als je meedoet aan een collectieve zorgverzekering.

 • Je collectiviteitsnummer is het nummer van de collectiviteit waarbij jij een zorgverzekering hebt.

  Voor je zorgverzekering heb je dit niet nodig. Wel is het collectiviteitsnummer van belang voor de persoon met wie we afspraken maken over de collectiviteit. Dat kan bijvoorbeeld je werkgever zijn, of een ouderenorganisatie. We weten dan welke afspraken horen bij welk collectiviteitsnummer.