Premiefactuur VGZ

U betaalt premie voor uw zorgverzekering en aanvullende verzekeringen. De premiefactuur laat zien hoe uw premie is opgebouwd.

Veelgestelde vragen

  • Er is meer premie ingehouden en ik heb geen premiefactuur ontvangen. Waarom?

    Daar kunnen meerdere oorzaken voor zijn:

    • U heeft een kind meeverzekerd dat in de afgelopen periode 18 jaar is geworden. Vanaf dat moment betaalt u ook premie voor uw kind. U heeft ongeveer een maand voor de verjaardag van uw kind een vooraankondiging van deze wijziging gehad. Daarnaast hebben we u een nieuw polisblad gestuurd. U ontvangt geen premiefactuur.
    • Bij een premiebetaling in het verleden is iets mis gegaan. Hierdoor staat er nog een premiebedrag open. Dit bedrag is opgeteld bij het premiebedrag voor deze periode. U vindt dit uitgewerkt op de premiefactuur. Heeft u deze niet ontvangen? Dan is er iets fout gegaan bij het aanmaken of verzenden. Neem contact op met VGZ.
  • Wanneer ontvang ik een premiefactuur?

    Betaalt u per automatische incasso? Dan ontvangt u alleen een premiefactuur als uw situatie verandert en dit invloed heeft op uw premiebetaling. Betaalt u per acceptgiro? Dan ontvangt u bij iedere acceptgiro een premiefactuur.