Door:  VGZ 12 september 2016

Driekwart Nederlanders wil fors lager eigen risico

Het is weer bijna Prinsjesdag. De dag waarop het eigen risico bekend wordt gemaakt. Hoe hoog zal het eigen risico in 2017 zijn? En niet minder belangrijk: hoe ervaren Nederlanders het eigen risico in de zorg?

De laatste vraag hebben wij, net als vorig jaar, laten onderzoeken door TNS NIPO. Hieruit blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders niet tegen het eigen risico is. Wel zijn zij van mening dat het eigen risico fors omlaag moet. Voor hen is een bedrag van € 212 acceptabel. VGZ is van mening dat dit signaal niet moeten worden genegeerd. Daarom roepen wij, namens onze ruim 4 miljoen verzekerden, de politiek op om het eigen risico fors te verlagen.

Eigen risico wederom te hoog

Net als vorig jaar vinden Nederlanders het huidige eigen risico te hoog. Voor sommige mensen is € 385 bijna niet op te brengen. Ook bestaat de angst dat noodzakelijke zorg vaker wordt uitgesteld, oftewel zorgmijding. Toch zien Nederlanders wel degelijk het nut in van het eigen risico. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het betaalbaar houden van de zorgkosten (37%). Het ontmoedigen van onnodige zorg (32%). En het bewust maken van hoge zorgkosten (12%).

Zorgmijding door eigen risico blijft gelijk

Net als vorig jaar is ook dit jaar onderzoek gedaan naar zorgmijding door het eigen risico. Een op de vijf verzekerden geeft aan sinds 1 januari 2016 wel eens zorg te hebben uitgesteld of gemeden. Dit getal is even hoog als vorig jaar. Zorgmijding komt het meest voor bij huisartsbezoek, zorg bij een specialist in het ziekenhuis en medicijnen op recept.

Kennis over eigen risico verminderd

De kennis over het eigen risico is ten opzichte van vorig jaar verminderd. Bijna de helft van de ondervraagden denkt dat zij eigen risico betalen voor een huisartsbezoek. Terwijl dat niet het geval is. Vorig jaar was hier nog twee op de drie Nederlanders (68%) van op de hoogte. Ook weten minder mensen dat zorg voor meeverzekerde kinderen onder de 18 niet onder het eigen risico valt.

Verdere onderzoeksresultaten

Benieuwd naar alle onderzoekresultaten? Deze zijn terug te lezen in het volledige onderzoeksrapport.

Driekwart Nederlanders wil fors lager eigen risico. Lees alle resultaten van dit onderzoek door TNS NIPO.

Relevante artikelen