Regio Limburg

In de regio Limburg werkt VGZ samen met inwoners, zorgaanbieders, gemeenten, Provincie en andere stakeholders aan een regionale aanpak voor Zinnige Zorg. Zinnige zorg houdt in: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten  door deze eenvoudiger en slimmer te maken. Meer over zinnige zorg? Klik hier

Wij organiseren de integrale samenwerking tussen VGZ en partners in de regio om de inwoners gezond te krijgen en de zorg te bieden die zij nodig hebben. Hierbij staat onze verzekerde centraal en hebben we aandacht voor de regionale behoefte.

Regio Limburg

Voor deze samenwerking tussen VGZ en partners in de regio werken we binnen VGZ met een regioteam. Alleen door samen te werken kunnen wij zorgen voor betaalbare zorg, het verbeteren van de gezondheid van inwoners en de zorg zinniger maken.  
Aan de hand van verschillende initiatieven werkt VGZ dan ook aan het creëren van deze Zinnige zorg.

Met de volgende thema’s zijn wij daarom aan de slag gegaan:

 

De juiste zorg op de juiste plek

 

VGZ werkt samen met zorgaanbieders in Noord Limburg aan de problemen met doorstroom vanuit het ziekenhuis naar een passende vervolgplek. Bijvoorbeeld wanneer ouderen na een opname in het ziekenhuis wachten op WLZ zorg. Dan kan het zijn dat er niet direct plek is in een zorginstelling of het lastig is om zorg in de thuissituatie te regelen. Dit probleem pakken we samen met zorgaanbieders aan zodat patiënten zo snel mogelijk zorg op de juiste plek krijgen.

Blauwe zorg

 

Blauwe zorg is een proeftuin naar een idee van VWS. Dit staat voor betere zorg tegen lagere kosten. 

VGZ is een van de partners binnen Blauwe zorg. Samen met Maastricht UMC+, Burgerkracht Limburg en Zorg In Ontwikkeling (ZIO) zijn wij de initiatiefnemers. 

 • Blauwe GGZ

  De kosten voor GGZ liggen in Maastricht-Heuvelland hoger dan in de rest van het land. Ook de wachttijden zijn langer. VGZ werkt mee aan een wijkgerichte aanpak van psychische problemen. 

  Doelen hierbij zijn: de organisatie van GGZ laten aansluiten bij de gemeenschap en professionals en burgers anders naar psychische problemen laten kijken. Met De Nieuwe GGZ moeten deze doelen behaald worden. De Nieuwe GGZ is een initiatief binnen Blauwe GGZ.

  5 interventies in 4 Blauwe zorg wijken: Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Nazareth en Limmel. Uit de eerste resultaten kunnen we zien dat de problematiek eerder (preventief) wordt herkend en dat er minder opgeschaald wordt. Dat betekent dat er een vermindering is bij de GGZ.

  'Blauwe GGZ richt zich op de psychische zorg binnen Blauwe Zorg en heeft als focus het psychisch welbevinden van mensen te vergroten. De cliënt en zijn hulpvraag staan hierbij centraal'. Meer weten? Klik hier 

   
 • Stadspoli

  De Stadspoli is op twee locaties in Maastricht gevestigd. De huisarts kan inwoners doorsturen naar deze 1,5-lijns zorg. Binnen deze poli werken specialisten van het Maastricht UMC+ en de huisartsen in de regio samen.

  Dit is een initiatief van VGZ samen met ZIO, Maastricht UMC+ en Huis voor de zorg. Steeds meer en meer specialismen zijn te vinden bij de Stadspoli. De wachttijden zijn hier korter dan in het ziekenhuis en de patiënt en huisarts krijgen een behandeladvies. Zo is in meer dan 80 procent van de gevallen en verwijzing naar het ziekenhuis niet noodzakelijk.

  Meer weten? Klik hier

   
Meer over Blauwe zorg? Klik hier

 

Zinnige zorg

Binnen VGZ laten we dagelijks zien dat we samen met de patiënt zinnige en passende zorg realiseren. Hiermee maken wij de zorg voor de patiënt beter én nemen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar te houden. Wij doen dit door vroegtijdig zorgvragen te voorkomen, echt te luisteren naar de patiënt, de zorg soms anders te organiseren zo nodig in de zorgketen, eerlijk te zijn over onze bijdrage aan de gezondheid van de patiënt en de patiënt mee te laten beslissen over de keuze en de wijze van behandeling. De patiënt krijgt daarmee een actieve rol in zijn of haar behandeling en de zorgverlener krijgt de tijd om daarbij goed te ondersteunen.

Gezamenlijk hebben wij de overtuiging dat hierdoor andere en minder interventies nodig zijn en de gezondheid van de patiënt actief wordt bevorderd. We hebben de ambitie dat we hierdoor minder financiële middelen nodig hebben, op termijn. Dit leidt tot lagere kosten voor patiënt en burger. Wij zijn bereid om ons zorgaanbod aan te passen om de zorg blijvend te innoveren rekening houdend met de continuïteit van de zorginstellingen.

We werken als netwerk Zinnige Zorg met elkaar en de betrokken ketenpartners samen waarbij we elkaar inspireren en van elkaar leren. We hebben elkaars vertrouwen, steun, ervaringen nodig om dit te realiseren. 

Meer over Zinnige zorg

Wij werken graag met u samen

Wilt u met ons samenwerken of heeft u ideeën? Mail dan naar:

MissieteamLimburg@vgz.nl

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze initiatieven in de regio? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.

In de pers

Mens GGZ

In Limburg is per 1 januari een nieuwe GGZ-organisatie gestart. Mens GGZ biedt basis geestelijke gezondheidszorg aan bij huisartspraktijken in Maastricht en het Heuvelland.

VGZ, Stichting ZIO Eerstelijnszorg en Stichting Mondriaan willen de problemen in de GGZ in Limburg aanpakken. Met dit initiatief is het streven om lange wachtlijsten tegen te gaan, huisartsen te ontlasten en kosten beter in de hand te houden.

Marloes van Dongen, manager inkoop bij VGZ, hoopt dat deze manier van werken straks in de hele provincie in de praktijk kan worden gebracht: 'De ambitie is mensen niet blijvend aan aan Mens GGZ te verbinden, maar zo spoedig mogelijk weer op eigen benen te laten staan. Met als gevolg mindere wachtlijsten, minder opnames en maatschappelijk lagere kosten.'

Lees het artikel

Valpreventie

Health Impact Bond moet aantal valincidenten in Noord-Limburg verminderen
Venlo, dinsdag 7 januari 2020 – Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal doden door ongelukkige vallen de afgelopen jaren is gestegen. Om het aantal valincidenten terug te dringen, ondertekenden Coöperatie VGZ en zeven gemeenten een intentieverklaring voor een Health Impact Bond (HIB) Valpreventie Noord-Limburg. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat ouderen met een verhoogd risico op vallen in de regio Noord-Limburg een effectief valpreventie traject kunnen doorlopen. Dit vermindert het aantal valincidenten en opnames op de spoedeisende hulp. Het gehele valpreventietraject wordt betaald met investeringen van private partijen. Wanneer het beoogde resultaat is behaald, worden de investeerders uitbetaald door de gemeenten en Coöperatie VGZ. Hiermee committeren deze partijen zich samen aan de eerste impact bond op het gebied van valpreventie en wordt een belangrijk knelpunt bij uitvoering van effectieve valpreventie activiteiten opgelost, namelijk de financiering. Social Finance NL, Veiligheid NL en Vilans ondersteunen de partijen in de HIB.

Onlangs maakte het CBS bekend dat er in Nederland dagelijks 13 doden vallen door ongelukkige vallen. Vijf jaar geleden waren dit er nog “slechts” 8 per dag. Dit komt deels doordat er steeds meer ouderen zijn, maar het langer thuis wonen van ouderen speelt ook mee. Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat in de regio Noord-Limburg naar schatting zo’n 20.000 valincidenten per jaar plaatsvinden onder ouderen. Dit leidt tot 7.000 medische behandelingen, 600 ziekenhuisopnames en €16 miljoen aan directe medische kosten. Valpreventieve maatregelen kunnen deze cijfers positief beïnvloeden. "Daarom hebben wij in onze regionale projectgroep samen met zorgaanbieders en Coöperatie VGZ onder begeleiding van VeiligheidNL en Vilans een regionale aanpak ontwikkeld waar we op effectieve manieren gaan werken aan de preventie van valincidenten en daarmee het welzijn van met name onze oudere inwoners. We hebben daarbij bewust gekozen voor een vernieuwende, duurzame manier van financieren," aldus Roy Bouten, Wethouder Gemeente Horst aan de Maas.

Integrale aanpak
In de komende vijf jaar worden zo’n 7000 ouderen uit de regio gescreend op valrisico en mobiliteitsproblemen. Ook worden zij bewust gemaakt wat ze zelf preventief kunnen doen. 2500 Van hen, dit zijn de ouderen met verhoogd valrisico, worden begeleid naar een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat. Met deze interventie wordt de kans op vallen verkleind en worden ouderen bewust van de maatregelen die zelf kunnen nemen, zoals meer verlichting in huis of frequenter bril laten controleren. Het effect hiervan is minder valincidenten, minder opnames bij de spoedeisende hulp en verbetering in balans en spierkracht. Bovendien hoeven minder mensen beroep te doen op de WMO. Annemieke van Hees, Manager Inkoop Integrale Zorg bij Coöperatie VGZ: “Valpreventie is bewezen effectief en voorkomt veel persoonlijk leed. Het ontlast bovendien zorgprofessionals op bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp. In Noord-Limburg hebben we veel oudere verzekerden en het is mooi dat we nu in de gemeenten een partner vinden om dit echt samen op te pakken. Daarmee zetten we ons gezamenlijk in voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.”

Maatschappelijke baten
Onderzoek van VeiligheidNL, Vilans en Erasmus MC laat zien dat deze interventie 1,6 Euro aan maatschappelijke baten oplevert voor elke geïnvesteerde Euro. Tegelijkertijd vallen die baten bij verschillende partijen, over meerdere jaren. Om valpreventie duurzaam te financieren zijn innovatieve, integrale financieringsmodellen nodig. Uit dit gedachtengoed is de Health Impact Bond opgezet. Bouten: "Met de expertise van Vilans en VeiligheidNL hebben we echt stappen kunnen zetten. Hun innovatieve aanpak heeft er toe geleid dat de organisaties buiten de kaders denken. Met als resultaat een mooie integrale aanpak, waarbij voor het eerst in Nederland een structurele samenwerking van zorgverzekeraar en gemeente als financiering van valpreventie activiteiten geborgd worden. Bovendien leidt het tot verbeterd welzijn voor de inwoners van de gemeenten en kan veel persoonlijk leed worden bespaard. Nu de intentieverklaring getekend is, gaan we op zoek naar investeerders. Daarvoor is Social Finance NL aangetrokken als intermediair. Zij zijn gespecialiseerd in het opzetten van dergelijke impact bonds."

Lees het artikel op limburger.nl

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord