Veelgestelde vragen over schuldhulpverlening

 • Wat is vroegsignalering?

  Tijdig signaleren en onderkennen van betalingsproblemen om zo in een vroeg stadium te kunnen ingrijpen. Inwoners met een betalingsachterstand van 30 tot 100 dagen vallen in de categorie ‘vroegsignalering’. Verzekerden zijn niet aangemeld bij het CAK.
 • Waarom een vroegsignalering? 

  De gemeente sluit veelal een convenant met de deelnemende partijen, zodat vaste lasten van de betreffende inwoner op tijd gesignaleerd worden. De gemeente kan dan tijdig tot actie overgaan. Bij vroegsignalering hebben instanties de mogelijkheid om ‘achterstandslijsten’ bij de gemeente aan te leveren. Dat kan ook met hulp van BKR vindplaats van schulden of  via RIS Vroeg Eropaf. De gemeente zal de inwoner benaderen om passend hulp aan te bieden. Met als doel het voorkomen van problematische schuldlast en het voldoen van de betalingsverplichting. 
 • Wanneer wordt een verzekerde afgemeld bij het CAK?

  Zodra de gehele betalingsachterstand bij VGZ betaald is, inclusief de openstaande bedragen bij eventuele incassopartners wordt de afmelding bij het CAK door VGZ geregeld. De afmelding geldt vanaf de eerstvolgende maand na volledige betaling. 
 • Wanneer is aanmelding bij het CAK nodig?

  De aanmelding bij het CAK door VGZ gebeurt bij een premieachterstand van 6 maanden of meer.
 • Wat houdt een aanmelding bij het CAK in?

  Bij aanmelding bij het CAK betaalt de verzekerde de 'bestuursrechtelijke premie' aan het CAK. De bestuursrechtelijke premie wijzigt ieder jaar, en is hoger dan de premie die VGZ in rekening brengt. De verzekerde blijft wel bij VGZ verzekerd.
 • Wat houdt een volledige betalingsregeling in?

  Verzekerde heeft een premieachterstand van 6 maanden of meer. VGZ heeft een aanmelding bij het CAK gedaan. De verzekerde heeft de mogelijkheid om de betalingsachterstand voor het volledige openstaande bedrag op te lossen. Daarbij heeft de verzekerde de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering bij de gemeente (GemeentePakket).

  Over het openstaande saldo bij VGZ kan een betalingsregeling worden afgesproken van maximaal 36 termijnen met een minimum van € 25. Als ook vorderingen aan het incassobureau zijn overgedragen, wordt hiervoor ook een betalingsregeling afgesproken. Zodra er een betalingsregeling voor de gehele achterstand is afgesproken volgt een afmelding bij het CAK vanaf de eerstvolgende maand. De premie wordt dan weer betaald aan VGZ. De volledige betalingsregeling blijft van kracht zolang de termijnen van de regeling(en), de maandpremies en het eigen risico op tijd worden betaald. Als de verzekerde niet aan de voorwaarden kan voldoen, wordt de aanmelding bij het CAK weer hervat.
   
 • Wat is de uittredingsregeling WUB?

  De WUB staat voor Werkgroep Uitstroom Bijstandsgerechtigden. Uit deze werkgroep is een verbetering van de wanbetalersregeling ontstaan. Deze ministeriële regeling is ingegaan op 12 juli 2016. De regeling biedt gemeenten mogelijkheden om bijstandsgerechtigden uit te laten stromen uit het bestuursrechtelijke premieregime. Door samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars kunnen bijstandsgerechtigden die aangemeld zijn bij het CAK terugkeren naar een normale premiebetaling bij hun zorgverzekeraar.
 • Wat betekent de uittredingsregeling voor een bijstandsgerechtigde?

  Verzekerde heeft een premieachterstand van 6 maanden of meer. VGZ heeft een aanmelding bij het CAK gedaan. De verzekerde heeft de mogelijkheid om toegelaten te worden aan de uittredingsregeling WUB. De verzekerde komt in aanmerking voor:
  • Een opschortingsjaar waarbij de betalingsachterstanden worden opgeschort, zonder afbetaling van de schuld.
  • Een regeling waarbij VGZ 3 jaar maandelijks een bedrag van €35,00 ontvangt. Na 3 jaar wordt het restant kwijtgescholden.
  Om de uitredingsregeling WUB op te starten kunt u contact opnemen met VGZ via loketgemeenten@vgz.nl
 • Wat zijn de gevolgen van de uittredingsregeling voor een bijstandsgerechtigde?

  De gevolgen voor de uittredingsregeling zijn:
  • Voorlopige afmelding bij het CAK, te bepalen door de gemeente.
  • Verplichte aanmelding voor de aanvullende verzekering: GemeentePakket Compleet + herverzekeren van het eigen risico.