Jaarcijfers 2016 zijn bekend

Verlies van € 76 miljoen door een lagere premiestijging

Coöperatie VGZ heeft in 2016 een negatief resultaat behaald van € 76 miljoen; in 2015 was het resultaat € 214 miljoen positief. Dit verlies over 2016 komt vooral doordat 335 miljoen euro uit de reserves is gebruikt voor een lagere premiestijging in 2017. VGZ had daardoor dit jaar de laagste premiestijging, vergeleken met andere zorgverzekeraars.

Stabiele premie door zinnige zorg

Met ons financiële beleid willen we een stabiele ontwikkeling van de premie bereiken. Dat doen we onder andere door samen met zorgaanbieders te werken aan zinnige zorg: dat is betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten.

Bestuurslid Kees Hamster: “Wij blijven ons inspannen om de premie ook de komende jaren betaalbaar te houden en zo weinig mogelijk te laten stijgen. Dit doen we op verschillende manieren. Onder de noemer zinnige zorg zijn wij voortdurend op zoek naar zorgvernieuwingen door zorgaanbieders. Als ook andere zorgaanbieders en patiënten daar gebruik van kunnen maken, kunnen we samen de kosten in de zorg beheersen. Ook binnen onze eigen organisatie letten we op onze kosten . Als we dat niet zouden doen, stijgen de premies de komende jaren harder dan we eigenlijk zouden willen.”

Een aantal cijfers uit het jaarverslag uitgelicht:

  • VGZ heeft de premie met € 100,- minder laten stijgen door reserves in te zetten.
  • De klantwaardering is gestegen van 7,6 naar 7,8.
  • Het medewerkersbestand daalde met 330 medewerkers tot 2.150 eind 2016.
  • Het aantal verzekerden daalde met 83.000 naar bijna 4,1 miljoen verzekerden.
Jaarcijfers VGZ

Bent u benieuwd hoe wij elke euro van uw premiegeld besteden? Bekijk dan onze uitleg aan de hand van de VGZ euromunt.

Lees het jaarverslag van Coöperatie VGZ.

Relevante artikelen