Categorieën: Zorgvernieuwing
Door:  VGZ 4 maart 2017

Resultaten van ons huidige zorgstelsel

Na een interview met Ab Klink verscheen er vandaag in De Telegraaf een artikel over het huidige zorgstelsel in Nederland. Ab Klink is één van de bestuurders van VGZ en oud-minister van Volksgezondheid. Hij bevestigt dat het huidige stelsel flink wat ontwikkeling heeft doorgemaakt: “We hebben in elf jaar tijd erg veel bereikt. In de jaren negentig waren wachtlijsten een groot probleem en hadden we geen idee waar het geld bij ziekenhuizen aan besteed werd. Nu weten we dit wel door vrijgegeven prijzen. En zijn er erg weinig wachtlijsten bij ziekenhuizen.” De Nederlandse zorg wordt dan ook geroemd in internationale zorgonderzoeken.

Marktwerking in de zorg

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wordt er door politici vaak gesproken over minder marktwerking in de zorg. Klink zegt hierover: “Er zijn verzekeraars en ziekenhuizen die zich door concurrentie alleen richten op de laagste prijs. Zij nemen daardoor minder tijd voor het gesprek met de patiënt. Dat is domme marktwerking. Ik ben voor zinnige marktwerking: kijken welk ziekenhuis het meest op de patiënt georiënteerd is, of het goede kwaliteit levert en of het ziekenhuis daardoor goedkoper werkt. Dan wordt dat vervolgens beloond met betere contracten voor meerdere jaren.”

Bernhoven Ziekenhuis

Een goed voorbeeld van een ziekenhuis dat zich oriënteert op de patiënt en goede kwaliteit levert is het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. Het ziekenhuis schrapt onnodige zorg en legt behandelingen terug die ook bij de huisarts kunnen worden uitgevoerd. Ook zetten zij betere specialisten in om doelmatiger te werken. Lees meer over zinnige zorg in ondere andere het Bernhoven Ziekenhuis.

Zinnige zorg

VGZ probeert steeds meer ziekenhuizen ervan te overtuigen om te sturen op een lagere omzet en tegelijkertijd het verbeteren van de kwaliteit. Oftewel: zinnige zorg. Ab Klink: “We sluiten langjarige contracten af met ziekenhuizen en maken afspraken over hoe zij betere zorg kunnen leveren. Zodat er minder behandelingen nodig zijn en uiteindelijk de omzet daalt. En van de gerealiseerde besparingen mogen ziekenhuizen een deel houden om te investeren in een nieuwe afdeling of aan de verpleging.”

Conclusie

Volgens Ab Klink is de conclusie dan ook duidelijk: “Dat netwerk van elf grote ziekenhuizen is echt een beweging. En dat kan alleen door de ruimte die zorgverzekeraars hen geven. Ik zou tegen alle politieke partijen willen zeggen: doe hier dan ook wat mee. Laat deze mooie voorbeelden van het huidige stelsel niet ondersneeuwen door je ideologie dat alles in overheidshanden beter is. Dat is echt een romantisch beeld.”

Relevante artikelen