Scheiden of uit elkaar gaan

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat, kan het zijn dat u ook iets wilt wijzigen in uw zorgverzekering. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag met een goede oplossing voor uw situatie.

Hebt u een eigen polis?

Via de Basisregistratie personen (BRP) krijgen we uw nieuwe burgerlijke staat door. Adreswijzigingen worden ook doorgeven.

Gebruikte u tijdens uw huwelijk de achternaam van uw partner? En wilt u die naam na de scheiding niet meer gebruiken? Dan moet u bij uw gemeente een verzoek indienen voor verandering van uw naamgebruik. Wij ontvangen de wijziging dan weer van de BRP. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Uw verzekering blijft verder ongewijzigd.

Wilt u kinderen bijschrijven op uw polis? Schrijf uw kind(eren) zelf bij in Mijn VGZ. Of neem contact met ons op via 088 – 131 16 51.

Hebt u een gezamenlijke polis met uw ex-partner?

Bent u de verzekeringnemer?

Dan kunt u de zorgverzekering van medeverzekerden zoals uw (ex-)partner of kinderen altijd opzeggen. Ook tussentijds. U kunt niet uw eigen zorgverzekering tussentijds opzeggen. Dit kan alleen per 1 januari.

Bent u medeverzekerde?

Dan kunnen wij u inschrijven op een eigen polis. Had u bijvoorbeeld korting via de werkgever van uw ex-partner? Dan vervalt deze korting. Mogelijk kunt u via een andere collectiviteit alsnog gebruikmaken van aantrekkelijke korting op uw premie.

Bel onze klantenservice

Als u aan ons doorgeeft dat u uit elkaar bent, kunnen wij uw polis aanpassen aan de nieuwe situatie. Bel onze klantenservice voor advies: 088 – 131 16 51. Wij helpen u graag!

Met hart voor zinnige zorg