EHIC (Europese zorgpas)

Voor medisch noodzakelijke hulp in Europa

Achterop uw VGZ Zorgpas vindt u uw EHIC (Europese zorgpas). De EHIC is gratis en u gebruikt deze bij spoedeisende hulp in het buitenland. Neem bij spoedhulp in het buitenland ook altijd contact op met de VGZ Alarmcentrale.

In welke landen gebruikt u de EHIC?

Op www.ehic.nl vindt u de landen waar de pas geldig is. Wanneer u uw persoonsgebonden EHIC toont voorkomt u dat u ter plaatse kosten moet voorschieten. Uw buitenlandse zorgaanbieder declareert de kosten rechtstreeks bij ons. Wij laten u vervolgens weten welke kosten u eventueel zelf moet betalen.

VGZ Alarmcentrale: uw eerste aanspreekpunt

Hebt u medische zorg nodig in het buitenland? Of moet u worden opgenomen in het ziekenhuis? Bel dan direct de VGZ Alarmcentrale op +31 40 297 55 50. Wij kunnen u dan verder adviseren.

Voorwaarden buitenland

Tijdens uw verblijf in een Europese lidstaat kunt u een vergoeding krijgen voor medische zorg. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de verzekerden van het betreffende land. Bent u bijvoorbeeld in Duitsland? Dan hebt u recht op dezelfde medische hulp als Duitse verzekerden.

EHIC niet geaccepteerd in privé-ziekenhuizen

Privé-ziekenhuizen accepteren de EHIC niet. Dit betekent dat u meestal zelf de kosten moet voorschieten. U kunt dan achteraf de nota's bij ons declareren. Privé-ziekenhuizen vindt u vooral in Griekenland, Spanje, Oostenrijk, Duitsland en Italië.

Geldigheidsduur EHIC

De geldigheidsduur staat vermeld op uw EHIC, maar de pas is alleen geldig wanneer u ook bent verzekerd bij VGZ. Gebruikt u de pas en bent u niet verzekerd bij VGZ? Dan verhalen we achteraf de kosten op u. Is het doel van uw buitenlandse reis alleen een medische behandeling? Dan is de kaart niet geldig.

Spoedeisend of niet-spoedeisende zorg

Hebt u wel zorg nodig in het buitenland, maar heeft het geen spoed? Dan kunt u de kosten het beste ter plekke betalen en achteraf bij ons declareren. Bijvoorbeeld bij een bezoek aan een buitenlandse huisarts of apotheek. Lees meer over medische zorg in het buitenland.


EHIC-app

Informatie over de kaart, alarmnummers, vergoedingen voor zorg in het buitenland en meer. Beschikbaar in 24 talen.

111 formulier

In sommige landen geldt de EHIC niet en hebt u een 111 formulier nodig. Deze versturen wij gratis.

Met hart voor zinnige zorg