Coöperatie VGZ verzekert al 275 jaar

Wist u dat de eerste voorloper van Coöperatie VGZ al in 1741 is ontstaan? Toen sloegen enkele timmerlieden de handen ineen om elkaar te steunen bij ziekte. Zij stopten regelmatig een bedrag in een bus, om zo de rekeningen van de dokter te betalen. Het Broederschapsgilde ‘De Timmermansbus’ in Nijmegen was ontstaan.

In de loop van de negentiende eeuw verdwenen de ‘gildenbussen’ en ontstonden de eerste ziekenfondsen. In 1949 richtten bestaande ziekenfondsen de Stichting Volksgezondheidszorg (VGZ) op. VGZ voorzag haar verzekerden van een goede, betaalbare ziektekostenverzekering.

Organiseren van solidariteit

Onze oudste voorganger werd dit jaar dus precies 275 jaar geleden opgericht. De eenvoudige bus van het gilde van de timmerlieden is nu een complex zorgstelsel. En de paar leden van het Broederschap zijn uitgegroeid tot een coöperatie met ruim vier miljoen leden. Er is dus veel veranderd. Maar het organiseren van solidariteit is nog altijd onze bestaansreden.

Zinnige Zorg

Coöperatie VGZ is een verzekeraar zonder winstoogmerk en met gezond verstand. Het geld dat wij verdienen, gebruiken we om de zorgpremie betaalbaar te houden voor onze klanten. Bijvoorbeeld door te investeren in verbetering van de zorg in Nederland, met Zinnige Zorg als doel. Dat is zorg waarbij de patiënt centraal staat en verspilling en overbehandeling worden vermeden. Zo dragen we bij aan de betaalbaarheid van zorg, nu en in de toekomst.

Met hart voor zinnige zorg