Prinsjesdag: van de hoed en de rand

Prinsjesdag! De dag waarop de Gouden Koets, hoedjes, de troonrede en de miljoenennota centraal staan. En natuurlijk was er deze dag ook nieuws over de zorgverzekering. Leest u mee? Dan weet u alles van de hoed en de rand.

 Basisverzekering

Weinig veranderingen

De overheid bepaalt de wettelijke wijzigingen in de basisverzekering. In 2017 wijzigt er niet zoveel. Wel komen er een aantal vergoedingen bij. Benieuwd wat er verandert? Bekijk de wettelijke wijzigingen 2017.

Als eerste de premie voor 2017 weten?

Meld u dan aan voor de premiemelder en ontvang een e-mail zodra de premie bekend is.

Aanmelden voor premiemelder

Eigen risico 2017

Blijft gelijk

De overheid verhoogt het eigen risico niet. Het verplichte eigen risico blijft volgend jaar dus € 385.

Lees meer over het eigen risico

Onderzoek:

"Driekwart van de Nederlanders wil fors lager eigen risico"

Uit onderzoek door TNS NIPO blijkt dat driekwart van de Nederlanders het eigen risico te hoog vindt. Zij zijn niet tegen het eigen risico, maar vinden wel dat het fors lager kan.

Lees meer over het onderzoek

Wettelijke wijzigingen 2017

Hieronder ziet u de wettelijke wijzigingen die op dit moment bekend zijn.
  

U hebt recht op eerstelijns medisch noodzakelijk verblijf  als u tijdelijk niet thuis kunt wonen, maar u niet naar het ziekenhuis of een zorginstelling hoeft voor een medisch specialistische behandeling.  Het eerstelijnsverblijf omvat de noodzakelijke verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Eerstelijnsverblijf mag plaatsvinden in een instelling waar de zorg onder verantwoordelijkheid van een arts valt. Zoals een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Eerstelijnsverblijf is ook voor mensen die zorg nodig hebben in de laatste levensfase als het niet meer verantwoord is deze zorg thuis te verlenen.

U krijgt in 2017 een vergoeding voor oefentherapie (looptraining) voor perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (ook wel etalagebenen genoemd) vanuit de basisverzekering. U hebt vanaf de eerste behandeling recht  op deze zorg tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.

U krijgt in 2017 voor plastische chirurgie ook een vergoeding uit de basisverzekering voor:

  • Een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming (agenesie/aplasie van de borst) bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders.
  • Een bovenooglidcorrectie wanneer uw zicht ernstig is beperkt door verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden.
  • Een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie).

De leeftijd voor het uitvoeren van fronttand vervanging wordt in 2017 verhoogd naar 23 jaar (tot en met 22 jaar). De noodzaak van deze zorg moet zijn vastgesteld voordat u 18 jaar bent.

Als onderdeel van tandheelkundige zorg voor verzekerde jonger dan 18 jaar, hebt u recht op fronttandvervanging met implantaten als blijvende snij- of hoektanden niet zijn aangelegd of helemaal ontbreken als gevolg van een ongeval.  In de praktijk blijkt dat als u jonger bent dan 18 jaar u geen gebruik kunt maken van het recht op deze zorg, omdat de kaak nog niet is volgroeid. Daarom wordt de leeftijd tot wanneer de behandeling mag worden uitgevoerd in 2017 verhoogd naar 23 jaar.

Vanaf 2017 hebt u een voordeel als u gebruikmaakt van de door ons aangewezen voorkeursdrinkvoeding. Het verplicht en vrijwillig eigen risico gelden dan namelijk niet. U kunt ook kiezen voor andere drinkvoeding, die niet als voorkeursdrinkvoeding is geselecteerd. In dat geval geldt het verplicht en vrijwillig eigen risico wel.

Als u niet thuis wilt bevallen, kunt u naar een geboortecentrum. Vanaf 2017 kunt u zelf kiezen in welk geboortecentrum u wilt bevallen. Het geboortecentrum hoeft geen contract met ons te hebben. Als u naar een niet-gecontracteerd geboortecentrum gaat, betaalt u mogelijk wel een deel van de kosten zelf (dit is afhankelijk van uw basisverzekering).

De overheid past elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. De bedragen en vergoedingen 2017 zijn op dit moment nog niet bekend.


Wat kunnen onze zorgadviseurs voor u doen?

Wachtlijstbemiddeling

Wachtlijstbemiddeling

Hebt u een lange wachttijd voor uw behandeling? Wij zoeken een sneller alternatief.

Mantelzorg

Mantelzorg

Wij kunnen u helpen door regelwerk uit handen te nemen of door vervangende mantelzorg aan te vragen.

Ga naar mantelzorg

Second Opinion

Second Opinion

Twijfelt u aan de diagnose of de behandeling van uw medisch specialist? Wij helpen u bij de aanvraag voor een second opinion.

Voor goede zorg zorg je samen